Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:00:10
Witam Panów Kolarzy!

Za bardzo nie wiem od czego zacz±æ bo chcia³em poruszyæ kilka kwestii... no ale próbujemy...
Na wstêpie chce zaznaczyæ ¿e poni¿sze wypociny to nie tylko moje odczucia i wiem ¿e s± tacy którzy my¶l± podobnie (na pewno dodadz± co¶ od siebie).
Po pierwsze to mamy za sob± minimum(niektórzy wiêcej) 2 sezony jazdy. Wszystko uk³ada siê coraz lepiej. Kulamy w nocy, w ¶niegu, w b³ocie itd. co kiedy¶ by³o nie do pomy¶leniasmiley Coraz wiêcej kilometrów, wiêcej ludzi a to dopiero zima. Oby na wiosnê by³o jeszcze lepiej.
I tu dochodzimy do sedna sprawy. Czy nie uwa¿acie ¿e przyjdzie wiosna a my znowu bêdziemy kulaæ po tych samych trasach? Skorzêcin, Dêbówiec, Wierzbiczany, Jankowo, czasem Poznañ. Wpad³em na pomys³( no dobra, nie tylko jasmiley) ¿e mo¿e trochê ruszymy zadki i wsadzimy je do poci±gu, ¿eby wysi±¶æ kilkaset km dalej i pokulaæ ca³y dzieñ na nowym terenie (Kaszuby, MRU, Jura, Karkonosze, Dolina Wis³y..) Mo¿e czasem uda sie ¶mign±æ na dwa dni, zobaczymy...

W zwi±zku z tym zadaje pytanie. Piszecie siê na to?
Uprzedzaj±æ wasze odpowiedzi, które pewnie wygl±da³yby mniej wiêcej tak: ".....nnnnoooo nniee wieeemm..." "Jak mnie kobieta pu¶ci to..." itp. , proszê was o konkretne wypowiedzi. Je¶li kto¶ nie ma ochoty(bo nic innego nie jest w stanie go zatrzymaæ) to niech to oznajmi i po prostu wykluczymy go z planów.
¯ebym nie mówi³ tylko teoretycznie to proponuje na pocz±tek jeden wyjazd na miesi±æ pocz±wszy od kwietnia a przy dobrej pogodzie od marca. Czyli ka¿da pierwsza niedziela miesi±ca - robimy wypad(jedyna mo¿liwo¶æ przesuniêcia wyjazdu to bardzo kiepska pogoda). Jesli bêdzie pozytywny odzew to oczywi¶cie mo¿emy zwiêkszyæ czêstotliwo¶æ...
Osobn± spraw± jest wyjazd na festiwal do szklarskiej którego termin przypada jako¶ na pocz±tek sierpnia...
Proszê równie¿ o ustosunkowanie siê do tego wyjazdu.

I na koniec:
Sporo cz³onków klubu zagl±da na forum i nie pozostawia po sobie ¿adnych sladów (nie bêdê wymienia³ kolegów bo dobrze wiedza o kogo chodzismiley).
Panowie, dopiszcie czasem parê s³ów od siebie ¿eby webmaster nie my¶la³ ¿e tê stronê robi dla siebie!!! Te kilka minut czasu znajdziecie na pewno w swoim napiêtym grafiku...Odpowied¼ na tego posta proszê traktowaæ jako obowi±zek klubowy!!!(dosta³em pozwolenie od prezesasmiley)

Pozdrawiam Was wszystkich i rozruszajmy ten Nowy Rok!!!
Hej!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 01.02.2005 22:42:13
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.........
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:18:40
Ja sie podpisuje pod tym obiema rêkami, obiema nogami i czym tam jeszcze mam ... dlugopisem jakim¶ ! smiley Pierwsza niedziela miesi±ca - i bardzo dobrze. My¶lê ¿e zawsze znajd± siê przynjamniej dwie osoby które ruszy³yby siê z miejsca a potem oczywi¶cie zda³y reszcie relacje np na forum.
No w³a¶nie - PISAÆ ludziska !!! to nie boli i nie jest a¿ takie trudne. Jak wchodzisz na stronke to looknij na forum i dopisz chocia¿ jedno zdanie !!!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.........
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:19:09
Czesc. Widze Budyn ze postawi³es sprawe jasno. Bardzo popieram taka forme wypadow nie raz tak robi³em ( thomson potwierdz ).Lecz moge sie za³ozyc ze na poczatku planowania napewno znajdzie sie kilka osob ktore bede chcia³y jechac na taki wypadzik w inne rejony, ale gdzy przyjdze do samego wyjadu to z tych kilku osob moze zostanie gora dwie no trzy najbardziej wytrwale i te które chca cos zmienic. Napisa³es zeby sie zdeklarowac wiec ja pisze ze narazie odpadam z tych wyjazdów wiadomo z jakich przyczyn lecz nie wykluczam ze cos sie zmieni. Zycze powodzenia i zeby takich wypadów by³o jak najwiecej w GKKG.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.........
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:23:24
Matii napisa³:
...lecz nie wykluczam ze cos sie zmieni...


