Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor CHWALIMY SIÊ !!!
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 24.10.2007 09:40:04
Sezon siê koñczy, a wiêc czas na podsumowania.

Proponujê aby¶cie chcieli siê pochwaliæ swoimi dokonaniami w tym sezoniesmiley. Ile kilometrów przejechali¶cie, w jakich imprezach startowali¶cie, z jakim skutkiem? Najwiêkszy sukces, najwiêksza pora¿ka (nie tylko na zawodach). Jakie ewentualnie awarie b±d¼ kontuzje siê Wam przytrafi³y? Jak przetrwali¶cie sezon (kondycyjnie), jak to zniós³ Wasz sprzêt?
Czy jeste¶cie klubowiczami, jakie macie wskazówki do dalszego funkcjonowania GKKG. I inne takie tam rowerowe refleksje.

Zapraszam do dyskusji i chwalenia siê smileysmileysmiley(bez fa³szywej skromno¶ci).

Pozdrawiam

PS. Wiem, ¿e niektórzy powiedz± ¿e sezon rowerowy trwa ca³y rok, ale...


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 24.10.2007 12:13:20
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
MaXbIkEr
Uytkownik

Postw: 54
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.04.06
Dodane dnia 24.10.2007 17:16:35
ja przejechalem ok 10km.. manualem.......


Dla pionierów stylu miejskiego i dirtowców, którzy zamiast kapci do szko³y, w plecaku wo¿± ³opatê.Dla wszystkich "NIEDOSTOSOWANYCH".Dla tych, którym zapach izolu z poczekalni pogotowia regularnie siê miesza.Dla kolekcjonerów klisz rentgenowskich. I dla tych, którzy odwa¿± siê prubowaæ triku, na który inni nie zdecyduj± siê nigdy. To dla NICH!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 25.10.2007 20:07:40
Chwalic to sie nie ma czym, niestety. Nasz sezon DH tym razem byl raczej skromny (niektorzy twierdza ze wogole go nie bylo). Ekipa nam sie mocno uszczuplila, jezdzic nie ma kto :/
Pozostaje miec nadzieje ze nastepny sezon bedzie lepszy...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 30.10.2007 07:39:05
To przypadek czy rzeczywi¶cie gnie¼nieñscy bikerzy nie maj± nic do powiedzenia o mijaj±cym sezonie.

Z tego co do mnie dociera³o - nie by³o a¿ tak kiepsko.

Zapraszam - rozwiñcie siê smileysmileysmiley


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 30.10.2007 07:39:38
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 30.10.2007 21:02:38
Sezon letni siê koñczy... zaczyna siê zimowy smiley

A wiêc w tym roku kupi³em sobie pierwszy rower (przez du¿e R bo wcze¶niej je¼dzi³em przez 6 lat na komunijnym rowerku) Zacz±³em je¼dziæ, trenowaæ i zachorowa³em na bardzo powa¿n± cyklozê. Przyjecha³em na pocz±tku roku na spotkanie na rynek i tak jako¶ siê do Was wkrêci³em - z czego siê naprawdê baardzo cieszê.

Od 1 kwietnia przejecha³em ~ 4600km w ró¿nym terenie (od bardzo p³askich nizin po spore góry) - jestem z tego zadowolony. Na szczê¶cie ¿adnych powa¿nych kontuzji nie mia³em.

Postartowa³em trochê w zawodach smiley
4 maratony:
@kelly's bike tour wêgierska górka - ¿abnica (to by³a masakra pojecha³em mini a mia³em ¶redni± 13.5km/h smiley 5/9 w m1)
@Maraton na 11 festiwalu rowerowym w szklarskiej porêbie (dst. 56km. Nie wiem po co ten maraton by³ w górach.... Mia³em tam wy¿sz± ¶redni± ni¿ na krótszej trasie w gnie¼nie smiley - ale za rok ma byæ ju¿ górsko 55/149 w open)
@Mio fujifilm bike marathon poznañ (dst. mega to by³ maraton z którego jestem najbardziej zadowolony 18/60 w m1 i 139/622 w open)
@Skoda bike maraton gniezno (wiadomo... super maraton smiley dst. mega 5/16 w m1 19/114 w open)

By³a jeszcze czasówka w jankowie (w kategorii 2), piknik na ³azienkach (w kategorii 1) i oczywi¶cie dêbówiec (w kategorii 1).

