Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 13.01.2005 16:51:11
Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!!!smiley
Na wstêpie mojej wypowiedzi pragnê pozdrowiæ wszystkich "cz³onków GKKG""
"Za rok mo¿e dwa powrót m³odego"No w³a¶nie!Nie mogê je¼dzic na rowerze poniewa¿ przeszed³em dwie operacje(nie wymienie jakie ale...).
I to jeszce nie koniec,czekaj± mnie jeszcze kolejne dwie!No i w³a¶nie dlatego nie widzieli¶cie mnie na zawodach we Wrzesni,czy te¿ w Mogilnie.Nie zobaczycie mnie równierz w tym roku 2005 na zawodach...Ani na £AZIACH ani na maratonie,bardzo nad tym ubolewam no ale có¿ takie jest ¿ycie!
Pewnie dziwicie sie dlaczego to pisze no w³asnie...Piszê to aby ostrzec wszystkich m³odych kolarzy (choc nie tylko m³odych starych równierz)
nie zrywajcie siê je¿d¿±c po kilka dziesi±t kilometrów dziennie...... .Moje operacje w pewnym stopniu spowodowane s± w³a¶nie ostr± jazd± na rowerze w wieku dzieciêcym.Mianowicie mia³em ok10 lat jak zacze³em karierê w Gnie¼niañskim Klubie Kolarstwa Górskiego.Jako dziesiêcio letni ch³opiec zaczo³êm kulaæ po kilka dziesi±t kilometrów dziennie zdarza³o siê nawet ze kula³em ponad 100km dziennie,a co najwa¿niejsze to na bardzo ma³ym rowerze(dosyæ ¿e ma³y to nawet ciê¿ki)Teraz wydawa³o by siê ¿e 40 czy 50 albo nawet 100 kilometrów to pryszcz na Dup....W rzeczywisto¶ci tak nie by³o.Bardzo czêsto próbowa³em dorówaæ starszym od siebie we¼my za przyk³ad prezesa.Kiedy mia³em w³a¶nie 10 lat z nimi je¼dzi³em do skoja,teraz trochê ¿a³uje ¿e tak siê zrywa³em ale jak to Andrew powiedzia³ co siê sta³o to sie nie odstanie!!!!O moim zrywaniu mo¿e potwierdziæ równierz Dany który by³ ¶wiadkiem jak w roku 2003 gdy podczas niedzielnego wypadu zas³ab³em i siê od³±czy³em od grupy.
W roku 2004 czyli w minionym kupi³em sobie od dawna wymarzony rower przyda³ mi siê i to bardzo zdoby³em na nim kilka osi±gniêæ mianowicie 1miejsce w II Gnie¼niañskim maratonie rowerowym,IV miejksce na dêbówcu,I miejsce w turystycznych wy¶cigach rowerowych,no i przed ostatnie miejsce w mistrzostwach Gniezna MTB(powiem jeszcze,¿e dlatego przed ostatnie gdy¿ dopiero rower mia³em tydzieñ) No a teraz nawet po podwórku je¼d¼iæ nie mogê no ale.....
My¶le ¿e jeszcze zobaczycie mnie w akcji choæ nie wykluczam,¿e mogê równierz skoñczyæ ca³kowicie moj± kariere kolarsk± "na zawsze"ale ja jestem Optymist± i my¶lê ¿e z tego wyjde!!!
Pozdrawiam was wszystkich
M£ODY!!!!


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 13.01.2005 17:45:03
To ja zycze szybkieg powrotu do zdrówka. Popieram s³owa M³odego bo sam przechodzi³em podobne sprawy i wiem jak to jest.
Powodzenia M³odyyyyy!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 13.01.2005 21:38:37
Co Ty m³ody chrzanisz?!?!? Wsi±dziesz na rower na bank! Jak musisz mieæ jeszcze jakie¶ operacje to trudno. Pó³ roku po ostatniej bêdziesz smiga³....
Bêdzie git!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 14.01.2005 11:43:38
M³ody nie martw siê napewno nied³ugo po¶migamy razem.smiley


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 14.01.2005 13:09:48
Trzymaj siê M³ody. Jeste¶ optymist± i to jest najwa¿niejsze. A jak siê czego¶ bardzo pragnie to mozna osiagn±æ ka¿dy, nawet najbardziej odleg³y cel!!!!!smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 14.01.2005 13:46:51
No to "m³ody" ¿yczê szybkiego powrotu do zdrówka i siê nie przejmuj - widzia³em rowery w których peda³uje siê r±czkami smiley
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 18.01.2005 14:48:17
Dziêki wszystkim za s³owa otuchy ale wtym roku w±tpie ¿eby¶my po¶migali a le mo¿e za rok..........POzdraawiam!!!!


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 18.01.2005 14:50:45
sebekfireman napisa³:
siê nie przejmuj - widzia³em rowery w których peda³uje siê r±czkami smiley
Zajebi¶cie to powiedzia³e¶ racij trochê jest narkasmiley


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 31.01.2005 17:21:31
A nie mówi³em, ¿e za du¿o dra³ujesz? Ale spox, bêdzie OK. Powrót do tamtej formy trochê potrwa ale na pewno wsi±dziesz an bika i w koñcu ta forma wróci.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Za rok mo¿e dwa powrót m³odego!
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 02.02.2005 09:28:26
ANDREW tylko chodzi tu oto ¿e nie jest to od tera¼niejszej jazdy,tylko od jazdy kilka lat temu na ciê¿kim rowerze,ale dziêki za troskê pozdrawiam Ciê jeszcze raz dziêki!!!!!!!!!!!


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>