Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Pulsometr
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 18.08.2010 17:06:43
Witam! Panowie poleæcie proszê jaki¶ dobry pulsometr
w granicach 450-500 z³ (maksymalnie). smiley


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Pulsometr
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 18.08.2010 18:55:47
Jedne z najlepszych to pulsometry Polar.
Popatrz na Allegro, poczytaj na forach rowerowych, co polecaj± inni i wybierz model odpowiadaj±cy zakresem funkcji Twoim potrzebom.Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Pulsometr
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 19.08.2010 10:33:30
Ja osobi¶cie polecam Garmina Foreruner 305 i wiem ¿e to trochê wiêcej ale urz±dzenie jest genialne i mo¿na stosowaæ je tak¿e do biegania, a przede wszystkim odpadaj± zabawy z licznikami, magnesami na ko³ach i ca³ym tym ustrojstwem, wsiadasz na dowolny rower i masz licznik ze sob±. A do tego masz wykres trasy na mapie google, wysoko¶æ itd.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Pulsometr
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 27.08.2010 18:51:49
Tak wiec po do¶æ d³ugich przemy¶leniach, przeczytaniu kilkudziesiêciu opinii i kilku recenzji zdecydowa³em siê na polecanego Forerunner`a 305. Wczoraj zamówi³em, dzi¶ do drzwi zapuka³ kurier z przesy³k±. Pierwsza my¶l: du¿y trochêsmiley. Nie nale¿y jednak zapominaæ o odbiorniku GPS, który zajmuje kawa³ek wnêtrza komputerka. Pierwsze uruchomienie i......lekko pogubi³em siê w g±szczu funkcji. Po d³u¿szej "zabawie" menu staje siê bardziej intuicyjne. Urz±dzenie dobrze siê prezentuje. Ogólne wra¿enie pozytywne. Jutro pierwsze testy w terenie.
Pozdrowersmiley


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Pulsometr
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 27.08.2010 20:25:04
No to ja jeszcze polecê programik SportTracks zamiast oryginalnego Garmina, który jest kijowy. Mo¿na go ¶ci±gn±æ tu: http://sporttracks.pl/index.php/podrecznik-sporttracks-2-0/wymagania-programu-i-instalacja-sporttracks/
Niestety trzeba mieæ program Garmina te¿ zainstalowany ale tylko po to ¿eby SportTracks dzia³a³ poprawnie.
Mi³ej zabawy z Garminem, w razie problemów zapraszam do mnie w Powidzu i chêtnie pomogê smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>