Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Skandia Chodzie¿
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 27.04.2009 23:32:38
Gratulacje dla Darka za udany wystêp na maratoniesmiley

Edytowane przez cup dnia 27.04.2009 23:33:42
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Skandia Chodzie¿
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 28.04.2009 13:45:27
Chcia³o by siê powiedzieæ s³owami poety - "Ja te¿ tam bylem, miód i wino pi³em"
Ale do rzeczy.
Po pierwsze gratulacje dla ch³opaków z Agpolu. Po drugie dziêki za uznanie.
Scandia Maraton Lang Team by³y to zawody na których mi bardzo zale¿a³o. Z tego powodu, ¿e to drugi raz i takie tam... Trasa pomimo tego, ze ta sama co w roku ubieg³ym to jednak nie taka sama. Dla mnie by³y to zawody z cyklu "Desert Trophy" - piach, piach i jeszcze raz piach. Zdumiony by³em te¿ liczb± zawodników na dystansie (Mini) - 327. Start i pierwsze kilometry nie najgorzej, dalej na dystansie coraz lepiej - uda³o mi siê du¿o wyprzedzaæ, podjazdy okazywa³y siê do pokonania. Na zjazdach zamyka³em oczy i odmawia³em szybki ró¿aniec - ale sz³o. Jednak¿e po 20 kilometrze organizm powiedzia³ - "na dzisiaj wystarczy - stary" i zacz±³ siê dramat - opad³em z si³, noga przesta³a podawaæ i marzy³em tylko o tym aby dojechaæ do mety. Niestety wysz³y b³êdy w przygotowaniach.
Nie to abym siê usprawiedliwia³, ale mam poczucie, ze mog³o byæ lepiej.
A co do wyniku: 180/327 open i 20/41 M4 czas 01:38:34Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>