Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 10:56:36
S³yszeliscie o Transcarpatii? To wieloetapowy wy¶cig w górach. Relacja jest w ostatnim bikeboardzie, mo¿na te¿ zajrzec na http://www.transcarpatia.org/ i http://www.bikeboard.pl
Teraz do rzeczy- nie chcia³by kto¶ jechaæ w przysz³ym roku??????? Startuj± dwuosobowe zespo³y. Troche to kosztuje ale je¿eli zapiszemy siê do koñca tego roku to jest o wiele taniej. Poczytajcie i siê zastanówcie, ja jestem chêtny! My¶lê zê jak na tygodniowe wakacje w górach to cena nie jest a¿ taka wysoka, a prze¿yæ tak± przygodê to chyba ka¿dy by chcia³. No w³a¶nie, absolutnie nie chodzi mi o ¶ciganie siê tylko o przejechanie ca³ej trasy i o t± przygodê. Je¿eli go¶æ na 20kg zjazdowym BigHicie to przejecha³ to ja te¿ dam rade! Kto jedzie???????


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 12:12:49
Jakby mi szef da³ urlop to w ogóle nie ma o czym mówiæ....jakby...smiley

A tak powa¿nie to czyta³em, widzia³em zdjêcia i faktycznie by³by mega wypas.
A mo¿e mój szef te¿ pojedzie???smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 12:20:26
no przeciez mozemy wystawic wiecej niz jedn± ekipê.
Budyñ ju¿ gadaj z Danym! i jedziemy!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 12:39:29
Jutro pogadamy na rowerach...
Ale faktycznie jak ju¿ to trzeba siê zdecydowaæ do koñca roku-300PLN w kieszeni!!!(pakiet ekonomiczny w zupe³no¶ci wystarczy)
Jeszcze zapodam link dla niezdecydowanychsmiley

http://www.bikeboard.pl/index.php?d=przygoda&g=26&art=86


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 13:07:32
No ja my¶le ¿e jednak ten wy¿szy pakiet by³by lepszy. Nie wiadomo jak tam bêdzie ze sklepami czy restauracjami a przy takim wysi³ku je¶æ trzeba i to nie byle co.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 13:10:33
No i jeszcze jedno- liczba zespo³ów jest ograniczona (200) wiêc nie mo¿na czekaæ na ostatn± chwilê.
Ci±gne filmik z tych zawodów z tego roku. Podobno wypasik


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Transcarpatia
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 20.11.2004 13:38:37
To jeden z trudniejszych wy¶cigów w Polsce, ale je¿eli nie chcecie siê ¶cigaæ to myslê, ¿e ka¿dy go przejedzie.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 15:40:45
Wszystko oki i bardzo fajnie.Mozna nuper spedzic te pare dni ale trzeba doliczyc oprocz wpisowego jeszcze inne koszty tej imprezy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 17:34:24
No nikt nie mówi ¿e jest tanio.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 20.11.2004 18:23:25
Thomson, ja jednak uwa¿am ¿e ten lepszy wariant nie jest wcale konieczny.Za te 350z³ ró¿nicy to zamówiê chyba z dwadzie¶cia makaronów w sosie boloñskim , które mi przyniesie umazana w kisielu Penelopa Cruzsmiley
Ale faktycznie co¶ je¶æ trzeba...
Co do kosztów to uwa¿am ¿e trzeba by uszykowaæ (poza wpisowym) oko³o 200-300z³(paliwo, kobiety...smiley)
I teraz najlepsze: Za te ³±cznie 700PLN to mogliby¶my jechaæ prywatnie w alpy bez problemu!By³em kilka lat temu i trzy tygodnie razem z paliwem do auta kosztowa³y mnie 550z³!!!
Tylko kto wyjedzie bez ¿ony na 3 tyg????????????smileysmileysmiley
Reasumuj±c trzeba sprawê przemy¶leæ, ale przemy¶leæ szybko...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 22.11.2004 18:43:01
550z³ za trzy tygodnie w Alpach???????????????????????????????????????Nie mo¿liwesmiley A mo¿e Ci siê z Karkonoszami pomyli³osmiley


http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 23.11.2004 09:09:28
Te¿ siê nie chcia³o wierzyæ przed wyjazdem....
Oczywi¶cie ¿arcie takie ¿e po powrocie wa¿y³em 64kg(teraz mam 81smiley)! No i obowi±zkowo spanie na dziko po krzakach i uciekanie przed karabinierami którzy stosunkowo s³abo mówi± po angielsku i za cholere nie pogadasz...

Ach,...to by³y czasy.....smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 24.11.2004 10:55:08
budyn napisa³:
Ach,...to by³y czasy.....smiley


No w³a¶nie, teraz musia³by¶ mieæ 550 ale euro! smiley
Ja podtrzymuje propozycjê! mo¿e kto¶ da radê wyrwaæ siê na ten tydzieñ. A je¿eli chodzi o ¿ony/dziewczyny to przecie¿ te¿ mog± jechaæ. Na filmiku z transcarpatii 04 mo¿na zobaczyæ jak bardzo przydatne s± takie osoby towarzysz±ce smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ¿ony
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 26.11.2004 12:29:11
jechaæ z ¿onami?!:smiley tak mog± mówiæ tylko ci co nie maj± ¿onsmiley


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: transc...
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 26.11.2004 12:49:48
To tylko 60 km. dziennie. Bu³ka z mas³em.Bardzo chêtnie siê na to zapiszê, ale chcia³bym siê ¶cigaæ, oczywi¶cie w miarê moich mo¿liwo¶ci


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 26.11.2004 16:42:26
Prezes ja ¶cigac siê nie mam zamiaru, ale jezeli znajdziesz kogos kto z tob± pojedzie to moze wystawimy dwa zespo³y.

btwsmileyierwsza osoba która wydaje siê byæ powa¿nie zainteresowana- mo¿e nie przeczyta³ ile to kosztujesmiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 27.11.2004 18:33:31
No ja szczerze mówi±c te¿ siê napali³em na t± Transcarpatiê, ale cena troszkê straszy! Gdyby jeszcze w tej pierwszej ofercie cenowej by³o zawarte jedzenie to bym i mo¿e siê skusi³, a tak to widzê tam tylko ¶mieræ g³odow± smiley
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 19.12.2004 16:53:33
No i dopi±³em swego. Jade! Szkoda ze nie z kim¶ z Gniezna no ale co¿. Potrzebujemy nazwe dla naszego teamu!!! pomó¿cie!!!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 22.12.2004 17:27:46
A ja wiem dlaczego Thomson tak sie napali³ na ta impreze. Bo z Poznania i Puszczykowa jad± dwie fajne dziewczyny.Hehehe juz widze jak on pojedzie te etapy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TRANSCARPATIA
bloszek
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 7
Miejscowo: Kwidzyn
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 18.05.2005 22:33:40
Ciekawe jakie to dziewczyny:>??
3891303 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>