Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 13 z 13 << < 10 11 12 13
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 27.03.2008 19:14:06
Jednak jutro nie przyjadê, bo zapomnia³em ¿e wyje¿d¿am smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 28.03.2008 19:09:29
No i po masiesmiley frekwencja szczerze mnie zaskoczy³a i to pozytywnie!! by³o có¶ oko³o 17 osób, wiêc jednak wiosenna pogoda robi swojesmiley W takim razie w nastêpnych miesi±cach nale¿y oczekiwaæ t³umów, hehe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 29.03.2008 09:34:58
Faktycznie troche wiary by³o i to "nowych". Generalnie jednak by³o baaardzo spokojnie. O ile dobrze pamiêtam tylko jeden kierowca zatr±bi³ na ca³ej trasie przejazdu !


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
KrYsPiN
Uytkownik

Postw: 2
Data rejestracji: 07.02.08
Dodane dnia 29.03.2008 14:04:11
najlepszy by³ tekst przechodzacej ekipy m³odych ludzi,, ale macie fajne rowery!!,, a na to lupa: ale macie fajne piwo!! buhahaha. by³o ¶liczniesmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 29.03.2008 22:00:16
By³o naprawdê ¶wietnie-cieplejsze dni i od razu frekwencja wzros³a.Idziemy do przodu,oby tak dalej!Mo¿e czas pomy¶leæ o promocji?Plakaty,ulotki?Ruszamy to miasto???


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
44
Uytkownik

Postw: 28
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 25.06.07
Dodane dnia 28.04.2008 20:56:50
Odby³a siê ostatnio Masa??? Nikt nic nie pisze. Mnie niestety nie by³o. Je¶li by³a to co¶ napiszcie. Pozdrawiam!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 28.04.2008 21:12:11
Odby³a, ale pomimo ³adnej pogody by³o..... 11 osób

Trzeba jako¶ to rozruszaæ!
Najlepszym sposobem jest rozdawanie ulotek, wiêc jakby kto¶ by³ taki mi³y i zrobi³, wrzuci³ tu projekt w³a¶nie takiej ulotki to by³oby dobrze smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 29.04.2008 11:40:42
Moim zdaniem prostszy i skuteczniejszy sposób jest taki aby ka¿dy chocia¿ jeden plakat wzi±³ i w swojej szko³e b±d¼ miejscu pracy powiesil i napewno kto¶ zauwa¿y.


Always hardcore smiley
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
44
Uytkownik

Postw: 28
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 25.06.07
Dodane dnia 29.04.2008 20:17:45
Racja, ale sama reklama to nic. Co z tego, ¿e przyjedzie nawet 100 osób, skoro nic nie jest przygotowane. Jazda tylko po to, by poblokowaæ jest na d³u¿sz± metê bez sensu. Kierowcy nie wiedz± o co chodzi. W³adze nie wiedz±, ¿e w ogóle blokujemy - przecie¿ urzêdy s± ju¿ zamkniête. Gdy wszystko siê zaczyna³o, by³a idea przygotowania petycji. Jozzy chyba siê jako¶ wykruszy³, a on to chyba najbardziej napêdza³. Mam nadziejê, ¿e go sprowokujê i siê pojawi smiley (nie wiem czy by³ na ostatniej Masie) Bo je¶li Masy maj± wygl±daæ tak jak wygl±daj± to nic nie zmienimy. Ludzie bêd± siê wykruszaæ. Pojawiaæ siê bêd± ludzie z Waszego klubu, bo reszta stwierdzi, ¿e poje¼dziæ to lepiej w przyjemniejszych miejscach ni¿ przed maskami samochodów. Kilka osób, które je¼dzi³y z nami na pocz±tku ju¿ zrezygnowa³o. Szkoda tego potencja³u. Mo¿ecie mi zarzuciæ, ¿e sam siê kilka razy ju¿ nie pojawi³em, ale przyczyny by³y obiektywne. Ale je¶li bêdziemy tak je¼dziæ dla samej jazdy, to wolê sobie poza Gnieznem je¼dziæ. Bo w mie¶cie nie bêdzie widaæ ¿adnej ró¿nicy. ¯adnych nowych ¶cie¿ek, stojaków dla rowerów itd. W ka¿dym razie ¿adnych dziêki Masie.

Pozdrawiam i - mam nadziejê - do zobaczenia pod koniec maja.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
junior
Uytkownik

Postw: 7
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 02.04.08
Dodane dnia 30.08.2008 20:48:59
Siemano!
Jak organizujecie mase to na nią przyjeżdzajcie!
Wczoraj byłem tylko ze skrabimsmiley
Pozdrowersmiley


http://www.pinkbike.com/photo/1988009/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Masa krytyczna w Gnie¼nie ?
Skrabinho
Uytkownik

Postw: 44
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.03.07
Dodane dnia 01.09.2008 13:45:34
Rzecz jasna owej masy w dwójkê nie próbowali¶my pokonac. Czyli ostatecznie juz koniec z mas±? Szkoda, ale w tak ma³olicznej ekipie nie ma sensu.


Only Bike 4ever
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 13 z 13 << < 10 11 12 13
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>