Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor [PILNE] Koszulki klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 14.04.2010 16:32:29
Projekt zosta³ zatwierdzony przez kogo trzeba wiêc mo¿emy wreszcie ruszyæ z produkcj± koszulek.
Koszulki z pierwszej serii otrzymaj± osoby, które do dnia 21.04.2010 wp³ac± roczn± sk³adkê cz³onkowsk±.
W przysz³ym tygodniu mamy zamiar z³o¿yæ wizytê w firmie (ze Swarzêdza), która wykona dla nas koszulki, w celu ostatnich konsultacji projektu i przede wszystkim PRZYMIAREK koszulek tej firmy.
Je¿eli kto¶ by³by zainteresowany tak± wycieczk± to niech obserwuje ten temat. Konkretny termin podamy jako¶ w weekend.

Bêdzie mo¿liwo¶æ zamówienia sobie na w³asny koszt teamowych spodenek krótkich i d³ugich oraz koszulki z d³ugim rêkawem. Ceny bêd± znane po wy¿ej wymienionej wycieczce.
Na projekcie poni¿ej widaæ d³ugie rêkawy i lampas spodenek.
"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 29.06.2010 10:35:21
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Koszulki klubowe
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 18.04.2010 16:16:56
Jutro tj. poniedzia³ek 19 kwietnia planujemy wizytê u wykonawcy koszulek klubowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszam o godzinie 17:00 pod adres:

Martombike
ul. H. Modrzejewskiej 79
62-020 Swarzêdz

Oczywi¶cie koszulki bêd± dla wszystkich (uprawnionych smiley) ale co przymiarka to mniej k³opotów.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±

Edytowane przez Darek dnia 18.04.2010 16:17:22
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Koszulki klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 19.04.2010 18:59:04
Wycieczka za nami.
Koszulki zostan± wykonane z bardzo lekkiego i przewiewnego materia³u, bêd± posiadaæ kieszonki z ty³u i kryty zamek o d³ugo¶ci 50cm.

Tak jak wspominali¶my, istnieje mo¿liwo¶æ dokupienia do koszulki (NA W£ASNY KOSZT) innej odzie¿y kolarskiej w barwach GKKG. Do koñca tygodnia musimy skompletowaæ zamówienie wiêc decyzja musi byæ szybka.
Oferta dodatkowa wraz z cenami poni¿ej :

1) Bluza d³ugi rêkaw ocieplana - 109 z³
2) Spodenki krótkie na szelkach - 140 z³
(Power Lycra + najlepsza dostêpna wk³adka)
3) Spodnie d³ugie cienkie - 110 z³
4) Nogawki Lycra - 35 z³
5) Nogawki ocieplane - 42 z³
6) Rêkawki Lycra - 32 z³
7) Rêkawki ocieplane - 41 z³
8) Ochraniacze na buty Lycra - 33 z³
9) Bluza DH krótki rêkaw - 85 z³
10) Bluza DH d³ugi rêkaw 95 z³

Zamówienia nale¿y przesy³aæ na adres klub@gkkg.pl do pi±tku do godz. 14.00. Ka¿de zamówienie musi byæ podpisane imieniem i nazwiskiem i koniecznie zawieraæ ROZMIARY zamawianych ciuchów.

Koszulki powinny byæ gotowe za ok. miesi±c.

Poni¿ej tabela rozmiarów dla koszulek i bluz z d³ugim rêkawem oraz spodenek krótkich.

"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Koszulki klubowe
Mirek
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 6
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 15.10.07
Dodane dnia 21.05.2010 16:09:42
Zbi¿a siê miesi±c od "wycieczki" do Swarzêdza, za dwa tygodie maraton w Gnie¼nie dobrze by by³o gdyby nie tylko AGPOL TEAM móg³ wyst±piæ w nowych strojach. Czy s± jakieñ wie¶ci na ten temat? Producent twierdzi³ ¿e wykonanie koszulek potrwa oko³o miesi±ca.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Koszulki klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 21.05.2010 17:15:13
Wie¶ci s±. Podobno koszulki maj± byæ w przysz³ym tygodniu gotowe.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Koszulki klubowe
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 29.06.2010 10:31:13
UWAGA ! Dorabiamy kilka rzeczy wiêc je¿eli kto¶ jeszcze chce co¶ zamówiæ to muszê info dostaæ DZISIAJ !

Ceny po rabacie:
Spodenki 133,40z³
Rêkawki 29,44z³
Nogawki 32,20z³
Bluza 100,28z³
Kamizelka windstopper 91,08z³.
"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>