Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Niedzielna. jazda
Lisekkk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 112
Data rejestracji: 30.09.05
Dodane dnia 22.02.2014 19:54:49
Ktos chetny na niedzielne popoludniowe krecenie okolo godziny14.00
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna. jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 26.02.2014 18:38:10
Do weekendu jeszcze 2 dni, ale proponujê spotkaæ siê na rynku dodatkowo w sobotê o 11. Kierunek Powidz albo Jezierce albo gdzie nas nogi ponios± smiley
Fajnie bêdzie spotkaæ siê wiêksz± ekip±!

Do zobaczenia!

Edytowane przez Rudy dnia 26.02.2014 18:38:32
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna. jazda
Waglas
Uytkownik

Postw: 6
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 17.08.14
Dodane dnia 18.08.2014 20:56:54
Witam wszystkich cz³onków GKKG i pozosta³ych mi³o¶ników dwóch kó³ek :-)

Czy nadal spotykacie siê co niedzielê (wzglêdnie sobotê) na Rynku? Chcia³bym wst±piæ do klubu o ile to mo¿liwe. Oczywi¶cie jako amator/pocz±tkuj±cy. Po prostu cz³owiek musi zacz±æ aktywniej spêdzaæ czas i pokrêciæ trochê kilometrów, a z czasem mo¿e i co¶ z tego wiêcej wyniknie :-) Co prawda czasowo te¿ jestem mocno ograniczony, bowiem czêsto pracujê w weekendy, ze wzglêdu na charakter pracy, ale jest to te¿ to pogodzenia. Bêdê wdziêczny za wszelkie info ;-)


W±glas ;-)
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna. jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 19.08.2014 07:59:34
Cze¶æ, lato powoli siê koñczy, wiêc nasze spotkania bêd± pewnie coraz czêstsze i w wiêkszej obsadzie.
Zapraszamy smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna. jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 08.11.2014 18:49:47
Wracamy do tematu. Do zobaczenia jutro na rynku o 11:00! :-)
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna. jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 21.03.2015 15:28:19
Jutro niedziela, wiêc wypada spotkaæ siê na Rynku o 11:00. Ma byæ ch³odniej ni¿ dzisiaj, ale ca³e szczê¶cie nie padaæ. Mam nadziejê, ¿e frekwencja bêdzie spora, bo do maratonu w Dolsku zosta³y ju¿ tylko 3 tygodnie smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>