Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 3 z 7 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 19:58:18
Budyñ sp³odzi³ tak± oto mapkê http://www.gkkg.pl/fusion_images/mapka05.jpg

Macie siê wypowiedzieæ czy Wam siê podoba
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Dany_
Uytkownik

Postw: 7
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 08.02.2005 21:17:37
£adna, ³adna...
Pentagon dok³adniejszymi nie dysponuje !
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=22 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 09.02.2005 08:20:17
Budyn w sumie to masz racjê, tylko sam wcze¶niej ten temat poruszy³e¶.
A mapka mo¿e byæ. Wystarczy skserowaæ dla wszystkich, dodac krótki opis i bedzie git
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 09.02.2005 08:27:37
Najlepszy jest pomys³ z podaniem stanów licznika. Wtedy to siê chyba nikt nie zgubi
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: prezes
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 09.02.2005 11:41:16
ODPIERDOLI£O WAM KOMPLETNIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We¼cie kogo¶ kto nie jecha³ nigdy do Skorzêcina lasem, ustawcie go na starcie, poka¿cie w którym kierunku ma jechaæ, dajcie mapê i jed¼cie za nim nie podpowiadaj±c .

Co do liczników. Kiedy my je¼dzimy to ju¿ po ok 10 km, ka¿dy ma ró¿ne wskazania . A najbardziej rozbawi³a mnie info. na mapie "¶rodek lasu" .
Na trasê POTRZEBUJEMY minimum 8 ludzi
Jestem za startem w nowym niejscu, który wyrysowa³ tomson( jedno skrzy¿owanie mniej do oznakowania)


prez

Edytowane przez prezes dnia 09.02.2005 11:46:14
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 12:16:55
Prezes> mapka mia³aby byc tylko dodatkiem na wypadek gdyby ktos sie zgubi³. Wiadomo ze trase trzeba obstawiæ lud¼mi! Tylko 8 osób trudno bêdzi znale¼æ. Pamiêtasz jak kiedy¶ na majowych zawodach trase obstawiali harcerze? mo¿e da³oby siê takie co¶ zorganizowaæ? Druh mówi ¿e ³epki maj± staæ i stoj± a¿ mi³o popatrzeæ smiley Trzebaby tylko zalatwiæ dla nich transport i po dwa bananysmiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 12:51:47
Bzyk-----> Nie pisz dwóch postów pod rz±d tylko edytuj pierwszy!

Prezes---> Nie ma sprawy mapki nie musi byæ! Ja drogê znam. W dupie to mam ¿e 50 ch³opa "pójdzie w las". Ty to organizujesz nie ja...
Wiadomo ¿e mapka sprawy nie za³atwi ale NA PEWNO nie przeszkodzi!
Odno¶nie wskazañ licznika mo¿emy wyci±gn±æ ¶redni± z trzech ró¿nych albo najlepiej wykorzystajmy gps-a. Dok³adno¶æ 1-2msmiley
Tak¿e proponuje ju¿ zabiegaæ o sponsora w postaci firmy Hifi Exclusivesmiley
Prezes - jak za³atwisz 200 metrów ta¶my sygnalizacyjnej to tak oznacze trase ¿e bêdziesz potrzebowa³ tylko jedno go¶cia na punkcie kontrolnym. Zak³adasz siê???

Thomson----> Nawet jak tak my¶lisz o harcerzach to tak nie pisz bo jeszcze który¶ to przeczyta, obrazi siê i nie przyjedzie...smiley


Aha: Mo¿na zoorganizowaæ na mniej wiêcej miesi±c przed maratonem co¶ takiego jak: "Objazd trasy maratonu". Piszemy na stronie ¿e dnia tego i tego wszyscy chêtni do zapoznania siê z tras± maratonu proszeni s± o stawienie siê na pla¿y w Jankowie o tej i o tej godzinie. Dwóch, trzech klubowiczów prezentuje trase i po robocie...
Nawet jak nikt nie przyjedzie to zawsze mo¿na powiedzieæ ¿e co¶ takiego by³o i ju¿!
Co my¶licie?