4 starty w thule (wielkopolska liga masters) - niestety z marnym skutkiem
2 starty w paczce ¶liwek (3 jeszcze przede mn± - jadê powalczyæ o 2 miejsce w generalce)


Rower spisa³ siê b. dobrze. Oczywi¶cie czê¶ci trochê wymieni³em i uszkodzi³em. (np. oto siode³ko które rozbi³em w niedzielê na g³owie - oczywi¶cie w kasku smiley http://picasaweb.google.com/Ruddbike/SanMarcoSKNZniszczony )

Na przysz³y sezon letni planujê powa¿ne zmiany i w rowerze i w formie oczywi¶cie na +

Darek chcia³ ¿eby kto¶ siê pochwali³ to siê pochwali³em smiley


A co do przysz³ego sezonu to proponujê du¿o wiêcej wspólnej jazdy i wyjazdów na zawody (mo¿e jakie¶ nowe stroje klubowe? smiley smiley ) Niech ¶wiat rowerowy siê dowie ¿e Gniezno te¿ siê liczy smiley Trening, trening, trening....

Pozdroower ó?o...

Edytowane przez Rudy dnia 30.10.2007 21:20:02
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 31.10.2007 17:56:15
Chwali³ siê nie bêdê,bo w obliczu wypowiedzi poprzednika po prostu nie mam siê czym pochwaliæsmileyRudy napisa³/a:
oto siode³ko które rozbi³em w niedzielê na g³owie


Tak ³atwo siê nie wykpisz-proszê opisaæ,jakim cudem mo¿na tak za³atwiæ siode³ko przy pomocy G£OWY!!!


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 31.10.2007 18:09:11
Ale tu przecie¿ nie chodzi o porównywanie smiley


A co do siode³ka to jecha³em ~ 30km/h przelecia³em przez kierê rower polecia³ w powietrze i spad³ na mnie siode³kiem (gdy ca³a reszta by³a w rozpêdzona w powietrzu) Ma siê talent... smiley

Edytowane przez Rudy dnia 31.10.2007 18:10:18
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 31.10.2007 20:10:41
OK. ¯eby nie by³o, ze tylko wywo³a³em tematsmiley.

Zacznê od tego, ¿e na rower (tak na powa¿nie) wsiad³em w czerwcu 2006 r.

A w tym sezonie - có¿ kupi³em nowy rower - ten ubieg³oroczny by³ po¿yczony.

W roku 2007: - pojêcia "cyklozy" nie zna³em, ale z pewno¶ci± jestem zara¿ony. I nie chcê sie leczyæ smileysmileysmiley.

Przejecha³em jak do tej pory 2751,52 km. Trasy ró¿ne od typowo nizinnych do górskich w³±cznie (Szklarska P. ¦wieradów).

Odbi³o mi na tyle, ¿e spróbowa³em startu w zawodach:
1) WLM (o mój Bo¿e - porwa³em siê z motyk± na S³oñce) w ca³ym cyklu zosta³em w swojej kategorii M II sklasyfikowany na 37 miejscu http://www.gogolmtb.of.pl/
2) Wy¶cig "Dêbówiec" jedyne pud³o w tym sezonie - Masters I - 3 miejsce
3) Mio Fujifilm Bike Marathon Poznañ - dystans mini, kategoria M 4 - 25 miejsce http://bikemaraton.com.pl/imprezy/eid/23/sub/wyniki
4) Cross MTB - Kopczyn 2007 - kompletna pora¿ka po prostu "pana" i po zawodach
5) Skoda Bike Maraton Gniezno - dystans mega, kategoria M 3 - 18 miejsce http://www.thomson.easyisp.pl/maraton/index2.htm

Oprócz tego bra³em udzia³ w dwóch rajdach rekreacyjnych (Czerniejewo, Przyborowo) i jeden sam zorganizowa³em (Niechanowski Rodzinny Rajd Rowerowy) i go przejecha³em.

