Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Wiadomo¶æ z ostatniej chwili...
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 13:23:22
Jak podaje agencja Reuters-a dzisiejsze wiadomo¶ci o stanie zdrowia Jana Paw³a II s± jak najbardziej optymistycznie. Polepszy³a sie wydolno¶æ oddechowa i stan zdrowia, powoli ale porawia siê. Rzecznik prasowy Watykanu na konferencji prasowej poinformowa³ ¿e Jan Pawe³ II poprowadzi prawdopodobnie liturgiê na Anio³ Pañski w najbli¿sz± niedzielê...
Pomimo tego ¿e wszyscy Polacy pilnie i z wielk± uwag± ¶ledz± ka¿de informacje z rzymskiego szpitala kilku dziennikarzy (min.Mariusz Max Kolonko) przyomnia³o opinii publicznej ¿e w dniu dzisiejszym swe oczy powinni¶my skierowaæ na pierwsz± stolicê Polski - Gniezno...Nieoficjalne informacje mówi± o tym jakoby sam Papie¿ z pomoc± swego adiutanta o.Dziwisza wys³a³ do Gniezna list pochwalny.
Wielce szanowany obywatel tego miasta, dzia³acz spo³eczny, prekursor sportów extremalnych, szczê¶liwy m±¿ i ojciec, Tomasz "Predator" Andrzejczak obchodzi dzisiaj swoje 35 urodziny.
Lokalne Gazety podaj± informacje jakoby Tomasz mia³ w podziêce na ten piêkny gest Papie¿a przemierzyæ drogê Gniezno-Rzym na swoim ukochanym rowerze...
Nie wiadomo jeszcze niestety co na to jego ¿ona...
Tak czy inaczej dosz³o by do pierwszego oficjalnego spotkania Papie¿ - Predator.
Ten ostatni jak wiadomo wyszed³ zwyciêsko ze spotkania z "obcym"...

Proszê o sk³adanie wyrazów szacunku i gratulacji


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 04.02.2005 13:29:37
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wiadomo¶æ z ostatniej chwili...
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 04.02.2005 13:28:45
dobre dobre
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wiadomo¶æ z ostatniej chwili...
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 13:33:21
buuahhahaha

Happy birthday dear Predator !


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wiadomo¶æ z ostatniej chwili...
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 05.02.2005 20:23:57
Wszystkiego NAJ NAJ NAJ...smiley


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wiadomo¶æ z ostatniej chwili...
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 11.02.2005 15:26:57
Jasne!!!Wszystkiego dobrego ty stary koniu heh....
mam nadzieje ¿e predator zna siê na ¿artach!!!!
Tomek 10102154lat Ci ¿yczê!!!


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wiadomo¶æ z ostatniej chwili...
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 07.03.2005 12:11:51
Piêkny wiek. Za rok bêdziesz mia³ tyle co Ja , kiedy ³ykn±³em maraton w Szklarskiej.
4 h 59 min. Kto Mnie objedzie ?smiley


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>