Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor 7 maja - sobota
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 05.05.2011 20:16:56
Jak zapewne wielu z Was wie (a mo¿e nie) w sobotê 7 maja w okolicach gnie¼nieñskiego Rynku (ul. Tumska) odbêd± siê prezentacje gnie¼nieñskich klubów sportowych.
Oczywi¶cie GKKG dosta³ stosowne zaproszenie do tego aby wzorem ubieg³ego roku godnie siê wystawiæ smiley.
Zaczynamy ju¿ o godzinie 9:00 (zapraszam chêtnych do przygotowania stoiska) pod Katedr± w okolicach Domu Lekarza.
Nie twierdzê, ¿e obecno¶æ ca³ego klubu jest konieczna przez ca³y dzieñ tzn do 16:00, ale dobrze by by³o gdyby¶my byli na naszym stoisku.
Zadania niewielkie - wystarczy byæ w koszulce lub bluzie klubowej (mo¿na po¿yczaæ) w zale¿no¶ci od pogody.
Proszê o deklaracjê - Kto bêdzie ? (kawa gratissmiley)


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: 7 maja - sobota
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 06.05.2011 10:50:03
moge wleciec oko³o 12-12:30smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: 7 maja - sobota
Mirek
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 6
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 15.10.07
Dodane dnia 06.05.2011 18:51:34
Bêde od 9 do 10. smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: 7 maja - sobota
Janusz Karpinski
Uytkownik

Postw: 18
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 22.03.09
Dodane dnia 07.05.2011 19:17:11
Impreza bardzo ciekawa. Mnóstwo ciekawych ludzi.Wspania³a atmosfera. Kto nie by³. niech ¿a³uje.
janusz.karpinsk Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>