Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Cytadela Zawody Akademickie Jesieñ 2005
MaXxIs
Uytkownik

Postw: 2
Data rejestracji: 31.08.05
Dodane dnia 01.11.2005 19:55:06
A jednak Kopczyn to nie ostatnie zawody w tym sezoniesmiley
6 listopada na Cytadeli w Poznaniu odbêd± siê
Akademickie Otwarte Wy¶cigi w Kolarstwie Górskim.
W Mistrzostwach mog± uczestniczyæ nie tylko osoby posiadaj±ce legitymacje AZSowskie, ale tak¿e zawodnicy nie bêd±cy studentami, wiêc dobrze by by³o gdyby Gniezno pokaza³o siê z dobrej strony i przyjecha³o w niedziele spor± ekip± na Cytadele smiley
Wiêcej informacji na stronach:
www.gogolmtb.of.pl
www.xcmtb.prv.pl
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cytadela Zawody Akademickie Jesieñ 2005
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 02.11.2005 08:33:04
W regulaminie jest taki zapis jak
Ka¿da uczelnia ma prawo wystawiæ dowoln± liczbê zawodników / zawodniczek. Prawo do startu maj± wy³±cznie zawodnicy posiadaj±cy wa¿n± legitymacjê studenck± oraz aktualn± legitymacje AZS, a tak¿e wszyscy pracownicy uczelni, posiadaj±cy wy¿sze wykszta³cenie oraz dokumenty, stwierdzaj±ce fakt zatrudnienia i legitymacjê AZS. W Mistrzostwach mog± uczestniczyæ inne osoby pe³noletnie lecz ich wyniki nie licz± siê do klasyfikacji.


Czyli! Kto nie jest z uczelni to tylko jedzie ¿eby jechaæ i wogóle siê nie liczy? Dobrze to zrozumia³em?


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cytadela Zawody Akademickie Jesieñ 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 03.11.2005 06:33:37
Ja i Radek chcemy jechæ.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Cytadela Zawody Akademickie Jesieñ 2005
MaXxIs
Uytkownik

Postw: 2
Data rejestracji: 31.08.05
Dodane dnia 03.11.2005 17:28:47
Je¶li chodzi o tê klasyfikacjê, to bêdzie tak ¿e ci którzy nie s± z uczelni bêd± po prostu sklasyfikowani w punktacji opensmiley no i wszyscy bior± udzia³ w losowaniu nagród smiley
A tak poza tym to warto przyjechaæ dla samej przyjemno¶ci z jazdysmiley bo trasa wed³ug mnie jest ciekawasmiley

No i mam nadziejê ¿e w niedziele zjawi± siê nie tylko Prezes z Radkiemsmiley

PozdROWERsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zaj...
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 06.11.2005 19:16:08
zawody by³y suupeer! Trasa extra. Nie wa¿ne miejsca-wa¿na zabawa i przyjemno¶æ a tego nie brakowa³o. Trasa naprawdê dawa³a du¿o przyjemno¶ci z jazdy a miejsca nie by³y najgorsze ale nie to jest wa¿ne.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sprawozdanie i wyniki
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 12.11.2005 16:05:54
Dotar³o do mnie sprawozdanie i wyniki z tych zawodów. Mo¿ecie je przeczytaæ tutaj www.gkkg.pl/sprawozdaniecytadela.htm


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>