Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 5 z 7 << < 2 3 4 5 6 7 >
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 13:29:20
budyn napisa³:
W³a¶nie dosta³em odpowied¼ ¿e rozpatrz± to do 14 lutego!!
Masz gula??????????????


Ciekawe co im napisa³es? ¯e "robimy zawody gdzie¶ tak w po³owie wrze¶nia albo na pocz±tku albo jeszcze nie wiemy ale chcemy balona'' ?? Panowie TERMIN bo trzeba daæ jakie¶ info na stronke !!!

BTW by³by bajer taki redbull smiley

24 wrze¶nia jest maraton w Wieleniu wiêc ten termin odpada


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 11.02.2005 14:52:25
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 11.02.2005 13:57:46
Czy chcecie puchary za 1,2i3 miejsce. Bo jak chcecie to :
10 kat x 3 miejsca = 30 x 25 z³ za puchar = 750 z³.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 14:07:15
prezes napisa³:
Czy chcecie puchary za 1,2i3 miejsce. Bo jak chcecie to :
10 kat x 3 miejsca = 30 x 25 z³ za puchar = 750 z³.


750zl to strasznie du¿o !! My¶le ¿e medale wystarcz±. Fajnie by by³o gdyby dyplomy by³y dla powiedzmy pierwszej pi±tki, ale to dodatkowe 20szt.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 14:18:39
prezes napisa³:
Takie by³y w 2004. Proponujê nic nie zmieniaæ

Kat. wiekowe i dystanse:
MA£Y 42 km . ( jedna pêtla )
1) M³odzik do lat 15 1990 , 91 , 92 i m³odsi
2) Junior 16 r11; 17 lat 1989 r11; 1988
3) Open 18 r11; 39 lat 1987 r11; 1966
4) Masters I 40 r11; 49 lat 1965 r11; 1956
5) Masters II 50 i starsi 1955 , 54 itd .
6) Open kobiet
DU¯Y 84 km . ( dwie pêtle )
1) Open do lat 39 1966 , 67 i m³odsi
2) Masters I 40 r11; 49 1965 r11; 1956
3) Masters II 50 i starsi 1955 , 54 i starsi
4) Kobiety OpenMoim zdaniem(skromnymsmiley) tych kategorii jest o wiele za du¿o!

Propozycja

42 km (jedna pêtla):
* do 17 lat
* do 40 lat
* powy¿ej 40 lat
* kobiety

84 km (dwie pêtle):
* do 40 lat
* powy¿ej 40 lat
* kobiety


Ciêcia nie s± du¿e a z 10 kategorii zrobi³o siê siedem!!!
Czyli odpada 9 nagród ( jakie by one nie by³y , jest oszczêdno¶æ).

Panowie czo³ówka i tak nie przyjedzie a ¿aden 53-latek nie bêdzie bucza³ ¿e jedzie "w grupie" z 47-latkiem!!

P.s. Zmniejszenie ilo¶ci kat.wiekowych to nie tylko oszczêdno¶æ finansowa ale przede wszystkim u³atwienie organizacyjne.
Aha... Skoro wg prezesa jest kategoria 16-17lat to ja poproszê 25-26 lat....


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 11.02.2005 14:26:26
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 11.02.2005 14:40:59
Czy chcecie puchary za 1,2i3 miejsce. Bo jak chcecie to :
10 kat x 3 miejsca = 30 x 25 z³ za puchar = 750 z³.

Mi siê wydaje ¿e puchar wystarczy tylko za I miejsce. Dyplomy to oczywi¶cie podstawa. I takie koszulki jak by³y ostatnio te¿ by sie przyda³y - lepsze to ni¿ mina³ybybyæ jakie¶ lipe nagrody rzeczowe.

Co do ograniczenia ilo¶ci kategorii wiekowych to wydaje mi siê ¿e pomys³ Budynia jest OKI.
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 11.02.2005 15:37:33
a macie jaki¶ sponsorów?? Bo plany planami, ale nikt nie wspomnia³ nic na temat kasy na te zawody??

Edytowane przez Bzyk dnia 11.02.2005 15:38:31
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 11.02.2005 16:08:34
Ateraz moje propozycje mogê pomóc w organizacij zawodów porozwieszam plakaty nag³o¶nie w radiu i w gazetach mogê za³atwiæ telewizje!!!!!Pomogê w biurze zawodów lub na trasie smileyNie mogê je¼dziæ na rowerku wiêc zajmê siê organizacj± mogê pomuc tyle na ile mnie staæ!!!smiley
W maratonie powinno zmieniæ siê to ¿e powinien byæ mierzony czas w skoju i w Jankowie ka¿dego zawodnika 2 punkty ¿ywieniowe Skoj i Jankowo!!!!Dla lepszego rozplanowania pokarmu!!@!
Przed sezonem zawodów powinno odbyæ siê spotkanie wszystkich cz³onków klubu i wszystkie kwestie powinny byæ umówione przez wszystkich(tak jak w sejmie) a nie przez 1 osobê jak± jestPREZES na jego g³owie by³o wszystko.
Wszyscy lubi± narzekaæ a dupy!!!do pomocy nie rusz± w³asnie tak jest u nas.narazie to tyle szczegu³y jeszcze napiszê !!!


