Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Dziki Wy¶cig
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 27.01.2010 20:39:29
Co sprawi³o, ¿e domniemane miejsce rozgrywania dzikiego wy¶cigu z poprzedniego roku uleg³o zmianie? I gdzie dok³adnie bêdzie on rozgrywany?? smiley


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dziki Wy¶cig
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 28.01.2010 00:09:14
Zmiany by³y spowodowane ró¿nymi przyczynami, ale mia³y na celu zapewnienie lepszych warunków do startów zawodnikom i dlatego wy¶cig zosta³ przeniesiony w nowe miejsce, gdzie bêdziemy mieli mo¿liwo¶æ przygotowaæ równie ciekaw± trasê, a wspó³praca z Hotelem nad Jeziorem Bia³ym, gdzie bêdzie zlokalizowane biuro zawodów pozwoli nam zapewniæ lepsze warunki dla uczestników oraz kibiców, gdy¿ bêdzie mo¿liwo¶æ skorzystania z ciep³ych napoi, które mog± byæ nieodzowne na pocz±tku sezonu, a zawodnicy na mecie bêd± mieli zapewniony odpowiedni posi³ek regeneracyjny oraz mo¿liwo¶æ umycia sprzêtu w przypadku wyst±pienia trudnych warunków pogodowych.smiley
Ju¿ dzi¶ zapraszamy wszystkich bardzo gor±co.

Edytowane przez cup dnia 28.01.2010 00:10:23
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dziki Wy¶cig
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 28.01.2010 11:05:15
Jak nie wiadomo o co chodzi... smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Dziki Wy¶cig
rajdek
Uytkownik

Postw: 47
Miejscowo: gniezno
Data rejestracji: 28.09.05
Dodane dnia 30.01.2010 17:13:34
Jeszcze jedna sprawa która zawa¿y³a na tej lokalizacji to przynale¿no¶c do powiatu gnie¼nieñskiego.(dofinansowania)smiley
www Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>