Prywatnie zaliczy³em rowerowy wyjazd w góry - majowy weekend w Szklarskiej i mia³em okazjê poznaæ co tak naprawdê znaczy "kolarstwo górskie".

Najwiêkszy sukces: hmmm, kilka razy "prze³ama³em siebie". Mimo skrajnych doznañ (Cytadela, Karpacz) wsiad³em na rower i pojecha³em dalej.
Najwiêksza pora¿ka: brak wspólnoty i sportowego celu w klubie.

Awaria (kuriozum) - w wyniku b³êdnego z³o¿enia roweru przy drugiej je¼dzie pêk³ hak przerzutki - oczywi¶cie wymiana gwarancyjna i wszystko ok.
Kontuzja: "Mio w Poznaniu" wywrotka na kamienistym zje¼dzie. Skutki w nadgarstku odczuwam do dzisiaj, a blizny na ³ydce paskudnie wygl±daj±.

Co do koñcowych refleksji w pe³ni zgadzam siê z Rudym "A co do przysz³ego sezonu to proponujê du¿o wiêcej wspólnej jazdy i wyjazdów na zawody (mo¿e jakie¶ nowe stroje klubowe?) Niech ¶wiat rowerowy siê dowie ¿e Gniezno te¿ siê liczy. Trening, trening, trening...."

Pozdrawiam

PS. Rudy g r a t u l u j ê udanego sezonu !!! Thomson dziêki za prowadzenie strony www.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 31.10.2007 20:14:57
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 31.10.2007 21:41:38
Darek napisa³/a:
PS. Rudy g r a t u l u j ê udanego sezonu !!! Thomson dziêki za prowadzenie strony www.


Faktycznie gratulacje siê nale¿± !

Co do stronki - nietrudno zauwa¿yc, ¿e korzystaj± z niej w wiêkszo¶ci "nowi" klubowicze (Darek, Rudy, Lupa itd) i podziêkowania nale¿± siê w³a¶nie Wam ! Pokazujecie innym, ¿e MO¯NA. Dziêki Wam stronka "¿yje" chociaz nadal nie jest to to czego bym sobie ¿yczy³ :] Mam nadzieje, ¿e czêsty brak odzewu na wasze posty na forum itp was nie zniechêci i jako¶ bedziemy to ci±gneli dalej.
Przy okazji przypominam, ¿e mamy na stronie dzia³ "sk³ad ekipy". Z przyjemno¶ci± go zaktualizuje o "nowych" riderów, ale musze wiedziec, ¿e tego chcecie. To jakie dane maj± tam byæ podane ka¿dy mo¿e ustaliæ sam. Zachêcam...e-mail znacie.

Je¿eli macie jakies propozycje co do tre¶ci,wygl±du czy dzia³ania stronki walcie ¶mia³o! gkkg.pl jest dla Was!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 01.11.2007 19:32:49
Mój sezon zaczal sie dosc pozno bo dopiero jakos w czerwcu czy nawet lipcu juz nie pamietam. I g³ownym moim celem bylo wyczucie roweru i powrot do formy co sie udalo oczywiscie smiley Lista trickow wzbogadzona o kilka nowych pozycji. M.in. 360 prawie dopracowane smiley, x-up na wszelakiej masci chopach i takie tam smiley No i finalnie skonczony juz rowerek, na chwile obecna nie ma co wymieniac ;D


