Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Danielki
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 31.05.2005 10:23:19
Legendarne Danielki. Czy kto¶ kto ma samochód wybra³by siê. Bo Ja chêtnie. 06-08-2005 (sobota) wpisowe do 23-07 50z³ . Start w Rabie Wy¿nej o 11.00. dystanse 47 i 92 km


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 31.05.2005 11:29:58
prezes napisa³:
Legendarne Danielki. Czy kto¶ kto ma samochód wybra³by siê. Bo Ja chêtnie. 06-08-2005 (sobota) wpisowe do 23-07 50z³ . Start w Rabie Wy¿nej o 11.00. dystanse 47 i 92 km


Legendarne to one s± chyba z nazwysmiley
Ostatnio zaskoczy³y mnie g³osy ró¿nych bikerów ¿e maraton w Karpaczu, który ukoñczy³ kolega Spidi, by³ o wiele trudniejszy ni¿ Danielki po tygodniowych opadach...(osobn± spraw± jest fakt ¿e w zesz³ym roku by³o sucho jak pieprz).

Tak¿e wg mnie to trochê naci±gana ta "legenda"... no ale OK, nie by³em, nie jecha³em, nie widzia³em... nie bêdê siê m±drowa³...

W±tpie ¿eby¶my pojechali na Danielki bo tydzieñ pó¼niej jedziemy do szklarskiej...smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 31.05.2005 12:15:34
budyn napisa³:
Legendarne to one s± chyba z nazwysmiley
Ostatnio zaskoczy³y mnie g³osy ró¿nych bikerów ¿e maraton w Karpaczu, który ukoñczy³ kolega Spidi, by³ o wiele trudniejszy ni¿ Danielki po tygodniowych opadach

Dla ciebie byl za trudny smiley
A co do Danielek to s± one legendarne. Zas³u¿y³y sobie na to miano i to ¿e teraz mog± zdarzyæ sie trudniejsze wy¶cigi nie zmieni tego faktu.
To jest tak ja z legendarn± tras± dh Kamikaze w USA - wygl±da mniej wiêcej jak droga samochodowa na ¦nie¿kê ale kiedy¶ to by³ hardcore i trasa na zawsze pozostanie legendarna bo kiedy¶ by³a najtrudniejsza.
Przy okazji - to jest chyba fotka z trasy Dnialek o ile dobrze pamiêtam:"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 31.05.2005 13:34:45
thomson napisa³:
budyn napisa³:
Legendarne to one s± chyba z nazwysmiley
Ostatnio zaskoczy³y mnie g³osy ró¿nych bikerów ¿e maraton w Karpaczu, który ukoñczy³ kolega Spidi, by³ o wiele trudniejszy ni¿ Danielki po tygodniowych opadach

Dla ciebie byl za trudny smiley


A co to ma do rzeczy?smiley

Wracaj±æ do pojêcia "legendarny", to thomson nie¼le siê rozpêdzi³e¶smiley

Wychodzi na to ¿e wiêkszo¶æ tras jest legendarna bo kiedy¶ by³y najtrudniejszesmiley


EDIT: Gwoli ¶cis³o¶ci -
NIE TWIERDZÊ ¯E DANIELKI TO JEST LIGHTOWY TEREN!!!Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 31.05.2005 15:40:52
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 31.05.2005 19:53:36
budyn napisa³:
A co to ma do rzeczy?smiley

To byl taki d¿o³k.
budyn napisa³:
Wychodzi na to ¿e wiêkszo¶æ tras jest legendarna bo kiedy¶ by³y najtrudniejszesmiley

Ogolnie rzecz bior±c TAK. Oczywicie Danielki s± legend± tylko w Polsce. Za granic± ma³o kto wie o istnieniu tego maratonu, za to na pewno maj± w³asne legendy.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 04.06.2005 09:47:45
Pogadajcie z Jareckim to On wam opowie jak by³o na Danielkach. Na pewno wam ich nie poleci. Podobno hujowo zmienia sie klocki 2-3 razy w trakcie wy¶cigu. No a pó¼niej trzeba jeszcze wyd³ubac b³oto z piast, które, jak pisali w katalogu, s± bardzo szczelne. O napêdzie Jarecki nawet nie chcia³ wspominaæ bo ³zy mu siê w oczy wciska³y jak to kaseta XT znika³a a ³añcuch zgrzyta³ jak psu zêby.
smiley Ale przecie¿ Danielki nie s± trudne, to tylko legenda. smiley


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 15.06.2005 10:43:19
Andrwe gratulacje - odpowied¼ zajebista !smiley


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 15.06.2005 12:12:59
¯eby wszystko by³o jasne. Ja nie zniechêcam Was do udzia³u w Danielkach. To podobno bardzo ciekawe do¶wiadczenie. Sam na pewno kiedy¶ na nie pojadê ale jeszcze nie teraz. Liczê, ¿e za jakie¶ dwa- trzy lata.