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 09.02.2005 13:07:47
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 12:58:48
budyn napisa³:
Thomson----> Nawet jak tak my¶lisz o harcerzach to tak nie pisz bo jeszcze który¶ to przeczyta, obrazi siê i nie przyjedzie...smiley


A co ja takiego napisa³em?? To s± bardzo porz±dne ludziki i s± przygotowani do takich zadañ. Jak za³atwisz jaki¶ kumpli to postoj± godzinê i albo siê zmyj± albo nawal± siê tak ¿e sami nie bêd± wiedzieli w któr± stronê do domu smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 13:00:09
thomson napisa³:
budyn napisa³:
Thomson----> Nawet jak tak my¶lisz o harcerzach to tak nie pisz bo jeszcze który¶ to przeczyta, obrazi siê i nie przyjedzie...smiley


A co ja takiego napisa³em?? To s± bardzo porz±dne ludziki i s± przygotowani do takich zadañ. Jak za³atwisz jaki¶ kumpli to postoj± godzinê i albo siê zmyj± albo nawal± siê tak ¿e sami nie bêd± wiedzieli w któr± stronê do domu smileyAle zabrzmia³o to tak: "......a ma³pce damy banana...."smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 09.02.2005 13:00:47
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 13:06:04
budyn napisa³:
Ale zabrzmia³o to tak: "......a ma³pce damy banana...."smiley


No ok, chodzilo mi o to ze trzeba im cos dac do jedzenia/picia jak maja tam stac.

budyn napisa³:
Aha: Mo¿na zoorganizowaæ na mniej wiêcej miesi±c przed maratonem co¶ takiego jak: "Objazd trasy maratonu". Piszemy na stronie ¿e dnia tego i tego wszyscy chêtni do zapoznania siê z tras± maratonu proszeni s± o stawienie siê na pla¿y w Jankowie o tej i o tej godzinie. Dwóch, trzech klubowiczów prezentuje trase i po robocie...
Nawet jak nikt nie przyjedzie to zawsze mo¿na powiedzieæ ¿e co¶ takiego by³o i ju¿!
Co my¶licie?


Spoko, nie ma ¿adnego problemu.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 09.02.2005 13:12:59
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 09.02.2005 13:33:40
mam 200m ta¶my. Objazd trasy mo¿e byæ, ale niczego nie za³atwi.
MY t± trasê obje¿d¿ali¶my dziesi±tki razy a mimo to niektórzy z nas siê gubili.
Potrzeba 8 ludzi.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 09.02.2005 14:00:32
Budyn ja musze se jako¶ nabiæ liczbê postów ¿eby ciê dogoniæsmiley

Prezes - sk±d wytrzasn±æ 8 ludzia na trasê??No chyba ¿e wiêksza czê¶æ GKKG nie wystartujesmiley Budyn ma racjê kupa ta¶my powinna wystarczyæ, a jak ju¿ gdzie¶ pisa³em chyba nikt od razu nie pozrywa.

Edytowane przez Bzyk dnia 09.02.2005 14:01:16
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 15:30:20
Bzyk napisa³:
Prezes - sk±d wytrzasn±æ 8 ludzia na trasê??No chyba ¿e wiêksza czê¶æ GKKG nie wystartujesmiley Budyn ma racjê kupa ta¶my powinna wystarczyæ, a jak ju¿ gdzie¶ pisa³em chyba nikt od razu nie pozrywa.


Te¿ uwa¿am ¿e 8 osób bêdzie bardzo ciêzko znale¼æ i to w dodatku potrzebni s± ludzie "oddani sprawie"...

W sobotê po po³udniu jedziemy lajtowo w kilku i rozwieszamy ta¶my... Nikt ich nie pozrywa przez jedn± noc....

Wróce jeszcze do propozycji zmian w tegorocznym maratonie:
Panowie - Jedno kó³ko ma co¶ ko³o 42 km. Mo¿e trochê je przed³u¿ymy, powiedzmy do 55-60km i pu¶cimy wszystkich na jeden dystans???
Odejdzie full problemów z numerami, spisywaniem itd.
Plusem takiego rozwi±zania bêdzie rywalizacja miêdzy nami wszystkimi a nie tylko z tymi z "twojego" dystansu!

Tylko nie mówcie ¿e wiara nie da rady przejechaæ 60km...P.s. To jest mój setny postsmileysmileysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 09.02.2005 15:30:57
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 15:30:56
No fajnie siê robi. Harcerzyki to bardzo dobry pomys³ ale w±tpiê ¿eby stali ca³y dzieñ za banana i butelkê wody. Co do tej mapki sadze ¿e nie trzeba ka¿demu jej rozdawaæ tylko powie¶æ taka ogólna du¿a w biurze zawodów wraz z regulaminem do wgl±du. Objazd trasy to tez bardzo dobry pomys³ tylko ciekawe kto przyjedzie specjalnie na takie cos z poza Gniezna. Oznakowanie trasy sama ta¶ma oki ale ludzi nie zast±pi i tak stójkowi bêd± potrzebni. A co by¶cie powiedzieli np: na go¶cia z motocyklem jako pilot na pierwsze kó³ko. Je¶li kto¶ ma takiego kolegê lub znajomego mo¿e zacz±æ z nim rozmowê na ten temat.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 15:34:37
Matii napisa³:
No fajnie siê robi. Harcerzyki to bardzo dobry pomys³ ale w±tpiê ¿eby stali ca³y dzieñ za banana i butelkê wody. Co do tej mapki sadze ¿e nie trzeba ka¿demu jej rozdawaæ tylko powie¶æ taka ogólna du¿a w biurze zawodów wraz z regulaminem do wgl±du. Objazd trasy to tez bardzo dobry pomys³ tylko ciekawe kto przyjedzie specjalnie na takie cos z poza Gniezna. Oznakowanie trasy sama ta¶ma oki ale ludzi nie zast±pi i tak stójkowi bêd± potrzebni. A co by¶cie powiedzieli np: na go¶cia z motocyklem jako pilot na pierwsze kó³ko. Je¶li kto¶ ma takiego kolegê lub znajomego mo¿e zacz±æ z nim rozmowê na ten temat.


