Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Po zebraniu ...
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 24.03.2014 10:05:11
Jak zapewne wiêkszo¶ci z Was wiadomo w pierwszy dzieñ wiosny (21.03.) odby³o siê zebranie klubowe. W dwóch s³owach - KRÓTKO i TRE¦CIWIE.

G³ówne postanowienia wynikaj±ce z decyzji podjêtych na zebraniu:
1. W sezonie 2014 je¼dzimy dwa cykle - regionalny BIKE CROSS MARATON GOGOL MTB
- krajowy SKANDIA MARATON LANG TEAM
2. Logistyka wyjazdów na zasadach przetestowanych w latach ubieg³ych.
3. Opodatkowujemy siê dobrowolnymi sk³adkami na poziomie i zasadach lat ubieg³ych.
4. Dla chêtnych bêd± zamawiane stroje klubowe (szczegó³y wkrótce).
5. Dbamy o bezpieczeñstwo - mo¿liwo¶æ ubezpieczenia (szczegó³y wkrótce).
6. Inne mniej istotne ustalenia, o których bêdziemy informowaæ.

Pierwsze zawody, na które wybieramy siê ekip± klubow± to pierwsza edycja BIKE CROSS MARATON GOGOL MTB - 13 kwietnia w Dolsku.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>