Always hardcore smiley
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 01.11.2007 21:41:34
Mój sezon by³ najlepszym od czasu powrotu do sportu (15lat przerwy z róznych wzglêdów) .
Zacze³o siê od Sonw race - 3 miejsce
majowa czasówka - 3 miejsce
WLM Turek 20 w general. Masters i 13 w M3
Dêbówiec smiley 3 miejsce nie lubiê siê t³umaczyæ ale 39 stopni gor±czki po 3 dniach le¿enia
WLM Z³otów 19 w gen.i 10 M3
Mistrzostwa Polski w maratonach rowerowych jecha³em dyst. 48km
- 80 gen. 45 w¶ród amatorów i 14 w kat m3
Szklarska Porêba maraton na Festiwalu rowerowym
Pojechali¶my tam z Tomkiem(Rudd) i tam dwa dramaty : smiley brak gór w górach i pod koniec pierwszej pêtli "ma³y" kijek wkrêci³ siê w tylnie ko³o i zabra³ ze sob± przerzutkê i drug± pêtlê jecha³em maj±c do dyspozycji 7,8,9 trybsmiley ukoñczy³em ten wy¶cig dziêki mojej ¯onie Agnieszce która podaj±c mi bidon i widz±c mój dramat z przerzutka powiedzia³a cytuje-" Ku... nie pierd... tylko zapierd...." zaje³em 46
Mio Fujifilm w Poznaniu dystas Mini 30 w gener. i 5 w M3 (kontuzja kolana nie zwi±zana ze sportem )
Mio Fujifilm w Polanicy Zdroj dytans Mini 36 gen. i 2 w M3 smileysmileysmileysmileysmiley
super trasa -12 km od startu pod góresmiley i karko³omny zjazd do mety chwilami ponad 65km/h smiley

Najwiêkszym sukcesem by³a moja pomoc przy organizacji Skoda maraton mtb Gniezno 2007 i tu chcia³em pogratulowaæ S£AWKOWI determinacji i ¿e nie zrezygnowa³ bo by³o chwilami ciê¿kosmileysmileysmileysmiley
Wczoraj naby³em drugi rower (szosówke) i zaczynam powoli trenningi do przysz³orocznogo sezonu chocia¿ w tym by³o wmiarê dobrze to charakter mojej pracy nie pozwala³ na taki trening jaki bym chcia³ ( wyjazdy,wyjazd,wyjazdy)
pozdrwiam
www Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 02.11.2007 23:59:50
No to i ja siê wypowiem choæ ze mnie nie klubowicz a tylko sympatyksmiley
A wiêc to by³ mój pierwszy powa¿ny sezon MTB i zacza³em go od usuwania zbêdnych kilogramów i ju¿ w kwietniu rozpocz±³em starty w pierwszych maratonach:
- Mazovia MTB w £odzi 22 kwietnia: dystans MEGA z powodu awarii czyli dwóch laczkówsmiley miejsce 84/600 w open 37/182 w M2
- Mazovia MTB w Warszawie 3 Maja: dystans GIGA miejsce 34/133 Open i 14/42 w M2
- FUJIFILM Bikemaraton we Wroc³awiu: dystans Giga miejsce 78/268 Open, 48/129 w M2,
- Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski Cytadela: maj 21/60 open, pa¼dziernik 28/65 po zerwaniu ³añcucha,
- Akademickie Mistrzostwa Polski w Cieszynie: miejsce 110/190, ale i tak nie¼le bo bez dubla.
- TransCarpatia 2007- 21miejsce w kategorii MEN,
- Skoda Maraton- 42 miejsce na Giga po dwukrotnym zerwaniu ³añcuchasmiley, ale i tak kiedy¶ musi byæ.
Ogólnie swój pierwszy sezon oceniam bardzo pozytywnie, poniewa¿ zwiedzi³em kawa³ek Polski, du¿o nizin w okolicach Kalisza oraz piêkne Polskie i S³owackie Karpaty. Przejecha³em oko³o 8000km bez wiêkszej kontuzji, jedynie rower mia³ pod koniec sezonu do¶æ ale ju¿ rozpocz±³em jego przytowania do kolejnego mam nadziejê jeszcze bardziej owocnego sezonu.
Pozdrower
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.11.2007 14:39:18
Panowie a jak to wyglada z tymi niedzielnymi zbiórkami na rynku ? pojawia sie ktos na tym ? jesli tak to jak to wyglada? typowy trening czy raczej turystyczna jazda?
Kiedys te zbiorki bardzo fajnie funkcjonowaly (stara ekipa moze potwierdzic) i jezdzilismy przez cala zime nawet przy baaardzo niesprzyjajacych warunkach. Pewnie dzieki temu udalo mi sie przejechac transcarpatie :]
Teraz jest szansa, ¿e uda mi siê znowu z³ozyc jakis rowerek, na ktorym bedzie mozna jezdzic nie tylko w dol wiec chetnie troche bym pokrecil w "sezonie zimowym" tak dla poprawy kondycji.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 03.11.2007 17:31:50
W tym roku niestety ich prawie nie by³o. Tzn. na pocz±tku roku (po spotkaniu) parê razy siê przejechali¶my, nawet raz by³o 10 osób i to by³ taki jedyny raz... Od paru miesiêcy zbiórek nie ma bo nikt na nie niestety nie przyje¿d¿a. Fajnie by by³o jakby te zbiórki znowu siê pojawi³y (bêdê siê stara³ na nie przyje¿d¿aæ, bo mam do¶æ samotnej jazdy)... Tempo przecie¿ mo¿na dostosowaæ do ka¿dego.