Oni nie musz± staæ ca³y dzieñ. 3 godziny wystarczy!
Faktycznie spoza Gniezna nikt nie przyjedzie ale ju¿ pisa³em dlaczego takie co¶ mia³oby mieæ miejsce...
Motocykl jako pilot odpada bo co z tego ¿e pojedzie przed czo³ówk± jak reszta nie bêdzie wiedzia³a gdzie oni pojechali....Niez³e jajca bêd± jak tym razem nie dopisze pogoda i za³ózmy bêdzie wia³o jak cholera a w dodatku bêdzie pada³ deszcz...smiley
I to rozumiem!!!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 09.02.2005 15:54:34
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 16:35:06
Hej ludziki! A co z terminem? kiedys byla mowa o 4 wrze¶nia i wydaje mi siê ¿e to jest ok termin.
Na klubow± skrzynkê przychodz± maile z pytaniami kiedy i jakie robimy zawody! bez kitu!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 16:46:43
thomson napisa³:
Hej ludziki! A co z terminem? kiedys byla mowa o 4 wrze¶nia i wydaje mi siê ¿e to jest ok termin.
Na klubow± skrzynkê przychodz± maile z pytaniami kiedy i jakie robimy zawody! bez kitu!


Proponuje koniec wrze¶nia bo ci trochê forma spadniesmileysmileysmiley
Zanim walniesz posta to przeczytaj poprzednie i siê ustosunkuj, szeregowy Góralczyksmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 19:55:37
Juz siê ustosunkowuje! Pomys³ zmiany dystansu mi siê nie podoba. Jak s± dwa do wyboru to ca³a impreza wyglada bardziej profesjonalnie a w ogóle 60km co to za maraton?
Co do trasy - mysle ¿e ludzie na trasie s± potrzebni (niekoniecznie 8), wiêkszo¶æ ota¶mowania trasy mo¿na za³o¿yæ dzieñ wcze¶niej ale bez ostatecznego objazdu trasy w dniu zawodów raczej siê nie obêdzie.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 09.02.2005 21:48:34
thomson napisa³:
a w ogóle 60km co to za maraton?
(...........) bez ostatecznego objazdu trasy w dniu zawodów raczej siê nie obêdzie.


Co to za maraton, w sensie za krótki? No to co to jest 42km?!?!?!?

Ciekawe kto ten objazd zrobi....
Przypominam ¿eby dawaæ propozycje "z pokryciem" w rzeczywisto¶ci a nie np: "....o¶miu na trasie , trzech spisuje, jeden puszcza, pilot,fury na parking, rozstawiæ namiot, papierki sprz±ta dwóch...........dobra spadam , nara!" - i mieæ wszystko w dupie...

Siema!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 10.02.2005 08:34:52
Budyn ma racje z tym wyd³u¿eniem trasy, by³oby jedno kó³ko powiedzmy ko³o 60 km. to i ci najlepsi by nie marudzili ¿e za krótko a i troszke s³absi by dali radê, organizacyjnie by³oby ³atwiej, tylko gdzie do³o¿yc te 20 km?? Co do terminu to pamiêtajcie ¿e im pó¼niej tym pogoda bardziej niepewna. Pewnie ze deszcz nam nie przeszkadza, ale na pewno frekwencja by spad³a. Wiem ze np. w sierpniu to mo¿e kolidowaæ z innymi imprezami (tak mówi Thomson), ale przynajmniej pogoda by³aby w miarê pewna. W zesz³ym roku jechali¶my 19 wrze¶nie i by³o OK, dlatego my¶lê ¿e w tym roku nie ryzykowa³bym z pó¼niejszym terminem. A moze 28 sierpnia?? To ju¿ prawie po wakacjach, mo¿na by ochrzciæ imprezê mianem rowerowego zakoñczenia wakacji czy jako¶ tak??
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 3 z 7 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>