Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor DÊBÓWIEC
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 15.06.2005 10:39:28
Wszyscy którzy maj± jaki¶ znajomych mog±cych (takich którzy przejad± trasê w czasie ok 1 h ) braæ udzia³ w zawodach niech ich powiadamiaj±.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 15.06.2005 12:08:13
Preze, czy paiêtasz jak dwa lata temu przed Dualem zawody by³y promowane przez rozdawanie rowetrzystom maleñkich kateczek z dat±i miejscem zawodów. £atwo takie co¶ schowaæ w kieszeñ. Ludzie chêtnie bior± udzia³ w czym¶, co ma w nazwie "amatorskie". Dowodem jest rajd ekologiczny. W zesz³ym roku by³o na nim ok. 80 osób a w tym 120 ludu a mo¿e nawet wiêcej. Koszt takiego promowania wy¶cigu nie jest drogi. Dajmy na to, ¿e na stronie zmie¶ci siê piêæ karteczek. Wystarczy wydrukowaæ jedn± stronê i skserowaæ j± z dziesiêæ razy. To wyniesie was oko³o z³otówki. To tylko propozycja.

P.S. Mo¿e przyjedzie kilku maratoñczyków z Wrze¶ni. Z Wrze¶ni na maratony Magazynu Rowerowego je¼dzi 11 osób. Powiadomi³em ich o wy¶cigu. Powiedzieli, ¿e jak bêd± mieli czas i pogoda dopisze to wpadn±. Z reszt± jadê jeszcze w przysz³ym tygodniu na Ma³pi Gaj to pogadam z Nimi.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: DÊBÓWIEC
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 20.06.2005 09:03:48
Od ok 5 lat, przed ka¿dymi zawodami rozdaje przypadkowo spotkanym rowerzystom ma³e karteczki z informacj± o wy¶cigach. Zaczynam na 2 tygodni przed imprez±. Maj± wielko¶æ wizytówki i zawieraj± tylko najwa¿niejsze info. co, gdzie i kiedy oraz www.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: DÊBÓWIEC
spoor
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 1
Data rejestracji: 21.06.05
Dodane dnia 21.06.2005 19:22:24
nie interesuje sie kolarstwem górskim ani go nie uprawiam wole szose i to na niej trenuje. kolarstwo to kolarstwo wiec chce wystartowac w tym czyms. mam pytanie jaki sprzet wypada miec na ten "Dêbówiec" zwyk³y góral wystarczy ? moze ktos mi dac mapke z tras±[link] ? mam 14 lat wiec chyba moge wziac udzialsmileysmiley
9365143 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: DÊBÓWIEC
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 21.06.2005 20:48:49
spoor napisa³:
nie interesuje sie kolarstwem górskim ani go nie uprawiam wole szose i to na niej trenuje. kolarstwo to kolarstwo wiec chce wystartowac w tym czyms. mam pytanie jaki sprzet wypada miec na ten "Dêbówiec" zwyk³y góral wystarczy ? moze ktos mi dac mapke z tras±[link] ? mam 14 lat wiec chyba moge wziac udzialsmileysmiley


"...w tym czym¶...." - fajnie to zabrzmia³osmiley

Mapki nie dostaniesz bo takich szczegó³owych nie masmiley

Tê trasê przejedziesz nawet na hulajnodze... Jedyne utrudnienie to w razie braku opadów, spore ilo¶ci piasku na drodze..

Zapraszamy!
P.s. Zabierz kumpli!smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>