Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 03.12.2006 22:32:50
Ja siê prawdê mówi±c nastawia³em na bardziej lajtowy objazd a to siê okaza³o ¿e to by³o tempo prawie jak na wy¶cigu (zw³aszcza pierwsza po³owa trasy) - w sumie to chyba na maratonie siê mniej zmêczy³em smiley
Lupa jak pad³ pomys³ objechania trasy wstecz to te¿ przypomnia³em sobie o mleku na gazie i nie obje¿d¿a³em trasy drugi raz. smiley
Szkoda ch³opaki ¿e nie dali¶cie siê namówiæ na Duszno.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
yarodh
Uytkownik

Postw: 11
Data rejestracji: 12.09.06
Dodane dnia 05.12.2006 08:08:29
ja, te¿ jecha³em z nastawieniem na wiêkszy lajt.niestety dla niektórych sezon nigdy siê nie koñczysmileydziêki za poprowadzenie po trasie.zrobilismy drugie kó³ko w przeciwn± stronê/wydawa³o mi siê mniej interesuj±ce/i ruszyli¶my do toronto.po drodze zaliczyli¶my pit stopa w trzemesznie na stacji i obejrzeli¶my 2 setysmileysiatki co do Duszna ,to mo¿e nastêpnym razem.a jest szansa na ciekaw± trasê ok60km?
p.s.po powrocie stwierdzi³em ¿e moje mleko wykipia³osmileysmiley


3ride4fun +oRoN+o
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 05.12.2006 16:39:46
co do Duszna ,to mo¿e nastêpnym razem.a jest szansa na ciekaw± trasê ok60km?

Po samych wzgórzach w Dusznie da siê wykombinowaæ ponad 20 km tras, pó¼niej mo¿na jechaæ trochê dalej gdzie s± ¶wietnie asfaltowe zjazdy i podjazdy gdzie mo¿na wycisn±æ ponad 70 km/h no i dojechaæ do ¼róde³ G±sawki gdzie teren te¿ jest przyjenie pofa³dowany czyli ciekaw± trasê 60 km nie problem bêdzie znale¼æ smiley

Tak dla porównania ró¿nic wysoko¶ci:
- w Jankowie Dolnym wygl±da to tak:

- w Dusznie wygl±da tak:

NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
Rafal_Sz
Uytkownik

Postw: 4
Miejscowo: Lubicz/Torun
Data rejestracji: 01.12.06
Dodane dnia 06.12.2006 09:08:11
Dziêki ch³opaki za wspóln± jazdê!
Tempo nie by³o lajtowe ale da³o siê przejechaæ. Nastêpnym razem bêdzie ³atwiej smiley
Tereny s± ³adne no i pewnie jeszcze tam zawitamy. Jakby¶cie chcieli poje¼dziæ w okolicach Torunia to chyba te¿ nie ma problemu i mo¿emy z Yarem wymy¶liæ ciekaw± traskê.
Pozdro
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
yarodh
Uytkownik

Postw: 11
Data rejestracji: 12.09.06
Dodane dnia 06.12.2006 09:47:00
aha fotek niestety sztuk 0smileyaparat by³ tylko jeszcze nie naby³em umiejêtnoci robienia fotek w czasie jazdy w terenie przy spdddzie ok25-30km/hsmiley
mo¿e wiosn± integracyjne zgrupowanie3 dniowe na pojezierzu brodnickim ,jest gdzie poje¼dziæ.
a tymczasem my¶leli¶my jeszcze o okolicach Piechcina a w szczególno¶ci kamienio³omów.sebek je¼dzi³e¶ dooko³a kamienio³omów?¶cie¿ki s± /stra¿nicy te¿smiley/tylko po³±czyæ je w jak±¶ sensown± ca³o¶æ.


3ride4fun +oRoN+o
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 06.12.2006 10:19:52
yarodh napisa³/a:
a tymczasem my¶leli¶my jeszcze o okolicach Piechcina a w szczególno¶ci kamienio³omów.sebek je¼dzi³e¶ dooko³a kamienio³omów?¶cie¿ki s± /stra¿nicy te¿smiley/tylko po³±czyæ je w jak±¶ sensown± ca³o¶æ.

Je¼dzi³em tam. Wjecha³em nawet na szczyt tej wielkiej ha³dy i pó¼niej z niej zjecha³em - wra¿enia niesamowite smiley Stra¿nicy podobno tam ¶cigaj±, ale jak narazie na szczê¶cie nie mia³em jeszcze z nimi do czynienia.

A Jab³owsk± Górê zaliczyli¶cie? Wg mnie to jedne z najlepszych pagórków i najlepszy zjazd w okolicy. To jest od Torunia ok 50 km w linii prostej.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 06.12.2006 10:20:16
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
yarodh
Uytkownik

Postw: 11
Data rejestracji: 12.09.06
Dodane dnia 07.12.2006 10:03:07
aha ,jest jeszcze jeden argument ,¿eby odwiedziæ poj.brodnickie to Góra Dylewska/312m n.p.m!/naprawdê jest gdzie poje¼dziæ.zbierajcie ekipê na wiosnê.a którego¶ piêknego weekendu wybierzemy siê do Piechcina/mo¿e kto¶ z Ino ma obcykane ¶cie¿ki wokó³ kamienio³omów.ja juz tam by³em ,ale na sprzêcie do dh i uskuteczniali¶my tylko zjazdy,a wiem ,¿e ¶cie¿ki s± bo dawno temu ekipa z bydzi eksplorowa³a ten teren na xc.zarówno oni jak i my nadziali¶my siê na stra¿ników.po krótkiej pogawêdce i upomnieniu pozwolili nam odjechaæ.sebek przygotuj jak±s trasê ko³o duszna to zajrzymy raz jeszcze.pzdr


