Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Maraton - Poznañ
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 22.08.2007 19:03:42
Witam serdecznie po sezonie szkolno - urlopowym. Czas wreszcie wróciæ do normalnej rzeczywisto¶ci.

Mam pytanko - CZY KTO¶ Z GNIE¼NIEñSKICH BIKERóW WYBIERA SIê DO POZNANIA, 2 WRZE¶NIA ???

Mam wielk± ochotê sprawdziæ formê po urlopowym lenistwie - ale razem by³oby ra¼niej. Oczywi¶cie dystanse do wyboru - http://bikemaraton.com.pl/imprezy/eid/23/sub/program

Niech zabrzmi to jak wyzwanie - ZBIERAM EKIPê !!!


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 22.08.2007 20:26:24
Ja jadê na 100%!

Ps. Jakby co to mam w samochodzie wolne miejsce na 1 rower i 2 osoby (chyba ¿e druga osoba która bêdzie chcia³a jechaæ z rowerem dostarczy tak¿e uchwyt na rower (na relingi) smiley

Kontakt: 696181301 smiley

Edytowane przez Rudy dnia 22.08.2007 20:33:20
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 23.08.2007 20:15:46
gigi napisa³/a:
Jakies rady przed?


Mia³em kiedys zapisany taki fajny poradnik o starcie w maratonie, ale wyglada na to ze "poszedl latac" razem z moim dyskiem :/
http://www.bikeworld.pl/rower/artykul/561/1/ tutaj cos na ten temat naskrobali, ale nie polecam bo nie czytalem smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 23.08.2007 20:38:36
gigi napisa³/a:
To w sumie taki moj pierwszy maraton (pojade na dystansie MEGA) nie wiem czy dam rade ukonczycsmiley


My¶lê, ¿e w³a¶ciwe bêdzie odwrócenie mickiewiczowskiej maxymy:
"mierz si³y na zamiary - nie zamiar pod³ug si³"

Doradza³bym przemy¶lenie tego dystansu jak na pierwszy raz. Wszak maraton to nie niedzielna wycieczka rowerem na dzia³kêsmiley (sorry) - ale je¿eli siê upierasz to czemu niesmiley


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 23.08.2007 20:39:12
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 24.08.2007 08:15:52
O ile dobrze kojarzê to jeste¶ tegoroczn± triumfatork± Dêbówca w kategorii Kobiety.Wydaje mi siê,¿e je¿eli je¼dzisz w miarê regularnie,to spokojnie mega dasz radê.


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe

Edytowane przez Lupa dnia 24.08.2007 08:23:51
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 24.08.2007 12:27:36
Witamsmiley Widze ,i¿ zainteresowanie Mio Fujifilm Bike Maraton 2007 bardzo du¿esmiley
tak¿e wybieram siê na maraton , lecz nie o tym ten post. Piszê gdy¿ mam propozycje wybrania siê zorganizowan± grup± na objazd trasy maratonu.
Proponujê najbli¿sz± niedzielê, w ramach coniedzielnego
spotkania na rynku smiley. W stêpnie umówilem siê z poznañskimi bikerami na wspólny objazd trasy wiêc teraz tylko czekam na info ilu by³o by chêtnych zawodników z Gniezna.
Pozdrawiam

ps. a wiêc na 90% spotkanie umówione w Poznaniu nad Malt± (jutro jeszcze potwierdze wyjazd) Jade poci±giem 8.12 z Gniezna. powrót oczywi¶cie roweremsmiley no chyba ,¿e pogoda niedopisze to tak¿e skorzystam z us³ug pkpsmiley

Edytowane przez Chelseapro dnia 24.08.2007 14:23:57
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 25.08.2007 14:11:59
a wiêc tak jak pisa³em wczoraj , dzi¶ pisze by potwierdziæ jutrzejszy wyjazd do Poznania .
Kto chêtny to zapraszam o 8 na dworzec PkP Gniezno.
Poci±g wyje¿d¿a o 8.12.
Do Zobaczenia
ps. tel kontaktowy do mnie 600879343
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 25.08.2007 22:01:14
Witam ponowniesmiley a wiêc dla zainteresowanych ,którym nieby³o dane poznaæ trasy maratonu poznañskiego który ju¿ za kilka dni wystartuje z Malty , a którzy awizowali chêc udzia³u w imprezie , krótka jak dystans na którym pojadê informacja o trasie smiley
A wiêc jak mozna wyczytaæ na stronie organizatora :"Trasa poznañskiego maratonu jest tras± niew±tpliwie najszybsz± ze wszystkich edycji Bike Maraton 2007. Szerokie drogi, na przemian asfaltowe, szutrowe i piaskowe sprzyjaj± bezkolizyjnej je¼dzie." tak w rzeczywisto¶ci jest , fakt ,¿e nienapisa³ o ma³ej wspinaczce która czeka na bikerów na pocz±tkowych km pewnie chc±c zafundowaæ im niespodziankesmiley to pozatym wszystko siê zgadza... trasa szybka powiedzia³ bym expresowasmiley niczym autostrada szeroka i nieraz nawet z pasem zieleni smiley lol
Dla jad±cych poci±giem zbiórka 8.00 na dworcu pkpsmiley
Poci±g 8.12.
Zapraszam Wszystkich smiley

