Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 27.01.2005 20:54:11
Co my¶licie o tym ¿eby w dziale Sk³ad Ekipy wprowadziæ dodatkowe informacje o cz³onkach klubu ?? Wygl±da³oby to mniej wiêcej tak jak na naszej starej stronce. Ka¿dy mia³by swoj± podstronê ze zdjeciem (zdjêciami) i danymi. No w³a¶nie mo¿e zamiast danych ka¿dy napisa³ by krótki opis?? Piszcie co o tym my¶licie !!! Czekam na propozycje !
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 27.01.2005 21:00:18
Jestem za, tylko pytanie ilu ludzi zagl±da na strone...
Pewnie by¶ musia³ po nich podzwoniæsmiley
Najlepiej by by³o jakby to mia³o postaæ takiej ankiety np.

Imiê:
Nazwisko:
Numer buta:
itd.


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 27.01.2005 21:08:44
Na starej stronie by³o tak :

imie i nazwisko
Ksywa:
Rok urodzenia:
Zainteresowania:
Preferowany styl jazdy:
Sprzêt :
Osi±gniêcia:
e-mail:
gg:

Mog³oby tak byæ?? A mo¿e jeszcze dodaæ jakie¶ informacje albo wyrzuciæ?? Oczywi¶cie nie byloby przymusu podawania wszystkich danych.

Przyk³ad: http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=2

Edytowane przez thomson dnia 28.01.2005 10:00:07
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Co do opisów.
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 31.01.2005 17:24:35
Mogê Wam napisaæ po kilka zdañ o ka¿dym zawodniku. Wiem, ¿e teraz my¶licie, ¿e chcê Was objechaæ w opisach, ale nie o to mi chodzi. Po prostu jak pisze kto¶ z zewn±trz o osobach, ktore zna to lepiej to wychodzi. Ale nie narzucam siê.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 31.01.2005 23:10:58
*


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 08.02.2005 10:46:51
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nie wysz³o Ci.
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 01.02.2005 14:26:09
Mia³em na my¶li zupe³nie co innego. Teksty spokojne i nie obrazuj±ce formy "zawodników". Ale Ty oczywi¶cie nie potrafisz tego poj±æ. Wiadomo, ¿e lepiej napisaæ, ¿e Budyñ zawsze zostaje z ty³u, ¿eby dotrzymaæ towarzystwa tym, którzy akurat maj± z³y dzieñ, tylko po co k³amaæ. Jak siê wtedy wyt³umaczysz z tego, ¿e zostajesz z ty³u nawet jak wszyscy jad± z przodu razem.

A chcia³em co¶ o Was napisaæ, bo nie wiem ju¿ o czym pisaæ a napisa³ bym co¶ w ferie, bo mam trochê wolnego czasu.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 21:22:58
*


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 08.02.2005 10:47:28
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 21:39:02
Nie zbaczaæ z tematu !!! Pisaæ mi tu konkretne odpowiedzi !!!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sk³ad ekipy z opisami
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 02.02.2005 09:17:12
TAk w³a¶nie powinno byæ ¿eby ka¿dy dowiedzia³ siê o nas wiêcej ni¿ tylko to,¿e lubimy rowery!!!Dziwi mnie tylko jedna ¿ecz w nie których postach w tym dziale szczegó³y domy¶lcie siê sami!!!POZDRAWIAM WAS WSZYSTKICH SERDECZNIE co tam u ciebie ANDREW!!!????


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 02.02.2005 10:33:46
OK. jak bêdê mia³ wiêcej czasu to siê opiszê


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: [ANKIETA] Sk³ad ekipy z opisami???
tomeq
Uytkownik

Postw: 2
Data rejestracji: 06.11.04
Dodane dnia 02.02.2005 16:08:37
Andrew001 napisa³:
Mia³em na my¶li zupe³nie co innego. Teksty spokojne i nie obrazuj±ce formy "zawodników". Ale Ty oczywi¶cie nie potrafisz tego poj±æ. Wiadomo, ¿e lepiej napisaæ, ¿e Budyñ zawsze zostaje z ty³u, ¿eby dotrzymaæ towarzystwa tym, którzy akurat maj± z³y dzieñ, tylko po co k³amaæ. Jak siê wtedy wyt³umaczysz z tego, ¿e zostajesz z ty³u nawet jak wszyscy jad± z przodu razem.

A chcia³em co¶ o Was napisaæ, bo nie wiem ju¿ o czym pisaæ a napisa³ bym co¶ w ferie, bo mam trochê wolnego czasu.


pozwolicie Panowie ¿ê zacytujê klasyków
"jak masz Pan kwileczkê czasu to id¼ Pan do kina na film co Pan jeszcze nie by³e¶ "
My¶lê ¿e Andrew wie co to ¿art smiley
no co tam s³ychaæ w profi group Panie Andrew?
wyst±pisz w Tour de France ? bo jak nie to chocia¿ wygraj Tour de Jankowo/Skorzêcin. Trzymaj sie i g³owa do góry
...a gdyby dalej Pan mia³ jakie¶ "muchy w nosie " to Trzymaj siê .....od nas z daleka .
z wyrazami sympatii i szacunku dla Twojego talentu no dobra dla Ciebie te¿ smiley


"..¿yje siê tylko raz,wszystko inne mo¿na robiæ czê¶ciej ..."
tomeq
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=20 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: 20001178
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 11:30:42
Sprawdzam waczego New Deala i zadbam o to, ¿eby pojechali Wam po premiismiley

Narazieñko.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>