Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Wpisowe na maraton cz³onków GKKG
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 12.03.2005 11:13:01
Za³o¿y³em kolejny temat ¿eby nie robiæ ba³aganu.
Dzisiaj pojawi³o siê nowe pytanie.

Czy cz³onkowie klubu powinni p³aciæ wpisowe (5z³) na maratonie?

Thomson zauwa¿y³ ¿e cz³onkowie klubu nigdy nie p³acili ale ja jestem zdania ¿e ka¿dy z nas powinien dokonaæ wp³aty.
Piêæ peelenów nikogo nie zbawi a jak bêdzie nas startowaæ oko³o dwudziestu to by³o nie by³o jest stówka na np. jak±¶ fajn± nagrodê, tudzie¿ nagrody...

Okre¶lcie siê w tej sprawie..

Jo³


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wpisowe na maraton cz³onków GKKG
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 12.03.2005 13:03:13
P³aca Wszyscy!!!! ( cz³onkowie klubu tez ) i koniec ¿adnych ulg. Kwota 5 z³ to nie maj±tek raz do roku mo¿na tyle wydaæ na klub ( a my i tak nie mamy systematycznych sk³adek np.: co miesi±c, a mog³y by byæ i ich przeznaczenie by³o by adekwatne do ró¿nych potrzeb ) a jak mówi Budyñ grosz do grosza i spora sumka ro¶nie na nagrody.Pozdrawiam.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wpisowe na maraton cz³onków GKKG
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 14.03.2005 08:52:09
popieram w 100%, maj±tek to nie jest a w skali ca³ego klubu to chocia¿ na jakie¶ pierdo³y kasa bedzie.

A moze by faktycznie jakie¶ sk³adki wprowadziæ??

Edytowane przez Bzyk dnia 14.03.2005 08:55:26
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wpisowe na maraton cz³onków GKKG
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 14.03.2005 13:23:14
Ja równierz popieram sprawê z zap³at± wpisowego.Wydaje mi sie równierz ¿e powinni¶my utworzyc jakiego¶ skarbnika i p³aciæ po 2z³ na miesi±c to nie majatek ale gdyby 10 zap³aci³o to jest20z³ na miesi±c a na rok wysz³o by to 240z³ wiêc warto by by³o!!!!!!!!!!!!


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Wpisowe na maraton cz³onków GKKG
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 16.03.2005 14:32:38
Jestem za wplata tej 5-tki. A Ci co posiadaja tarszowki placa 10.
Wiec ja place 7,50. Koniec kropka
smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>