3ride4fun +oRoN+o
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 07.12.2006 14:06:17
W³a¶nie,w³a¶nie!Mnie równie¿ strasznie kusi Duszno!(Sebek powiniene¶ tworzyæ reklamysmiley)Niestety w tym tygodniu odpadam,bo jak znowu nie pojawiê siê w szkole to zaczn± siê k³opoty...
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 07.12.2006 15:03:01
aha ,jest jeszcze jeden argument ,¿eby odwiedziæ poj.brodnickie to Góra Dylewska/312m n.p.m!/

Dziêki za info o tej górce - zainteresowa³a mnie nawet smiley Tylko nic na temat tego Parku Krajobrazowego w którym le¿y ta góra nie mogê znale¼æ w internecie. Znacie jakies adresy gdzie s± zaprezentowane zdjêcia okolic tej góry?

sebek przygotuj jak±s trasê ko³o duszna to zajrzymy raz jeszcze.pzdr

A to ma byæ trasa wy¶cigowa czy taka aby sobie poje¼dziæ, trochê sie pomêczyæ i co¶ zobaczyæ? smiley

W³a¶nie,w³a¶nie!Mnie równie¿ strasznie kusi Duszno!(Sebek powiniene¶ tworzyæ reklamy)

Hehe - to jak Ciebie kusi to Duszno to w sumie w ka¿dej chwili mo¿emy siê zgadaæ i tam wyskoczyæ. Dzisiaj tam je¼dzi³em i bada³em nieznane zak±tki i znalaz³em sporo nowych, ciê¿kich podjazdów i tak sobie planuje czy aby nie zorganizowaæ tam w 2007 roku jaki¶ zawodów XC smiley
NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
yarodh
Uytkownik

Postw: 11
Data rejestracji: 12.09.06
Dodane dnia 08.12.2006 08:39:11
Dziêki za info o tej górce - zainteresowa³a mnie nawet smiley Tylko nic na temat tego Parku Krajobrazowego w którym le¿y ta góra nie mogê znale¼æ w internecie. Znacie jakies adresy gdzie s± zaprezentowane zdjêcia okolic tej góry?

sama górka jest oddalona od Brodnicy ok.50km na pln-wsch./akurat na jednodniowy wypad/ szukaj has³a WZGÓRZA DYLEWSKIE/google/.najbli¿sza wioska to WYSOKA WIE¦/www.szukacz pl/
jak tylko zrobiê fotkê mapy z tego rejonu to Ci j± wy¶lê.


3ride4fun +oRoN+o
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 08.12.2006 10:24:22
yarodh napisa³/a:
sama górka jest oddalona od Brodnicy ok.50km na pln-wsch./akurat na jednodniowy wypad/ szukaj has³a WZGÓRZA DYLEWSKIE/google/.najbli¿sza wioska to WYSOKA WIE¦/www.szukacz pl/
jak tylko zrobiê fotkê mapy z tego rejonu to Ci j± wy¶lê.

T± górê to ju¿ zlokalizowa³em na mapie wczoraj i ró¿nice poziomów wysoko¶ci te¿ przestudiowa³em (w internecie jest mapa ca³ej Polski z izoliniami i tam wszelkie strome podjazdy lub góry ³atwo mo¿na znale¼æ)


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
Rafal_Sz
Uytkownik

Postw: 4
Miejscowo: Lubicz/Torun
Data rejestracji: 01.12.06
Dodane dnia 08.12.2006 11:43:44
sebekfireman napisa³/a:
(w internecie jest mapa ca³ej Polski z izoliniami i tam wszelkie strome podjazdy lub góry ³atwo mo¿na znale¼æ)


Sebek, a daj adres tej strony internetowej.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
yarodh
Uytkownik

Postw: 11
Data rejestracji: 12.09.06
Dodane dnia 08.12.2006 12:07:35
Rafal_Sz napisa³/a:
sebekfireman napisa³/a:
(w internecie jest mapa ca³ej Polski z izoliniami i tam wszelkie strome podjazdy lub góry ³atwo mo¿na znale¼æ)


Sebek, a daj adres tej strony internetowej.


no w³a¶nie ,te¿ jestem ciekaw.bo szukam juz po necie pó³ dnia smiley


3ride4fun +oRoN+o
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 08.12.2006 12:44:50
Hehe - wystarczy moj± stronê przej¿eæ i siê znajdzie. Tam ni¿ej macie linki do przydatnych map - ta mapa z izoliniami to jest ta ostatnia - Rastrowa Mapa Polski.
http://www.sebekfireman.host247.pl/rower/readarticle.php?article_id=10

Tylko ma³a uwaga - ta mapa rastrowa (i ze zdjêciami lotniczymi) dzia³a poprawnie tylko pod Internet Explorer. Na Operze nie chce mi ona ruszyæ. Nie wiem jak jest pod Firefoxem.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: objazd trasy maratonu w grudniu
Rafal_Sz
Uytkownik

Postw: 4
Miejscowo: Lubicz/Torun
Data rejestracji: 01.12.06
Dodane dnia 08.12.2006 13:00:02
Na stronê patrzy³em ale jako¶ mi to nie wpad³o w oko.
Wielkie dziêki!
p.s. pod Firefoxem te¿ dzia³a.
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>