Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor ZEBRANIE KLUBOWE
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 06.12.2011 12:19:52
W najbli¿sz± niedzielê, 11 grudnia w hotelu "NEST" o godzinie 17:00 odbêdzie siê zebranie cz³onków GKKG. Zapraszam bardzo serdecznie, podsumujemy sezon i wstêpnie nakre¶limy plany.

Je¿eli kto¶ chcia³by zaprosiæ potencjalnych przysz³ych cz³onków GKKG to jak najbardziej zapraszamy.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 06.12.2011 17:47:46
Niestety pracujê, mam popo³udniow± zmianê.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 07.12.2011 19:16:28
Je¿eli kto¶ chcia³by zaprosiæ potencjalnych przysz³ych cz³onków GKKG to jak najbardziej zapraszamy

To trzeba ten temat dodaæ do forum publicznego, a nie tylko dla cz³onków klubu. Najlepiej, aby dodaæ do niego "Lubiê to" i niech ka¿dy na Facebook to podlinkuje.

Pzdr
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 07.12.2011 20:44:29
/temat przeniesiony do dzia³u "Ogólne pogaduchy"


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 08.12.2011 17:18:33
Odpadam, mam szko³ê
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 14.12.2011 23:33:09
Da³oby siê przedstawiæ jakie¶ krótkie sprawozdanie z zebrania dla nieobecnych?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 16.12.2011 11:51:10
Thomson plan na 2011 jest nastêpuj±cy:
-olewamy maratony, xc i tylko je¼dzimy DH, ewentualnie jakie¶ wymagaj±ce Enduro, Ci co nie sprzedadz± szosówki dyscyplinarnie zostan± usuniêci z klubu!!
-kupujemy traktor na klub który bêdzie nam nasze ciê¿kie rowery wci±gaæ na sam szczyt górsmiley

Pamiêtaj wakat trenera ca³y czas wolny mo¿esz siê zg³osiæ, Zarz±d rozwa¿y Twoj± aplikacje!!
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 16.12.2011 15:04:34
Ja mogê byæ operatorem tego ci±gnika. Mam papiery na prowadzenie tego typu maszyn. Z do¶wiadczenia wiem ¿e w góry najlepsze s± ma³e ci±gniki np. C-330.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 16.12.2011 15:06:41
Zaiste piêkny to plan smiley obawiam siê jednak, ¿e tak nag³a i powa¿na zmiana (na lepsze) by³aby dla was zbyt du¿ym szokiem. Proponujê ¿eby¶cie w 2012 wybrali siê po prostu (chocia¿ raz) poje¼dziæ w prawdziwych górach, kolarze "górscy" moi kochani smiley

a tak ca³kiem powa¿nie to na prawdê chcia³bym siê dowiedzieæ co ustalili¶cie...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 16.12.2011 15:50:44
To ja mo¿e odpowiem ¶piewaj±co: Niiiic ciekawegoooooo (jak zwykle zreszt±).
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 16.12.2011 16:20:01
Jak nic ciekawego??

To chyba byli¶my na innych spotkaniachsmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 17.12.2011 09:28:43
czy¿by klub wraca³ do "niedzielnej jazdy" i nic poza tym?
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 17.12.2011 13:19:09
Radek jako¶ Ciebie nie widzia³em nigdy na "niedzielnej jezdzie"smiley

To napisze na powa¿nie co najwa¿niejsze!

Jako klub jezdzimy Maratony Wielkopolskie Gogola!

Cykl ogólnopolski - to mamy na bie¿±co siê umawiaæ pad³a propozycja Grabka, mamy jako klub nie jezdzic Skandii, ale nic konkretnie w tym temacie nie pad³o.

Organizujemy imprezy:
-maraton
-xc
-szose
-i podobno cos tam z polityka, z nagrod± gdzie¶ tam wyjazdem - nie moge tak oficjalnie na forum napisacsmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 17.12.2011 16:20:13
michalosa napisa³/a:
Radek jako¶ Ciebie nie widzia³em nigdy na "niedzielnej jezdzie"smiley

No wiesz...za s³aby jestem na niedzieln± jazdesmiley a nie lubie wlec siê na szarym koñcu i spowalniac grupêsmiley

A ju¿ tak powazniej, to widze, ¿e jednak GKKG jeszcze nie umar³o! smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: ZEBRANIE KLUBOWE
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 17.12.2011 16:34:42
normalnie GKKG not dead!!
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>