Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Pan Jurek i inni ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 25.10.2010 14:55:47
Koñczy siê ju¿ poma³u pa¼dziernik i jak to zwykle w okolicach 1 listopada nasze my¶li kieruj± siê ku tym, którzy odeszli.
Nam uda³o siê zorganizowaæ w tym roku pierwszy wy¶cig szosowy, który mia³ byæ czy by³ memoria³em Pana Jurka.
No w³a¶nie pan Jurek przez niema³± czê¶æ naszego gnie¼nieñskiego ¶rodowiska kolarskiego zwany zawsze du¿ymi literami "PREZESEM" uznawany jest za najwiêkszego gnie¼nieñskiego kolarza.

Z ca³ym szacunkiem dla osoby Jerzego Palickiego (przyznajê szczerze do bólu) niewiele wiem o tym s³ynnym cz³owieku. Odwa¿ê siê zaproponowaæ temat o gnie¼nieñskich cyklistach - mo¿e kto¶ bêdzie tak mi³y i przybli¿y nam wszystkim sylwetkê pana Jurka - PREZESA.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Pan Jurek i inni ...
bananok
Uytkownik

Postw: 18
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.06.10
Dodane dnia 29.10.2010 10:49:29
Witam,
O Panu Jurku mo¿ecie siê sporo dowiedzieæ od Roberta i Janusza oni je¼dzili z nim, mo¿e nie przez wiêkszo¶æ ¿ycia ale na pewno parê lat.
Mam do nich kontakt czasem kulam z nimi i ogl±dam ich tylne ko³o smiley tak¿e jak by³ by potrzebny telefon do nich to dzwoñcie 608537099 to podam smiley seba


banan

Edytowane przez bananok dnia 30.10.2010 07:49:06
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>