Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Autor Zawody Puszczykowo / spotkanie klubowe
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 01.04.2007 16:30:17
Jako chyba jedyny reprezentant Gniezna by³em w Puszczykowie. Szkoda, ¿e nie potrafimy siê zorganizowaæ i byæ mo¿e pomy¶leæ o przytarciu nosa Wrze¶ni, Jarocinowi, Inowroc³awiowi itp. Jestem ca³kowitym amatorem i nale¿ê ju¿ do Mastersów (i to nawet nie tych pierwszych) i z ubolewaniem patrzê, ¿e nikt z m³odych gie¼nian nie anga¿uje siê w zawody. Szczerze mówi±c nic wielkiego nie zwojowa³em (zdublowano mnie) ale nie jecha³em z my¶l± o medalu. I tak by³o fajnie (gdyby nie poznañski blichtr)!!!
Mo¿e na nastêpnych zawodach bêdzie lepiej - P O L E C A M I Z A P R A S Z A M


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez thomson dnia 03.04.2007 11:55:36
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.04.2007 16:46:40
Z tego co mi wiadomo pojecha³ na te zawody przynajmniej jeszcze jeden zawodnik z Gniezna. Niestety zapomnialem jak ma na imie, ale stratowa³ pewnie w kategorii Junior lub M³odzik.
Tobie gratuluje udanego wystepu, "przegrali ci ktorzy nie wystartowali".


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 01.04.2007 17:59:18
Przede wszystkim gratulujê Darkowi odwagi, kondycji i wielkiej pasji.
Wcale nie tak dawno ( w temacie wycieczka rowerowa), próbowa³em wywo³aæ dyskusjê, w wyniku której mog³oby doj¶æ do zorganizowania siê gnie¼nieñskich bikerów. Niestety, jak do tej pory nic z tego nie wysz³o. Ja te¿ jestem ca³kowitym amatorem (a rower jest moj± wielk± pasj±), nale¿±cym do mastersów i to nie tych pierwszych - jak napisa³ Darek.
Thomson, a mo¿e Ty i Prezes swoimi dzia³aniami doprowadziliby¶cie do jakiego¶ spotkania np. na Rynku, wszystkich chêtnych bikerów z Gniezna, a mo¿e tak¿e z okolicsmiley.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 01.04.2007 18:22:28
Nie powiem bo by sie przydalo takie cos. Takie spotkanie wszystkich co maja jakis wklad w mtb ( mniejszy lub wiekszy ). Mozna by rozwiesic jakies plakaty i wtedy napewno jakas wieksza grupa solowych je¼d¼ców by tez dotarla.


Always hardcore smiley
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 01.04.2007 18:57:59
A ja by³em ;D Ale posz³o mi beznadziejnie z powodu braku przygotowania (200km w tym sezonie) ale zobaczy³em jakie s± moje mo¿liwo¶ci na pocz±tku sezonu i teraz 3 tygodnie mocnego treningu i na 99% jade 22 kwietnia na cytadele do poznania smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 01.04.2007 20:04:57
Ja tam Puszczykowo w tym roku sobie odpu¶ci³em tym bardziej ¿e obecnie rower niezdatny do jazdy jest (szukam nowej ramy) smiley
Ale na Cytadelê zapewne siê przejadê bo dojechaæ mo¿na poci±giem lub rowerem.

A Prezes i Radek w tym roku nie walcz± w Wielkopolskiej Lidze Masters?


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.04.2007 20:37:41
W zesz³ym roku próbowa³em zorganizowac takie spotkanie na rynku wzorem lat poprzednich. Chodzi³o g³ownie o ¶wie¿± grupow± fotke na gkkg.pl, ale te¿ o zwyk³e towarzyskie spotkanie. Apel pozosta³ praktycznie bez odpowiedzi :/
Nikogo do nieczego nie zmusimy, mozemy miec tylko nadzieje ze inni widzac nas je¿d¿±cych, spotykaj±cych sie w wiekszych grupach bêda nam w pewnym sensie zazdro¶cic i w koncu te¿ siê wci±gn±.
Prezesa widuje dosyc regularnie na rowerze. Trenuje, ale czy ma zamiar sie scigac nie wiem.

btw- ciesze sie ze wreszcie na stronie co¶ sie dzieje. Chodzi mi o wasze wypowiedzi. Nie jest to moze jeszcze to czego bym sobie ¿yczy³, ale idzie to w dobrym kierunku. Szkoda tylko ze nadal mnóstwo osób wchodz±c na strone niczego po sobie nie zostawia. Bywa ze jest to nawet kilkaset odwiedzin dziennie, a ile jest postów na forum czy komentarzy??


