Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Plany na 2005 rok
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 30.12.2004 10:12:31
Wiem ¿e zima "sroga" i ¿e do piêknego, cieplutkiego s³oneczka jeszcze d³ugo, ale niemia³bym nic przeciwko temu, ¿eby¶my troszkê pobujali w ob³okach. Osobi¶cie planuje jaki¶ wiêkszy wypadzik np. na festiwal do Szklarskiej w sierpniu, wiem ¿e Thomson chce "wygraæ "Transcarpatiê, a reszta? Dobrze by by³o zacz±æ siê zastanawiaæ, bo pó¼niej dojdzie do sytuacji, ¿e mozna gdzies jechaæ wieksza ekipa a tu nie ma z kim, bo pomys³ powsta³ za pó¼no.
A tak to i kochane pieni±¿ki mo¿na zacz±c odk³adaæ, i urlopik zaplanowaæsmiley, i z ¿ony przygotowaæ( pozdro dla Prezesa)


http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 03.01.2005 09:17:46
No proszê...
Ju¿ jakie¶ plany...
³adnie, ³adnie...
Tylko co z tego wyjdziesmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 03.01.2005 09:19:06
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 03.01.2005 16:42:48
No jak?? Dwa lata temu wysz³o i to calkiem fajnie. W zesz³ym roku ze¶my siê nie zgrali i przysz³o mi jechaæ w góry samemu ( bez rowerka) a to wbrew pozorom nie to samo ( choæ towarzystwo równie¿ mia³em przedniesmiley)
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 10.01.2005 16:54:25
Bzyk, nie zrozum mnie ¼le ale ty co¶ w ogóle trenujesz na bajku ¿eby pó¼niej w górach pomykaæ??


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 10.01.2005 17:01:41
£oooooooooo. Jak to nie trenuje??Wprawdzie zbyt du¿o czasu wolnego nie mam, ale ka¿da minuta wolna jest dla mojego s³odziutkiego WheelerkasmileyPoza tym mia³em juz przyjemnosæ pomykaæ po górach i ¿yje.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 10.01.2005 20:05:35
Bzyk napisa³:
£oooooooooo. Jak to nie trenuje??Wprawdzie zbyt du¿o czasu wolnego nie mam, ale ka¿da minuta wolna jest dla mojego s³odziutkiego WheelerkasmileyPoza tym mia³em juz przyjemnosæ pomykaæ po górach i ¿yje.

A mo¿e wybra³ b¶ siê w któr±¶ niedzielê razem z GKKG.Napewno znajdziesz trochê czasu.smiley


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 10.01.2005 22:24:19
Swirus napisa³:
Bzyk napisa³:
£oooooooooo. Jak to nie trenuje??Wprawdzie zbyt du¿o czasu wolnego nie mam, ale ka¿da minuta wolna jest dla mojego s³odziutkiego WheelerkasmileyPoza tym mia³em juz przyjemnosæ pomykaæ po górach i ¿yje.

A mo¿e wybra³ b¶ siê w któr±¶ niedzielê razem z GKKG.Napewno znajdziesz trochê czasu.smiley


Hahahahaaha!! Ale Ci da³...smiley Gówniarz...smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 11.01.2005 08:31:28
Drogi ¦wirusie
Odpowiem na twoj± sugestiê dwoma s³owami: z przyjemno¶cia ( i czasami je¿d¿ê). Niestety czas nie zawsze pozwala. Nie ¿ebym w ka¿da niedziele pracowa³, ale czasami zwyczajnie odpoczywam po pracy(albo po sobocie)smiley
Swoj± drog± zgadzam siê z Budyniem - troszkê mi po ambicji pojecha³e¶ smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 11.01.2005 09:02:21
Dobra, dobra... Teraz konkrety: Je¼dzimy w³a¶ciwie co niedzielê od dwóch lat... Nie przypominam sobie ¿eby¶ kiedy¶ by³...smiley
Ka¿dy z nas ma pracê/szko³ê itp itd i sto innych zajêæ...(tak tak, my tez pijemy piwosmiley)
Serdecznie zapraszamy w najbli¿sz± niedzielê o godzinie 10.00 na rynek... Przyjed¼ lepiej teraz bo w sezonie ¶migamy o 7.00smileysmileysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 11.01.2005 09:06:39
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.01.2005 09:49:18
Budyñ dobrze prawi. Jak siê chce to siê zawsze znajdzie czas. Trzeba sie ruszyæ a nie gniæ w ³ó¿ku do 11 ! a w ramach odpoczynku pojdziesz sobie na rower smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 11.01.2005 11:46:28
thomson napisa³:
Trzeba sie ruszyæ a nie gniæ w ³ó¿ku do 11 !


Halo, halo... Kto to siê podszywa pod Thomsona??smiley

Informuje Ciebie kolego ¿e to w³a¶nie thomson ¶pi do jedenestej...smiley

...ale ale, zapomnia³em ¿e on teraz wstaje wcze¶niej bo inaczej nie przejedzie "PrzezKarpaty"...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 11.01.2005 14:47:16
budyn napisa³:
Dobra, dobra... Teraz konkrety: Je¼dzimy w³a¶ciwie co niedzielê od dwóch lat... Nie przypominam sobie ¿eby¶ kiedy¶ by³...smiley
Ka¿dy z nas ma pracê/szko³ê itp itd i sto innych zajêæ...(tak tak, my tez pijemy piwosmiley)
Serdecznie zapraszamy w najbli¿sz± niedzielê o godzinie 10.00 na rynek... Przyjed¼ lepiej teraz bo w sezonie ¶migamy o 7.00smileysmileysmiley

nie bêdê mówi³ ¿e masz s³ab± pamiêæ,bo faktycznie dawno z wami nie ¶miga³em,co nie znaczy ¿e nigdy!!!Ta 10:00 to troszke wcze¶nie, zw³aszcza zim±. No có¿ mo¿e w koñcu siê zwlokê z ³ó¿ka trochê wcze¶niej w niedziele (ciê¿ko bêdzie)
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Plany na 2005 rok
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 12.01.2005 20:14:04
Bzyk napisa³:
No có¿ mo¿e w koñcu siê zwlokê z ³ó¿ka trochê wcze¶niej w niedziele (ciê¿ko bêdzie)

Mo¿e i bêdzie ciê¿ko,ale potem ju¿ tylko sama przyjemno¶æ jazdy w mi³ym towa¿ystwiesmiley


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>