Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: GGPMTB 2009
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 03.01.2009 15:47:53
no sytuacja robi siê coraz klarowniejszasmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.01.2009 15:54:10
Rudy napisa³/a:
Przedzia³ wiekowy kategorii (do...) zmieniæ na lata urodzenia: np. M³odzik (do 1994), Junior (1993-1991) itd. bo przecie¿ na miesi±ce siê nie patrzy.


Przedzia³y mo¿na wpisaæ, nie ma problemu.

Rudy napisa³/a:
Ten punkt mi siê nie podoba i proponuje go usun±æ
7.3. W przypadku gdy zawodnicy uzyskaj± tak± sam± sumê punktów, miejsce
wy¿sze zajmuje zawodnik, który bra³ udzia³ w wiêkszej ilo¶ci wy¶cigów.
wiadomo, regularno¶æ i zaciêcie te¿ siê liczy - i za to s± punkty za ilo¶æ startów.


Moim zdaniem musi zostaæ. Nie mo¿emy sobie pozwoliæ na miejsca ex aequo (dyplomy, puchary), a pomimo stosowania bonusów i tak w zesz³ym roku by³y takie sytuacje i w³a¶nie ta zasada rozstrzyga³a (np. 3. i 4.miejsce w elicie).

Rudy napisa³/a:
W punkcie 7.4 zmodyfikowa³bym: miejsce wy¿sze zajmuje zawodnik, który uzyska³ wiêcej punktów w ostatnim wy¶cigu, w którym obaj zawodnicy brali udzia³. na co¶ w stylu: miejsce wy¿sze zajmuje zawodnik, który uzyska³ wiêcej punktów w wy¶cigu zamykaj±cym cykl. (teoretycznie mo¿e doj¶æ do sytuacji gdy obaj zawodnicy nigdy nie wystartuj± w jednym wy¶cigu)


Tak samo teoretycznie zawodnicy z tak± sam± ilo¶ci± punktów mog± nie pojawiæ siê na ostatnim wy¶cigu.
W zesz³ym roku by³y takie sytuacje ¿e obaj zawodnicy nigdy nie startowali w jednym wy¶cigu i dlatego mimo zastosowania obu zasad by³o kilka miejsc ex aequo. Dotyczy³o to jednak g³ównie zawodników, którzy startowali w pojedynczych wy¶cigach, a tacy raczej nie maj± szans na pud³o wiêc kwestia nagród odpada.

Obecne rozwi±zanie nie jest doskona³e, ale generalnie siê sprawdzi³o.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 04.01.2009 18:12:45
No w sumie Thomson masz racje smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
mogilniak
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 13
Miejscowo: Mogilno
Data rejestracji: 19.09.08
Dodane dnia 08.01.2009 18:11:17
Na WR mam nadziejê, ze siê wybiorê. Mo¿e nie wzi±æ udzia³, ale na rekonesans jak to wogóle wygl±da smiley A mo¿e i wzi±æ udzial tak¿e smiley
Narazie pozwoli³em sobie zareklamowaæ na wylatowo.pl i na moim blogu rowerowym
www.rowery-mogilno.blog.onet.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: GGPMTB 2009
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 16.01.2009 20:37:35
W zwi±zku z brakiem innych zastrze¿eñ i propozycji REGULAMIN GGPMTB 2009 ZOSTA£ ZATWIERDZONY.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>