Edytowane przez Chelseapro dnia 29.08.2007 22:34:10
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 30.08.2007 18:57:13
Brzmi zachêcaj±co. Jadê smileysmileysmiley. Je¶li trasa jest ³atwa to zastanawiam siê nad dystansem - mo¿e jednak ¶redni smiley
Do zobaczenia na trasie - Pozdrawiam


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 30.08.2007 21:19:46
No to widzê ¿e niez³a ekipa z Gniezna pojedzie smiley Jakby co to ja pojadê dystans mega.

Ps. W samochodzie miejsca ju¿ nie mam (chyba ¿e bez roweru).


Do zobaczenia na malcie (chyba ¿e przyjedziecie jutro na masê) smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 30.08.2007 22:12:37
Ekipa faktycznie konkretna sie zapowiada. Powodzenia!

Chyba nie musze przypominaæ o relacji i fotkach? W kazdym razie PRZYPOMINAM. Wyprzedzaj±c wasze pytanie - kazdy moze napisac swoja relacje, z przyjemnosci zamieszcze na stronie wszystkie smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 02.09.2007 18:05:09
I ju¿ po maratonie.
Muszê przyznaæ, ¿e po raz pierwszy mia³em okazjê braæ udzia³ w tak du¿ej imprezie. Trasa naprawdê szybka i jak na tê rangê imprezy ma³o wymagaj±ca (a¿ szkoda, ¿e nie by³o gnie¼nieñskiej smileyelitysmiley) - jednak nie bez mankamentów - przej¶cie (dos³ownie) pod wiaduktem dla ok. 1000 osób to najwiêkszy minus imprezysmiley. Oczywi¶cie pe³na "komercha" drogo 70 + 15 PLN op³at, pakiet startowy - ¿enadasmiley.
Poza tym impreza bardzo udana smiley(mimo, ¿e na kamienistym zje¼dzie zaliczy³em powa¿n± przewrotkê), zdecydowa³em siê na dystans mini - (dla mnie zupe³nie wystarczysmiley), super atmosfera na trasie - "Jeste¶my wielk± rodzin± MTBsmiley", pogoda dopisa³a.
A teraz czas na statystyki:
DST: 32.128
MSX: 42.2
Czas (chipowany): 01:37:31,92
Miejsce open: 150
Miejsce w kategorii 25 (M4)
trudno mi powiedzieæ czy jest to powód do dumy czy powinienem siê z tym schowaæ, bo nie wiem ilu by³o startuj±cych na tym dystansie i w tej kategorii - wyników jeszcze nie ma .

pozdrawiam


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 02.09.2007 18:54:22
To fakt - osób startuj±cych by³o naprawdê du¿o, ja schody traktujê jako urozmaicenie trasy smiley

Co do samej trasy - by³a naprawdê bardzo szybka i prosta.

Ja pojecha³em dystans mega i zaj±³em 140/619 miejsce w open, natomiast w mojej kategorii by³em 18 - niestety nie wiem na ile osób dopóki nie bêdzie wyników w sieci.

Ps - do Darka: W mini jecha³o chyba 220 albo 240 osób

Ps2. - do Thomsona: Relacjê postaram siê napisaæ jutro, a jak mi nie wyjdzie to pojutrze smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 03.09.2007 16:17:46
niestety jecha³em mini (kontuzja kolana )
by³em 34 i w m3 na 5 miejscu . przepraszam zenie za³apa³em sie na pud³a ale startowali¶my z oko³o 900 pozycji . zawodnik który zajo³ 2 miejsce w m3 rusza³ oko³o 200 i sam przyzma³ na mecie ¿e nie mia³em szansy na jego doj¶cie smiley
www Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Poznañ
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 04.09.2007 16:18:44
Wystartowa³em w mega,wynikiem siê nie chwalê,bo nie ma za bardzo czym siê pochwaliæsmiley Trasa ciekawa,wiatr w drodze powrotnej pozwoli³ mi porz±dnie siê zmêczyæ.Schody istotnie zirytowa³y mnie srodze,bo nie do¶æ ¿e start z dalekiej pozycji,to jeszcze kolejka i dalsze oczekiwanie.Ale co tam-mój pierwszy start w tak du¿ej imprezie bêdê z pewno¶ci± wspomina³ mi³o.Dziêki dla Rudego i jego Ojca za umo¿liwienie mi dotarcia nad Maltêsmiley


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe

Edytowane przez Lupa dnia 06.09.2007 12:30:12
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>