Aha, Prezes, tak poza tematem to zdecyduj siê na jakim rowerze w koñcu je¼dzisz bo nie mogê Ciê poznaæ na ulicysmiley

Pozdrowerek


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 18.06.2005 10:22:03
prezes napisa³:
Andrwe gratulacje - odpowied¼ zajebista !smiley


Odpowied¼? Na co? Trochê nie czaje ale whatever...

Andrew---> Oczywi¶cie na Danielkach nie by³em ale:
1) Nowe klocki w tarczówkach nie starcz±?!?!?!?!?
2) Kaseta XT zjechana w 70km b³ota?!?!?!?!?

Trochê siê chyba rozpêdzi³e¶ ale mnie równie¿ cieszy Twój Comeback...

JO£


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 18.06.2005 11:53:04
Traktuj to jako cytaty s³ów Jarka i kilku osób z jakiego¶ artyku³u. Ja wie¿ê w te s³owa, bo czyta³em fajnjy artyku³ chyba na Extremesport i kilka osób wypowiada³o sie na temat zu¿ycia sprzêtu na Danielkach ale przed dwoma laty. Podobno to faktycznie prawda. Mi te¿ to wydaje nieprawdopodobne, ale ... nie wiem, nie by³em.


I ja nie robiê ¿adnego Comebacku, bo ja nigdy nie znikn±³em. Po prostu nie odpisujê na co¶, co mnie ¶mieszy, np. ... mniejsza z tym.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"

Edytowane przez Andrew001 dnia 18.06.2005 12:09:19
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 29.06.2005 10:44:45
Ja pisze sie na Danielki. Kto jedzie ze mn± szybko mi tu !!!


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: wyjazd
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 13.07.2005 12:41:56
na 90 % jadê na Danielki.
Odjazd poci±gu z Poznania 23.18 w czwartek 04 lipca. Przesiadka w Krakowie i ok 10.30 jestem w Rabie Wy¿nej.Op³ata startowa 50 z³ do dnia 23-07 liczy siê data zaksiêgowania na koncie organizatora.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 14.07.2005 13:57:09
prezes napisa³:
na 90 % jadê na Danielki.
Odjazd poci±gu z Poznania 23.18 w czwartek 04 lipca. Przesiadka w Krakowie i ok 10.30 jestem w Rabie Wy¿nej.Op³ata startowa 50 z³ do dnia 23-07 liczy siê data zaksiêgowania na koncie organizatora.


Nie no, fajowo ale kurde ca³a noc w poci±gu... pó¿niej jeszcze jaki¶ nocleg trza znale¼æ no i pytanie czy na poniedzia³ek zd±¿ysz do pracy...:-)

Koszt imprezy to chyba w okolicach 200z³ bêdzie oscylowa³ Prezes, nie?

Od razu zapytam: Jedziesz tydzien pó¼niej z nami do Szklarskiej???


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 14.07.2005 13:58:20
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 15.07.2005 09:29:29
Do Szklarskiej te¿ !!!


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 18.07.2005 12:33:35
Wys³a³em kasê i jadê na Danielki. Jadê bo chcê siê sam przekonaæ jaki to maraton. ¯aden z wypowiadaj±cych siê (³±cznie ze mn± ) nie ma pojêcia o skali trudni¶ci. Dopiero jak przejadê ( o ile ukoñczê ) bêdê móg³ co¶ powiedzieæ na ten temat. A i tak bêdê móg³ porównaæ to tylko ze Szklarsk± bo tylko tam zaliczy³em pe³ny maraton . ¯a³ujê trochê ¿e nie mog³em jechaæ z budyniem i spidim, mia³bym wiêcej danych do porównania.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Danielki
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 19.07.2005 09:31:46
Tak trzymaæ Prezes... Powodzenia!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>