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Gdzie i kiedy
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 01.04.2007 21:11:44
Panowie cieszê siê, ¿e uda³o mi siê "w³o¿yæ kij w mrowisko"smiley
Ustalmy mo¿e spotkanie - gdzie i kiedy??? Proponujê na pocz±tek - mo¿e nie po to aby przejechaæ ten czy inny dystans, ale aby pogadaæ czy jest szansa na o¿ywienie GNIE¼NIEñSKIEGO MTB ???
Mo¿e zaczniemy (wrócimy?) do wspónego ¶cigania, albo nadal ka¿dy sam bêdzie wykrêca³ kolejne trasy?
Czekam na konkretne propozycje. Cytadela coraz bli¿ej, a teamu jak nie by³o tak ni ma.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.04.2007 21:25:08
Proponuje Lany poniedzia³ek 09.04 godz 13.30 Rynek . Pisac czy pasuje i ew inne propozycje! Jak bedzie postanowione to dam info na strone g³owna.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 02.04.2007 11:31:28
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 02.04.2007 10:42:54
Mo¿e teraz w koñcu ruszy siê.
Jestem jak najbardziej za spotkaniem.
Co do terminu, to postaram siê dostosowaæ.
Zaproponowany przez Thomsona, mi osobi¶cie odpowiada (my¶lê, ¿e nic nie powinno siê zmieniæ, trzeba tak u³o¿yæ sobie plan, aby wygospodarowaæ na poniedzia³ek trochê czasu).


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 02.04.2007 10:44:17
Ja i Radek w poprzednim roku ¶cigali¶my siê w WLM (Wielkopolska Liga Masters) Raz nawet dosta³em pucharek za 6 miejsce ( kat M2) w Chodzie¿y (super trasa polecam) A tak ca³y czas by³em 7 ale nigdy mnie nie zdublowali. Kilku Wrze¶niaków objecha³em te¿ smiley
Niestety brak kasy i czasu i ten sezon chyba sobiê odpuszczê. Oczywi¶cie je¿d¿ê ale nie trenujê. Przypominam je¼dziæ a trenowaæ to dwie ró¿ne sprawy. ¯yczê powodzenia startuj±cym smiley

A w sprawie wspólnych wyjazdów np. w Niedzielê. Co stoi na przeszkodzie ¿eby je¼dziæ ? NIC . Nikt nam przecie¿ nie zabranie. Ludzie po prostu nie przyje¿d¿aj±.
Ja np. nie moge sie umawiaæ na konkretn± godz z grup±, bo czasami mam czes od 8 rano, a czasami wyje¿d¿am po 16. Czê¶æ pracuje w sobota lub Niedziela itd. Ponadto niektórzy je¿d¿± ¶rednie tempo 20 km/h i tak mog± dystans 50-100 km, dla innch 30 km to max w tempie 15 km/h ( polne drogi ,lasy) itp...


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 02.04.2007 11:37:34
Jako ze Prezes zaplanowal na lany poniedzialek wypad do Przybrodzina, proponuje zmiane godziny spotkania na 13.30 czyli po powrocie z wypadu (tego czy innego). Na jazdki umawiaæ sie wczesniej i jezdzic tak zeby na 13.30 byc na Rynku.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 02.04.2007 13:38:07
No i piêkniesmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Albo / albo
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 02.04.2007 15:57:05
gratulujê Prezesowi tego, ¿e go nigdy nie zdublowali. No có¿ jest to przykre, ale cierpienie uszlachetnia.

Ale nie o tym chcia³em - zdecydujmy (PROSZÊ) w jakim kierunku ma i¶æ GKKG. Czy ma to byæ tylko nazwa ³±cz±ca indywidualnych riderów z których "ka¿dy sobie"? Czy mo¿e warto by nadaæ temu jaki¶ organizacyjny porz±dek . Wiem, ¿e ka¿dy inaczej je¼dzi wiêc mo¿e - sekcje stylowe, wiekowe czy kondycyjne. Je¿eli kto¶ chce siê spalaæ samotnie to do tego GKKG jest niepotrzebny i (zgadzam siê z prezesem - nikt mu tego nie zabroni), ale pamiêtajmy, ¿e w koñcu na nasz± (!?) koronn± imprezê w pa¼dzierniku przyjad± teamy a u nas co "Pospolite Ruszenie" ???