Pozdrawiam smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 05.11.2007 10:59:27
Wprawdzie sezon siê jeszcze nie koñczy bo rowerem siê je¼dzi do 31 grudnia, ale wstêpne podsumowanie mo¿na ju¿ zrobiæ - ogólnie sezon by³ ¶rednio udany.
Jak narazie w tym roku licznik wskazuje 9000 km, do koñca jeszcze 2 miesi±ce wiêc mam nadziejê ¿e do magicznej liczby 10000 km uda siê doci±gn±æ.
Startów w zawodach (lokalnych) parê by³o z wynikami ró¿nymi - od czo³owych pozycji do koñcowych pozycji.
Z awariami przygód by³o sporo - ogólnie wiêkszo¶æ sprzêtu pada³a na skutek zu¿ycia i w sumie patrz±c na rower z przed zesz³ego roku to zosta³o w nim wymienione prawie wszystko. Najtragiczniejsz± awari± by³o pêkniêcie haka w starej ramie. Sezon ten by³ dla mnie rekordowym pod wzglêdem przebijania dêtek - przytrafi³o mi siê to z kilkana¶cie lub nawet kilkadziesi±t razy (liczyæ bêdê dopiero po 31 grudnia). Nie oby³o siê tak¿e bez wypadków na rowerze - w tym sezonie by³y jak narazie 3, ale na szczê¶cie "delikatne".
Poza tym nie uda³o siê zrobiæ sporo dalszych wycieczek i wypadów, które mam nadziejê ¿e chocia¿ w czê¶ci zaliczê w przysz³ym sezonie (w 1 dzien nad morze, Kaszuby, Wyspa Wolin, Bornholm, wjazd na ¦nie¿kê, Jura Krak-Czêst, zagraniczne miejscowo¶ci w okolicy, Jezioro Garda). Nie uda³o siê tak¿e pobiæ rekordu dziennych kilometrów - w tym sezonie najd³u¿sza wycieczka mia³a 187 km.
No ale nie by³o a¿ tak ¼le, gdy¿ uda³o siê zrobiæ kilkudniowy wypad rowerem w góry i przy okazji pierwszy raz poje¼dziæ rowerem poza granicami kraju, uda³o siê przejechaæ szczytami do Chodzie¿y, uda³o siê zdobyæ wszystkie wiêksze szczyty w okolicy.


