Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Skate Park
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 18.06.2005 10:14:33
Gnie¼nieñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa uzyska³a zgodê Urzêdu Mista na bezp³atne u¿ytkowanie gruntu, na którym zostanie zlokalizowany skate park (grunty obok stadionu przy ul. Paczkowskiego).
Przygotowano projekt skate parku i aktualnie trwaj± uzgodnienia dokumentacji w Zak³adzie Uzgodnieñ Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym. Po uzgodnieniu projektu Spó³dzielnia wyst±pi do Wydzia³u Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego ze zg³oszeniem zamiaru realizacji skate parku.
Spó³dzielnia liczy na udzia³ sponsorów w wyposa¿eniu skate parku.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"

Edytowane przez thomson dnia 19.06.2005 20:07:56
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>