Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Gnie¼nieñska Masa Krytyczna
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 12.09.2011 20:33:40
Po raz kolejny Polski Klub Ekologiczny wraz z EsTeDe i nie wiem kim jeszcze organizuje Masê Krytyczn±.
Wiem, ¿e z za³o¿eniami Masy, ta gnie¼nieñska wygl±da zupe³nie inaczej, ale... Jest to kolejna impreza rowerowa w naszym mie¶cie, która potrafi zgromadziæ nie mniej osób ni¿ nasz maraton. Dostali¶my oficjalne zaproszenie za po¶rednictwem poczty e-mail do wziêcia udzia³u w tej imprezie.
W ubieg³ym roku by³o ca³kiem OK. S±dzê, ¿e warto siê pokazaæ.
Zapraszam wszystkich cz³onków GKKG i sympatyków:
GNIE¬NIEÑSKA MASA KRYTYCZNA
22 WRZE¦NIA 2011 (czwartek)
GODZINA 17:00
RYNEKDopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Gnie¼nieñska Masa Krytyczna
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 16.09.2011 07:30:15
jestem w robocie, nie dam rady:/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Gnie¼nieñska Masa Krytyczna
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 16.09.2011 10:15:02
Witam. Przyjadê
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Gnie¼nieñska Masa Krytyczna
Janusz Karpinski
Uytkownik

Postw: 18
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 22.03.09
Dodane dnia 18.09.2011 19:03:33
Staram sie jak moge. Chyba bede?
janusz.karpinsk Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Gnie¼nieñska Masa Krytyczna
Mariola
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.09.10
Dodane dnia 18.09.2011 19:35:45
Równie¿ bêdê smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Gnie¼nieñska Masa Krytyczna
Micor
Uytkownik

Postw: 30
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 27.09.09
Dodane dnia 21.09.2011 08:26:16
Postaram siê byæ smiley


¯ycie jest jak jazda na rowerze. ¯eby utrzymaæ równowagê musisz siê poruszaæ naprzód.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>