Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 10.09.2006 18:00:55
Wszystko co wam przychodzi do g³owy po maratonie !
Wra¿enia, uwagi, pomys³y .... itp itd.

Zachecam tez do przysy³ania swoich w³asnych relacji z maratonu. Najciekawsze na pewno zamie¶cimy na stronie.

Piszcie, piszcie !!!

ps. Ja mowie ze bylo ok. Jak zwykle byly potkniecia, ale byloby strasznie nudno bez nich smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 10.09.2006 18:02:38
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 11.09.2006 13:44:06
Moim zdaniem by³o OK, w niektórych miejscach mo¿na by³o ¼le skrêciæ (ale trzeba by³o uwa¿aæ na to gdzie sie jedzie[to dla tych co sie zgubili] smiley...) Jestem zadowolony z miejsca (to by³ mój 1 maraton smiley) Jak co¶ mi jeszcze przyjdzie do g³owy to napiszê.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 11.09.2006 13:45:33
Thomson by³ pewien problem na starcie, zawodnicy nie byli poustawiani w sektorach.
druga sprawa trzeba opracowaæ inny tor aby zjechaæ na na rundzie chonorowej ko³o tych schodów prowadz±cych na pla¿e w Jankowie.
BY£ TAM TAKI M£YN OMA£Y W£OS W TYM T£OKU BYM SIÊ WYPIER..DZIELI£.

OGÓ£EM TRASA OK!!!
POZDRAWIAM ORGANIZATORÓW....

A CO DO UPOMINKÓW TO NAPEWNO NIC NIE BY£O ZA ZAJÊCIE....

4-TEJ POZYCJI???


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
moniaaaczek
Uytkownik

Postw: 3
Miejscowo: Bydgoszcz
Data rejestracji: 11.09.06
Dodane dnia 11.09.2006 17:22:09
Plusy:

- fajny klimat imprezy
- ca³kiem dobra trasa
- sympatyczni uczestnicy
- bardzo dobre nagrody - ale dlaczego w rozmiarze XL w damskiej kategori smiley

Minusy :

- mimo wszystko s³abe oznakowanie trasy
- zdarzy³o mi siê dostaæ wode w butelce po powerade,a gdzie wtedy podzia³ siê powerade?Na koniec i owszem...Pani sama do mnie podesz³a z bananem i butelk± powera,ale ....


Maraton oceniam na 4+ ...Mam nadzieje,¿e z maratonu na maraton organizacja bêdzie siê poprawiaæ smiley

Z Pozdrowieniami

Monia C.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 11.09.2006 18:05:12
Maraton u***. Trasa bardzo fajna. Oznakowanie te¿ nie by³o z³e i nie wiem jak to niektórzy zrobili ¿e pob³±dzili - fakt ¿e raz zapu¶ci³em siê 50 metrów nie t± drog± ale to tylko ze wzglêdu na to ¿e jecha³em zaraz za zawodnikiem.

Je¿eli chodzi o minusy to
- nie dopilnowano kolejno¶ci na starcie
- niezbyt po¿ywny posi³ek po wy¶cigu - szkoda ¿e nie by³o takiego makaronu jak rok temu
- za miejsca 4-6 fajnie jakby by³y dyplomy
- szkoda ¿e zapomniano o s³abszych zawodnikach (poza podium) - dobrze by³oby zrobiæ losowanie jaki¶ ma³ych upominków w¶ród wszystkich którzy ukoñczyli wy¶cig
- podawajcie na li¶cie wyników tak¿e miasto z jakiego pochodz± zawodnicy
- potraktowanie nie "fair play" zawodników spoza czo³ówki na pierwszym okr±¿eniu

Ogólna ocena - 4+ smiley


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 11.09.2006 20:32:27
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: bardzo u*** maraton
TFil
Uytkownik

Postw: 1
Miejscowo: Inowroc³aw
Data rejestracji: 12.09.06
Dodane dnia 12.09.2006 19:27:36
Witam,

mnie siê bardzo podoba³o na tym maratonie - by³ to w sumie mój 21. maraton (wcze¶niej Liga bB i Bike Maraton).

IMO organizacja na naprawdê dobrym poziomie.