...bardzo na to liczymy...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.........
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:28:44
Dzieki!!! Ja tez mysle ze bedzie jak dawniej "chyba" smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.........
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:29:19
Matii napisa³:
Bardzo popieram taka forme wypadow nie raz tak robi³em ( thomson potwierdz

Potwierdzam, potwierdzam. Pamiêtacie realcje z wypadów w okolice MRU albo w doline Drawy ze starej stronki?? To by³y w³a¶nie tego typu wyjazdy. Wsiada siê w poci±g w ¶rodku nocy, na miejscu jest sie nad ranem, kulasz ile wlezie, popoludniu w bane i wieczorem jestes w domku. Koszty nie s± du¿e, a przynajmniej mo¿na siê ruszyæ z Gniezna, poznaæ nowe miejsca, odkryæ nowe trasy itd itp. Zachêcam wszystkich !!!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.........
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:35:21
aaaa jeszcze jedno! Co do naszego wyjazdu w okolice MRU - by³o to ze dwa albo trzy lata temu, Matii robi³ wtedy fotki które mog± byæ bardzo ciekawe ale do tej pory nie wywo³a³ tego filmu!!!! Pogoñcie go troche, mo¿e Was pos³ucha.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.........
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 22:36:47
Konkrety:

6 marzec
3 kwiecieñ
1 maj(tu siê mo¿e przed³u¿ysmiley)
5 czerwiec
3 lipiec


P.s. Thomson nie strasz wiary tym nocnym poci±giem:-)
Zawsze mo¿na jechac wczesnym rankiemsmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 01.02.2005 23:00:30
Co do filmu to moze bym go wywo³a³ ale jest ma³y problem nie wiem gdzie go mam jak narazie gdzies go wcie³o upsss sorkii.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: wyjazdy
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 02.02.2005 09:25:10
Siemka wam wszystkim!!!Budyñ nie mog³e¶ wymy¶liæ tego wcze¶niej jak mog³em je¼dziæ na rowerze teraz przez pierdolone operacje nie mogê je¼dziæ ¿a³uje jak cholera.Ale mo¿e za roki...Pojje¿d¿e z wami ok???Ju¿ nie mogê sie doczekaæ ale masz dobry pomys³ wiêc ¿ycze wam powodzenia i spe³nienia planówsmileysmileynarka.....


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 02.02.2005 10:21:44
Fajny pomys³. Jakby¶cie gdzie¶ wyje¿d¿ali to z chêci± przy³±czy³bym siê do was (o ile nie macie nic przeciwko) bo samemu tak daleko to mi siê nie chce je¼dziæ.
Choæ jedyne obawy mam przed PKP - nie wspominam zbyt mi³o podró¿y z rowerem w poci±gu.
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 02.02.2005 10:25:57
sebekfireman napisa³:
Fajny pomys³. Jakby¶cie gdzie¶ wyje¿d¿ali to z chêci± przy³±czy³bym siê do was (o ile nie macie nic przeciwko) bo samemu tak daleko to mi siê nie chce je¼dziæ.
Choæ jedyne obawy mam przed PKP - nie wspominam zbyt mi³o podró¿y z rowerem w poci±gu.


Nie uwierzysz ale w³a¶nie mia³em do Ciebie pisaæ na priv w tej sprawiesmiley
Zapraszamy jak najbardziej...
Opisz te niemi³e chwile w banie z rowerem...smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 02.02.2005 10:50:02
No wiêc du¿o nie je¼dzi³em poci±giem razem z rowerem ale kilka razy mia³o to miejsce i zawsze mam jakie¶ niemi³e wspomnienia. Najbardziej nie lubiê poci±gów z przedzia³ami bo ¿eby do nich wej¶æ z rowerem trzeba sie nie¼le nakombinowaæ (drzwi s± zbyt w±skie), a jak ju¿ uda siê wej¶æ to miejsca w nich na rower jest tyle co nic - je¿eli kto¶ chce wysi±¶æ z poci±gu to prawie nie ma szansy przej¶æ bo rower ca³e przej¶cie zastawia.
Raz mia³em taki przypadek ¿e zrobi³em krzywdê jakiemu¶ kolesiowi - wsiada³em do poci±gu z przedzia³ami i jak zwykle nie mog³em (tzn rower) siê zmie¶ciæ no i na schodkach straci³em równowagê i cofnê³o mnie do ty³u i nadepn±³em (spad³em) kolesiowi na nogê - ale go musia³o to boleæ smiley
Innym razem poci±g by³ tak zat³oczony ¿e nie by³o najmniejszych szans na wej¶cie do niego z rowerem i zosta³em na lodzie.
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 02.02.2005 10:54:13
Raz w miesiêcu ale za to po¿±dnie.3 niedziele dla rodziny 1 dla siebie. Ju¿ rozpocz±³em negocjacje . Co do Szklarskiej to OK ale trzeba by sko³owaæ jakiego¶ busa, je¿eli my¶limy o wyje¼dzie w pi±tek po pracy. Poci±g z Gno jest o 24 a na miejscu bêdziemy o 9 ( zgodnie z rozk³adem ) a start do maratonu jest pomiêdzy 10 a 11 .Ca³kowity Koszt 150 - 200 z³.