Pozdro wszystkim

Edytowane przez mlody dnia 09.03.2005 16:44:30
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 16:42:46
Witam.
Jestem w szoku Budyñ jak wypali to z tym balonem od redbulla ( a co jeszcze daj± mo¿e same napoje, jakie¶ hostessy takie fajne ³adne do pomocy??) jak Ci siê to uda to stawiam browara du¿ego. Kwestia kategorii podanych przez prezesa s± jak najbardziej realne nie mo¿e ograniczaæ wszystkiego do minimum, co do pucharów fajny bajer ale chyba wystarczy tylko za 1 miejsce a dwa pozosta³e to mog± byæ medale a np.: do 5 miejsca dyplomy.
P.S. Bzyk cos sugerujesz w sprawie sponsora?? o kasê siê nie martw no chyba ze masz jej za du¿o to mo¿e odliczysz 1% od podatku na klub
smiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 16:51:26
mlody napisa³:
W maratonie powinno zmieniæ siê to ¿e powinien byhæ mierzony czas w skoju i w jankowie ka¿dego zawodnika 2 punkty ¿ywieniowe skoj i jankowo!!!!Dla lepszego rozplanowan ia pokarmu!!@!


Po pierwsze m³ody jak piszesz to rób to starannie! Interpunkcja, ortografia, warto¶æ merytoryczna itdsmiley

Ten pomiar czasu by³by git w skoju. Je¶li go bêdziesz mierzy³ to ju¿ jeste¶my umówienismiley
Pó¼niej wyniki zawodów do excela i ka¿dy widzi który by³ na pó³metku, 3/4 dystansu, mecie itd. SUPER SPRAWA!!!

I teraz najlepsze. Wszystko to nie ma sensu jak siê znowu oka¿e ¿e na "du¿y" jedzie dziesiêciu....

Proponuje tak: wpisowe na du¿y - 10z³, na ma³y - 50z³smileysmileysmiley
Przeginam ale jako¶ TRZEBA zachêciæ ludzi do startowania na dwa kó³ka!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 11.02.2005 23:24:28
budyn napisa³:
Ten pomiar czasu by³by git w skoju. Je¶li go bêdziesz mierzy³ to ju¿ jeste¶my umówienismiley
Pó¼niej wyniki zawodów do excela i ka¿dy widzi który by³ na pó³metku, 3/4 dystansu, mecie itd. SUPER SPRAWA!!!


Mysle ¿e pomiar czasu na mecie w zupelno¶ci wystarczy. Nie widze sensu dodatkowych pomiarów, na profesjonalnych maratonach te¿ rzadko kiedy podawane s± takie informacje, a je¿eli s± to na zawodach gdzie ka¿dy zawodnik ma elektronicznego chipa i wszystko jest zapisywane automatycznie przez komputer. Do takiego poziomu jeszcze nie dorastamy.

budyn napisa³:
I teraz najlepsze. Wszystko to nie ma sensu jak siê znowu oka¿e ¿e na "du¿y" jedzie dziesiêciu....
Proponuje tak: wpisowe na du¿y - 10z³, na ma³y - 50z³smileysmileysmiley
Przeginam ale jako¶ TRZEBA zachêciæ ludzi do startowania na dwa kó³ka!


A mo¿e zrobiæ lepsze nagrody za du¿y dystans?? Wtedy wszyscy pojad± du¿y smiley wiêc trzebaby ustaliæ jak±¶ granicê wieku od której mo¿na siê zapisaæ na du¿y. ¯eby nie by³o ¿e jaki¶ dzieciak wybierze siê na 84km i padnie z wyczerpania gdzie¶ w lesie.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 15.02.2005 10:13:36
Sprawdzi³em termin maratonów ogólnopolskich (www. bikemaraton.pl ).
Jedyny wolny termin to 18 IX ( niedziela ). Je¿eli wam to pasuje to bêdziemy mieli pierwszy konkret.
CDN.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 15.02.2005 11:21:46
prezes napisa³:
Sprawdzi³em termin maratonów ogólnopolskich (www. bikemaraton.pl ).
Jedyny wolny termin to 18 IX ( niedziela ). Je¿eli wam to pasuje to bêdziemy mieli pierwszy konkret.
CDN.