CO najwa¿niejsze, naprawdê wymagaj±ca trasa - nastawiali¶my siê na prosty, szutrowy maraton, a okaza³o siê, ¿e jest du¿o niez³ych podjazdów, parê technicznych miejsc. Osobi¶cie nie za bardzo lubiê je¿dziæ po pêtlach, wolê takie maratony, gdzie nie przeje¿d¿a siê dwa razy przez to samo miejsce, ale rozumiem, ¿e tak jest ³atwiej trasê oznaczyæ i "obstawiæ", no i wszystkie fajne miejsca zalicza siê 4 razy :-)

Pozdrawiam kolegów z Torunia, z którymi przejecha³em chyba z po³owê maratonu :-)


TFil
Almot Team Inowroc³aw
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
moniaaaczek
Uytkownik

Postw: 3
Miejscowo: Bydgoszcz
Data rejestracji: 11.09.06
Dodane dnia 12.09.2006 19:42:33
.... a który z Almotowców debiutowa³ na tym maratonie?Mieli¶my okazje zamieniæ pare zdañ na 2 pêtli bodaj¿e smiley Monia from Bdgsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
kolarz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 2
Miejscowo: Pi³a
Data rejestracji: 13.09.06
Dodane dnia 13.09.2006 08:23:08
¶wietna zdjêcia - GRATULUJÊ!


kolarz.pl
www.kolarz.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 13.09.2006 18:58:33
Moja porcja zdjêæ dostêpna na http://www.sebekfireman.zh.pl/rower/html/readarticle.php?article_id=15


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 13.09.2006 18:59:14
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
kolarz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 2
Miejscowo: Pi³a
Data rejestracji: 13.09.06
Dodane dnia 16.09.2006 14:24:21
Ogromne PODIÊKOWANIA sk³adam organizatorom SkodaAuto Maraton 2006 Gniezno za "dotrzymanie s³owa" i nagrodzenie mnie okaza³ym PUCHAREM za zdobycie III miejsca w kategorii ELITA na dystansie 82 km. W wyniku pomy³ki organizatorów nie dosz³o do wrêczenia nagrody w dniu zawodów, ale obiecano ¿e puchar na pewno dotrze do moich r±k. I tak te¿ sie sta³o! Kilka dni po maratonie do sklepu dotar³ jeden z organizatorów z pucharem, który od dzisiaj jest cenn± i jak¿e warto¶ciow± pami±tk± zawodów i tej mi³ej i sympatycznej chwili! Jeszcze raz BARDZO DZIEKUJÊ. [Piotr NOWACKI].


kolarz.pl
www.kolarz.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
iwanekvip
Uytkownik

Postw: 10
Miejscowo: Toruñ
Data rejestracji: 17.09.06
Dodane dnia 17.09.2006 19:20:06
SPOKO TRASKA,sympatyczny singielek na jeziorkiem,jak na takie tereny to wypas. NAPEWNO WPADNIEMY JESZCZE,POSMIGAC,U WAS TYLKO TRZEBA ZADBAC O LEPSZE OZNAKOWANIE TRASY POZDRO!Ta¶ma nie oznacza kierunku jazdy lecz cos innego.no ale peace!!!!!!!!!


iwanek
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
Piotras
Uytkownik

Postw: 5
Data rejestracji: 01.01.06
Dodane dnia 18.09.2006 19:45:39
Na listach wyników jest chyba z kilkunastu zawodników mniej ni¿ 215tu którz y rzekomo mieli byæ na starcie. Ciekaw jestem czy zawodnicy niepoliczeni ,to ci którzy nie ukoñczyli zadeklarowanego dystansu ? Pamiêtam ¿e trasie rajdu natkn±³em siê na jeden zgubiony bia³y numer startowy , przypuszczam ¿e jego w³a¶ciciel te¿ mia³ problemy z koñcowym sklasyfikowaniem ...
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 19.09.2006 06:45:39
Na listach nie ma osób, które sie wycofa³y z powodu defektu itp. Wszyscy, ktorzy pojawili sie na mecie i ukonczyli wyscig sa w wynikach.
Jezeli widziales bialy numer 5 to spokojnie jego wlasciciel informowal nas na mecie o swoim numerze.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skoda Bike Maraton Gniezno 2005 wra¿enia
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 07.11.2006 23:17:20
Zdjêcia z maratonu sa tak¿e tutaj http://www.sietek.info/gal/2006/skoda/thumb.html


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 07.11.2006 23:17:48
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>