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 07.11.2007 12:41:15
No có¿...
bior±c pod uwagê wasze wypowiedzi to ja ju¿ na pewno nie mam siê czym chwaliæ. Ile kilometrów przejecha³em nie wiem, ale sza³u nie by³o. Co do zawodów to jedynie ostatni maraton z wynikiem mizernym ale przynajmniej ukoñczy³em smiley
Praktycznie sezon stracony gdyby nie..... Szklarska Porêba smiley Jak mo¿e niektórzy czytali na stronce, uda³o mi siê w tym roku wjechaæ m.in. na Prze³êcz Karkonosk± okrzykniêt± przez Bikeboard najtrudniejszym podjazdem w Europie ¦rodkowo-wschodniej. Przyznajê ¿e czasu podjazdu nie mierzy³em dok³adnie, ale jak kto¶ by³ na prze³êczy to wie ¿e czas nie jest najwa¿niejszy. Wjecha³em równie¿ do schroniska Pod £abskim Szczytem no i tradycyjnie ju¿ podczas wizyty w Karkonoszach odwiedzi³em skoczniê w Harrahovie. Wyjazd mnie troszkê podbudowa³ bo pomimo braku treningu da³em radê Karkonoszom smiley
Moze w przysz³ym roku bêdzie lepiejsmiley Plany s± ambitne m.in. przejechanie "drog± przyja¼ni" szczytami Karkonoszy od Szrenicy po ¦nie¿kê ale co z tego wyjdzie zobaczymy smiley
Ponawiam apel który zamie¶ci³em w mojej relacji z wypadu do Szklarskiej - mo¿e uda siê na przysz³y rok zebraæ wiêksz± ekipê i ude¿yæ na Szklarsk± smiley mo¿e w okolicach festiwalu rowerowego. Koszty stosunkowo niewielkie bo nie jest daleko no i co najwzniejsze tam mo¿na prawie wszêdzie wjechaæ co nie jest ju¿ mo¿liwe np. w Tatrachsmiley
Pozdrower
Bzyk

Edytowane przez Bzyk dnia 07.11.2007 12:45:56
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 08.11.2007 12:31:11
Bzyk- Chodz± s³uchy ze powiniene¶ siê dzisiaj pochwaliæ czym¶ jeszcze, a w³a¶ciwie kim¶ smiley no to siê pochwal...

Oczywi¶cie gratulacje !


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 09.11.2007 20:04:13
Witam !
Dorzucê swoje trzy grosze w temacie wywo³anym przez Darka.
Dwa ko³a ( nie tylko te napêdzane si³± miê¶ni, ale równie¿ te mechaniczne) to moja pasja. Jednak ze wzglêdu na ograniczony czas wolny, w tym roku przejecha³em ok. 2 300 km (niby niewiele, ale dla mnie du¿o). Mój sezon trwa ca³y rok, ale je¿d¿ê dla siebie (dlatego w zawodach nie startujê - wyj±tek w tym roku to Dêbówiec). Formalnie do Klubu nie nale¿ê (jestem jego sympatykiem) i tu chcia³bym przyznaæ racjê zarówno Darkowi i Thomsonowi (temat wspólnych treningów poruszany by³ ju¿ na forum). GKKG to raczej nazwa ni¿ dzia³aj±cy klub (oczywi¶cie jest to moje prywatne zdanie i nikt z nim nie musi siê zgadzaæi - nie o to chodzi). Tak samo jest ze stron± internetow± Klubu. Strona "¿yje", ale co to za ¿ycie (dla porównania jak "¿yje" strona - link strony klubu motocyklowego z Gniezna (te¿ pasjonaci dwóch kó³) http://www.nlcgniezno.com

Dowiedzia³em siê, ¿e ekipa BMX to najbardziej zorganizowani pasjonaci dwóch kó³ek w Gnie¼nie. Czêsto razem trenuj±, wyje¿d¿aj± na go¶cinne wystêpy np. do Bydgoszczy.
I tak trzymaæ Panowie !!!


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 10.11.2007 14:25:01
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 14.11.2007 21:54:14
prawda, prawda. 8 listopada zosta³em ojcem smiley Urodzi³ mi siê syn Marcin, pewnie przysz³y biker smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: CHWALIMY SIÊ !!!
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 16.11.2007 10:43:12
No to gratulacje dla Rodziców Marcinka (pewnie przysz³ego bikera) smileysmileysmiley

A wracaj±c do "¿ycia" strony GKKG, tak wygl±da, jakby z nadej¶ciem zimy bikerzy zapadli w sen zimowy smileysmileysmiley (oczywi¶cie nie dotyczy to wszystkich, np. Bombell wczoraj z³ap³ laczka w swoim biku na skateparku)


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 16.11.2007 12:09:54
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>