A jeszcze do Thomsona. Rozumiem "szaleñstwo rowerowe" i sam je podzielam, ale na Boga s± ¦wiêta. Lany poniedzia³ek godzina obiadowa (13:30) - nie chê stawaæ przed rodzinnym dylematem - "... ja albo rower"
BARDZO PROSZê O ZMIANê TERMINU SPOTKANIA !!!


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 02.04.2007 16:03:54
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 02.04.2007 18:37:31
Panowie (chcia³oby siê powiedzieæ Panie i Panowie), no ale do rzeczy: widzê, ¿e zaczyna siê rozkrêcaæ dyskusja w temacie przysz³o¶ci GKKG - i bardzo dobrze !!!
Darek ma racjê pisz±c o "pospolitym ruszeniu" gnie¼nieñskich bikerów na pa¼dziernikowym maratonie - i to na w³asnym terenie -by³aby to kompromitacja (co prawda jestem tylko amatorem, i to w jak najszerszym tego s³owa znaczeniu, ale kto wie, czy nie wystartujê, chocia¿by tylko po to, by poznaæ w³asne mo¿liwo¶ci).
Co do terminu spotkania, to trzeba siê zastanowiæ, poniewa¿ (parafrazuj±c trochê cytat Dr Kade z forum bydziapower) :
"Ka¿dy stara siê jazdê na rowerze traktowaæ powa¿nie, ale ...zdarza siê, ¿e kto¶:
... ma pracê,
... ma dzieci chore,
... ma lenia,
... choruje po spo¿yciu smiley,
... ma ma³o wyrozumia³± ¿onê,
... ma b±ble na ty³ku,
... ¶miga w tajemnicy przed wszystkimi (bo sobie ubzdura³, ¿e czego¶ mu brakuje)
albo wszystko na raz.
I to wcale nie znaczy, ¿e nie traktuje jazdy na rowerze powa¿nie. Taka specyfika ¿ycia po czterdziestce"
Wiêc mo¿e niech wypowiedz± siê wszyscy zainteresowani co do terminu i wspólnie znajdziemy termin odpowiadaj±cy wszystkim.

A tak poza tym:
¿eby w pe³ni poznaæ smak zwyciêstwa, trzeba do¶wiadczyæ goryczy pora¿ki.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 02.04.2007 18:42:58
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 02.04.2007 19:14:10
Ja bym chêtnie pojecha³ do Przybrodzina smiley (pewnie wzi±³bym te¿ kumpla ze sob±) Mam wolny ca³y poniedzia³ek wielkanocny i wtorek, a przed ¶wiêtami mam wolny czwartek i pi±tek. mam nadziejê ¿e ka¿demu bêdzie termin pasowa³ i pojedzie du¿a ekipa smiley

Edytowane przez Rudy dnia 03.04.2007 20:09:18
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 02.04.2007 20:49:17
Darek - looz to tylko propozycja by³a, aczkolwiek wydaje mi sie ze wielu osobom latwiej bedzie wygospodarowac godzinke czasy w dzien swiateczny niz zwyczajny pracujacy.
Bardzo prosze o wpisywanie konkretnych propozycji a nie tylko "poniedzialek mi nie pasuje". Kiedy beda 3, 4 warianty zrobimy glosowanie. Wszystkim razem i tak nigdy nie bedzie pasowalo.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 02.04.2007 21:05:19
OK. Wolê spotkanie we wtorek po swiêtach. Godzina obojêtna.

Nareszcie zaczê³a dzia³aæ strona http://www.gogolmtb.of.pl/ i mog³em siê sprawdziæ. To nie ¿adna che³pliwo¶æ (traktuje to jako zachêtê dla wszystkich) je¿d¿±c drugi sezon, maj±c swoje lata, startuj±c trzeci raz w ¿yciu w kwalifikowanej imprezie (Skoda Maraton, Balczewo i teraz Puszczykowo) mimo dubla - wywalczy³em 7 punktów WLM zajmuj±c w sumie 28 pozycjê na 42 startuj±cych w kategorii M II.

Zegar tyka - Z A P R A S Z A M ! ! !


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 03.04.2007 05:21:53
Proponujê wtorek 10 kwietnia godz.17.00 na Rynku smiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 03.04.2007 05:24:01
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zawody Puszczykowo
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 03.04.2007 07:45:52
Problem w tym,¿e wtorek jest ju¿ zwyk³ym dniem roboczym...Darku!Porozmawiaj z famili±-mo¿e z okazji ¶wi±t bêdziesz móg³ wyskoczyæ na godzinke?
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 3 1 2 3 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>