Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Maraton - Skoda 2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 23.09.2007 15:32:20
Objecha³em sobie trasê maratonu i mogê mówiæ o niej tylko dobrze. Jest wszystko co na maratonie byæ powinnosmiley, a zw³aszcza teraz po deszczach nie brakuje nawet "glajdy". Ale nie by³bym sob± gdybym nie mia³ pewnego ale smiley ... Na stronie maratonu organizatorzy opisuj±c trudno¶æ trasy stawiaj± 2 (s³ownie - DWAsmiley). By³em na maratonie w Poznaniu i tamta trasa by³a zakwalifikowana jako 1. S±dz±, ¿e co¶ jest nie tak - bo je¿eli bardzo ³atwy Poznañ to jedynka (z tym siê absolutnie zgadzam - trasa by³a naprawdê prosta) a trasa gnie¼nieñskiej imprezy to dwójka (jest zdecydowanie bardziej wymagaj±ca) to jak musi wygl±daæ 5 lub 6smileysmileysmiley.
Pamiêtam w zesz³ym roku, ¿e ilo¶æ utyskiwañ na trudno¶æ trasy w¶ród uczestników by³a niema³a. Nie chodzi o to aby ludzi przestraszyæ - bo tak naprawdê nie ma czym, ale lepiej ich pozytywnie zaskoczyæ ni¿ niemile rozczarowaæ.
Je¿eli to ma sens - g³osujê za zmian± kwalifikacji trasy (mówiê z pozycji amatora, nie znam siê na przepisach PZKol - s± takie?)

A tak przy okazji - mo¿e by¶my potrenowali trochê wspólnie - chêtnie czego¶ siê nauczê od bardziej do¶wiadczonych.
Pozdrawiam


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 23.09.2007 20:18:58
A pewno ocena trasy to tak na oko zrobiona jest i wydaje mi siê ¿e jest trafiona.

Swoja droga poki co nie widzialam by gdzies ktorakolwiek na 6 bylo 5..nawet jakies 5+...

Hmmmm - mo¿e tegoroczny wy¶cig w Po³czynie Zdroju by siê na tak± ocenê za³apa³ smiley

Pojawi³y siê ju¿ zdjêcia na stronie koniñskich rowerzystów z pierwszego objazdu trasy - http://mtb.konin.pl/galeria/galeria.php?kategoria=5&album=87&start=0


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
iwanekvip
Uytkownik

Postw: 10
Miejscowo: Toruñ
Data rejestracji: 17.09.06
Dodane dnia 26.09.2007 06:51:46
witam kolegów a mo¿e by tak jaki¶ objazd traski w jaki¶ wolny weekend?? (najlepiej niedziela) by¶my z kolegami podjechali,z Torunia mamy niedaleko smiley co wy na to???


iwanek
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
iwanekvip
Uytkownik

Postw: 10
Miejscowo: Toruñ
Data rejestracji: 17.09.06
Dodane dnia 26.09.2007 07:29:37
witam kolegów a mo¿e by tak jaki¶ objazd traski w jaki¶ wolny weekend?? (najlepiej niedziela) by¶my z kolegami podjechali,z Torunia mamy niedaleko smiley co wy na to???


iwanek
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 26.09.2007 10:28:04
Chêtnie. Weekend co prawda mam b. zajêty - mogê w niedzielê od 16:00 (niestety), ale to chyba ostatnia szansa - za tydzieñ Kopczyn, a pó¼niej to ju¿ "WIELKIE ¦CIGANIE".
Chyba, ¿e kto¶ inny dobierze jaki¶ dogodniejszy termin.

Mimo wszystko zapraszam miejscowych na wspólny trening (GDZIE I KIEDY ?!?!)


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 28.09.2007 10:25:13
hej, rownie¿ chetnie bym sie wybra³ na objazd trasy w niedziele, jesli tylko padac nie bedzie i nery przestana mnie bolec;p, 16-troche pozno, no ale lepiej pozno niz wcalesmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 28.09.2007 21:56:28
wstêpnie ustalony termin objazdu trasy w niedziele to godzina 12 na rynku w Gnie¼nie.
wpisywaæ siê kto bêdzie.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 29.09.2007 10:17:06
Postaram siê przyjechaæ, ale ¿e bêdê na 100% to nie obiecujê.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 29.09.2007 10:23:44
równie¿ postaram siê byc, byleby nie padalosmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 29.09.2007 17:42:10
Niestety nie ma mnie na miejscu do 16:00. Chyba zrobiê nocny objazd smileysmileysmiley. Powodzenia wam wszystkim.