Moim zdaniem nie mo¿emy siê za mocno kierowaæ tym w jakim terminie bêd± inne maratony! Co z tego ¿e 4.IX.2005r jest maraton w OTWOCKU??? Niech nikt nie mówi ¿e, kto¶ nie przyjedzie tego dnia do Gniezna, bo jedzie do Otwocka...
24.IX. jest maraton w Bydgoszczy i tu faktycznie musimy to mieæ na uwadze..(niewykluczone ¿e bêdê chcia³ siê wybraæ...smiley)
Je¶li maratony wrze¶niowe s± rozgrywane na drugim koñcu Polski to nie bierzmy ich pod uwagê!!!

Rzuæcie jaki¶ termin bo pare spraw bêdzie ju¿ mo¿na za³atwiaæ! (np.Redbull)

Ja proponuje 4.IX.2005r - im szybciej tym wiêksze prawdopodobieñstwo lepszej pogody i bêdziemy rozje¿d¿eni bo to jeszcze pe³nia sezonusmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 15.02.2005 11:26:26
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 15.02.2005 11:38:12
Mati napisa³
P.S. Bzyk cos sugerujesz w sprawie sponsora?? o kasê siê nie martw no chyba ze masz jej za du¿o to mo¿e odliczysz 1% od podatku na klub

nic nie sugeruje, ale wiem z do¶wiadczenia ¿e zawsze jest z tym problem, ale skoro o kase mam sie nie martwiæ to OK.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: termin
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 15.02.2005 13:09:39
TO BARDZO wa¿ne czy w tym samym czasie jest maraton w OTWOCKU.
Sprawdza³em Ligê Bikemaraton nie dlatego ¿e mam takie widzimisiê, ale dlatego, ¿e bikerzy z Wrze¶ni je¿d¿± w tej lidze i rok temu nie przyjechali do nas bo byli w³a¶nie na maratonie na drugim koñcu Polski.
U¶wiadomcie sobie, ¿e wakacje koñcz± siê 31 sierpnia tylko dla podstawówki.
Studenci baluj± do 30 wrze¶nia i dlatego proponujê 18 IX


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 15.02.2005 15:53:49
Cze. Popieram termin 18 IX z tych samych wzglêdów co Prezes.
Jestem za!!!! Bêdzie to przed maratonem w Bydgoszczy wiec nie widzê problemu ¿eby ludzie z naszej okolicy nie przyjechali, bêdzie to dla nich przetarcie (dotarcie) no i dla was tez ( Budyñ liczymy na Ciebie ) przed Lig± Bikeboardu w Bydgoszcz±.
P.S. Bzyk ty wszystko bierzesz na powa¿nie, oczywi¶cie ze siê martwimy o kasê ale s± podjête pewne kroki.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 15.02.2005 16:46:46
Dosta³em maila z redbull-a...

Cyt.
"Witam,

przekazalam Pana maila osobie odpowiedzialnej za eventy w naszej firmie. w
tej chwili przebywa w delegacji - zwykle odpowiadamy na oferty w ciagu 14
dni. Jesli wspolpraca bedzie mozliwa, na pewno sie skontaktujemy.

Pozdrawiam,

Anna Czerniecka
Red Bull Communication Manager

www.redbull.pl"Czyli czekamy... Aha poda³em termin 18.IX.2005 tak¿e chyba musimy siê tego trzymaæ. Hej!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 15.02.2005 18:31:27
No dobra niech bêdzie 18.IX

W takim razie kto sie nie zgadza z tym terminem niech powie to teraz albo zamilknie na wieki!

Co w koncu z tymi kategoriami??


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 16.02.2005 09:36:27
Thomson, pisz ju¿ oficjalnie na stronie ten termin i po sprawie! Napisz ¿e za pierwsze miejsce Octavia, drugie Fabia, itd.smiley
MNIEJ KATEGORII WIEKOWYCH!!!

Za du¿o bêdzie pó¼niej pier*****ia siê z tym...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 16.02.2005 12:30:38
18 wrze¶nia 2005 to termin ostateczny i ¿adnych zmian.
JEST JEDEN WYJ¡TEK - balon od Red Bulla. Poczekajmy kilka dni i sprawa wyja¶ni siê definitywnie.
Jak to ustalimy to Tomson mo¿esz podaæ oficjalnie termin ale bez ¿adnych szczegó³ów ( bo tych nie znamy).Napisz tylko dystanse z k±d dok±d i ¿e bêdzie podzia³ na kat. wiekowe.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton 2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 16.02.2005 12:35:41
budyn napisa³:
Thomson, pisz
MNIEJ KATEGORII WIEKOWYCH!!!


aaaaaaaaaaaaaaa nie bierzcie tego tekstu pod uwagê


prez

Edytowane przez prezes dnia 16.02.2005 12:37:33
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 5 z 7 << < 2 3 4 5 6 7 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>