SPRAWDZA£EM ( www.biceaction.pl ) festiwal w Szklarskiej 12 - 14 sierpieñ


prez

Edytowane przez prezes dnia 02.02.2005 11:01:45
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 02.02.2005 18:02:43
Ja my¶lê ¿e pomys³ Bydynia jest ca³kiem spoko.Chêtnie sie przy³±czê(je¿eli chcecie mnie i mój sprzêt zabieraæsmiley )


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 02.02.2005 20:51:50
swirus napisa³:
(je¿eli chcecie mnie i mój sprzêt zabieraæsmiley )


Je¶li chodzi o Ciebie to oczywi¶cie nie ma problemu...smiley ale powiedz jak ty zadzwonisz po ojca ze ¶rodka Borów tucholskichsmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Czechuu
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 6
Miejscowo: Gniezno/Tysi±clecie
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 02.02.2005 21:58:49
Wedle ¿yczenia pisze ten co nigdy nie pisze (na forum oczywi¶cie ) choæ raz to mi siê chyba zdarzy³o.
A wracaj±c do tematu. Jak wszyscy pewnie zauwa¿yli ostatnio nie czêsto pojawiam siê na "szlaku" ( obiecuje szczere postanowienie poprawy) ,uwa¿am ¿e pomys³ dalszych wyjazdów jest rewelacyjny. W³a¶nie przeprowadzilem rozmowe z ¿on± i mimo nieprzyjemnej miny, my¶le ¿e da siê co¶ wynegocjowaæ (napewno). Mo¿e w koñcu jaki¶ wypadzik w góry bo narazie to nasze rowery górskie to s± tylko z nazwy. Bory Tucholskie, MRU (rewelacja mo¿e przeja¿dzka rowerem po bunkrach, móg³by byæ niez³y odlot i nie ¶miaæ siê mam kupla który tak robi³.)Pod pomys³em podpisujê siê wszystkimi "cz³onkami" (bez z³ych skojarzeñ Panowie).
Pozdrawiam oby siê uda³o!!!!!!!smiley
5874138 http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=19 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 02.02.2005 22:12:02
No i super! Widzê ¿e siê podoba...
Po konsultacjach na pierwszy wypad proponujemy Wlkp Park Narodowy.
By³em i kulna³em tam z moim ojcem oko³o 50km... Naprawde fajne górki, widoczki itd.itp. Ban± do Poznania i zostanie do celu oko³o 20km... Planowany dystans to cirka 80-90km...

Zaraz sprawdzê o której poci±g i zapodam konkrety w dziale rozk³ad jazdy!!
Tak trzymaæ , nie popuszczaæ!!!!!!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 03.02.2005 08:43:25
no no, widzê ¿e Budyñ ostro wzi±³ sobie do serca te dalsze wypady. Czemu nie, ja równie¿ piszê sie do ekipy i to we dwie osoby( z bratem) niestety si³a wy¿sza sprawia ¿e tradycyjnie nie na ka¿dy wyjazd, ale jak bêdziecie ustalali miejsca i tarminy z miesiêcznym wyprzedzeniem to nie powinno byæ problemu. Fajno by by³o zgraæ wiêksz± ekipê - niez³e widowisko by¶my zrobili np. w 10 w naszych klubowych koszulkach. Wielkopolski Park na pocz±tek - moze byæ. Po opisach wyprawy na MRU( tych ze stronki i od tych co byli) równie¿ chêtnie skorzystam bo podobno jest suuuuuper.
Swoj± drog± ciekawe co z tego wyjdziesmiley Budyñ tylko mnie nie wyzywaj za defektyzmsmiley My¶le ¿e pocz±tki mog± byc trudne, ale im bli¿ej wiosny i lata tym powinno byc ³atwiej, no bo i cieplej i dni d³u¿sze i mniej ponuro na dworze itd. no i nie ma nic przyjemniejszego ni¿ wyjazd np. w majowy dzieñ o 4 rano kiedy powietrze jest ...ale sie rozmarzy³emsmiley chodzi mi o to ¿e ten nocny pociag czy bardzo wczesny którego tak sie boicie wcale nie jest taki z³y jak siê jedzie ekip±, bo sam to faktycznie bym sie ba³.
Jednym s³owem komu w droge temu......
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nadejsz³a wiekopomna chwiijaa.....(ODPISYWAÆ!!!)
Dany_
Uytkownik

Postw: 7
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 01:27:26
No wiêc wobec tego nale¿y wzi±æ siê do pracy i budowaæ. Organizowaæ.

Tak powa¿nie to ¿yczê Wam i sobie poprawy frekwencji na naszych odbywaj±cych siê regularnie spotkaniach.

Uwa¿am, ¿e ¿ycie samo zweryfikuje na ile pomys³ ten jest racjonalny.

Oczywi¶cie zawsze mo¿ecie na mnie liczyæ równie¿ w niedziele 6.III.2005r .
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=22 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>