Proponujcie kto mo¿e w tygodniu po po³udniu. Upieram sie przy wspólnym "treningu". To zawsze lepiej motywuje


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 29.09.2007 21:45:14
ja bedesmiley pogoda zapowiada siê ,¿e niebêdzie padaæ, a w tygodniu te¿ moge wybraæ siê w jaki¶ dzien na objazd trasysmiley mo¿e byæ to ewentualnie nazwane trening punktowany na trasie maratonusmiley kto sie piszesmiley lol
tymczasem do zobaczenia w niedziele.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 30.09.2007 17:55:36
I co jak tam wypad³ objazd trasy???

Dajcie jak±¶ relacjê, a zw³aszcza:
ilu ludzi by³o (na zdjêciach Koniñskiej Grupy naliczy³em 14)?,
jakie wra¿enia tych, którzy pierwszy raz jechali?,
który z dystansów przejechali¶cie?,
jakie zmiany na trasie w stosunku do ubieg³ego roku?,
na co i gdzie szczególnie uwa¿aæ?,
i inne takie tam.

Dla chêtnych proponujê spotkanie we wtorek (podajcie szczegó³y)

pozdrawiam


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 03.10.2007 07:46:47
Niedziela 7 pa¼dz. godz 12:00 . Czy jedziecie na 100% bo chcia³ przyjechaæ kto¶ z Torunia. (ja nie moge przyjechaæ) napiszcie szybko


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 06.10.2007 21:53:33
tak jadesmiley lecz o godzinie 10. czekam na wszystkich chetnych do 10.15smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 07.10.2007 13:29:59
hej, by³em na obje¼dzie traski, i powiem ze jest niczego sobie, w du¿ej mierze klasycznie, jak bywalo w poprzednich latach, ale tez nowatorki pomysl startu w Gnie¼nie jest bardzo dobrysmiley Niestyty troche ma³o nas by³o, 5 osób - ta liczba mówi sama za siebie...
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Pulse
Uytkownik

Postw: 3
Data rejestracji: 08.10.07
Dodane dnia 08.10.2007 20:48:08
Jak myslicie jaka srednia na tej trasie (mega) zrobi mniej wiecej polowa stawki?
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 08.10.2007 21:03:36
A tak mam pytanie ca³kiem nie sportowe.

Czy w ogóle kto¶ spoza bran¿y wie o tym maratonie ???
Czy s±/bêd± jakie¶ plakaty, zajawki w radiu, czy mo¿e lokalna (i nie tylko) prasa zaprasza kibiców?
Wszak "po kostce brukowej w¶ród osza³amiaj±cego dopingu kibiców smiley" sk±d¶ ci kibice musz± siê wzi±æ. Ale mo¿e i oni to te¿ "pospolite ruszenie"

Mimo tego - startujê


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Pulse
Uytkownik

Postw: 3
Data rejestracji: 08.10.07
Dodane dnia 08.10.2007 21:15:57
na forumrowerowe.org jest watek o maratonie, na bydgoskim forum tez widzialem wiec z rozglosem nie jest tak zle wystarczy spojrzec na miejscowosci ludzi w liscie zgloszonych
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 08.10.2007 21:21:39
Pulse napisa³/a:
na forumrowerowe.org jest watek o maratonie, na bydgoskim forum tez widzialem wiec z rozglosem nie jest tak zle wystarczy spojrzec na miejscowosci ludzi w liscie zgloszonych


S P O Z A B R A N ¯ Y !!!

Niech przeciêtny "Kowalski" te¿ wie. Przecie¿ nie ma lepszej okazji do promocji ni¿ impreza, która jest wizytówk± "klubu"


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 08.10.2007 21:22:23
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton - Skoda 2007
kukuruda
Uytkownik

Postw: 4
Data rejestracji: 01.10.05
Dodane dnia 09.10.2007 13:42:41
Mam cich± nadzejê ze Pan Kurek z Glosu Wlkp. nie podzierzy mikrofonu bo ta chodzaca encyklopedia wiiedzy o kolarstwie pierdzieli po 5 razy takie farmazony ze szkoda zepsuc taka super imreze bzdetnym gadaniem.No chyba Prezes masz jakiegos konferansjerasmiley "swojskiego"
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>