Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor TdP - Bydgoszcz 03. 08. 2014
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 04.07.2014 08:48:22
Wiem, wiem jest jeszcze kupa czasu, ale...
3 sierpnia peleton najlepszych na ¶wiecie kolarzy zawita do Bydgoszczy, Tam zakoñczy siê I etap tegorocznego Tour de Pologne.
Cykli¶ci przyjad± do Bydgoszczy od strony ulicy Fordoñskiej. Nastêpnie wjad± na 7-kilometrow± pêtlê, która prowadziæ bêdzie ulicami: Jagielloñsk±, Tras± Uniwersyteck±, Powstañców Wielkopolskich do placu Weyssenhoffa, Al. Ossoliñskich do Trasy Uniwersyteckiej. Meta usytuowana zosta³a na ul. Ogiñskiego na wysoko¶ci nowej biblioteki UKW.

Proponujê wybraæ siê do Bydgoszczy w ramach "niedzielnej jazdy" Mam przejechan± trasê (oko³o 87 km - teren). Dla hardcorowców mo¿e byæ w dwie strony.
Aby swobodnie czuæ siê na imprezie my¶lê, ¿e mogê zaoferowaæ bezpieczne przechowanie rowerów na czas TdP.

Proszê, piszcie co my¶licie o tym szalonym pomy¶le. Kto ewentualnie by³by chêtny. Jak zbierze siê kilka osób pomy¶limy o logistyce.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TdP - Bydgoszcz 03. 08. 2014
swietykar
Uytkownik

Postw: 1
Miejscowo: Szubin
Data rejestracji: 30.05.10
Dodane dnia 05.07.2014 11:14:22
Witam.
Dobry pomys³. Jaka trasa to mo¿e ekipa z Szubina sie pod³aczy.
pozdrawiam Karol Chudzyñski
SISU-OWB team
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: TdP - Bydgoszcz 03. 08. 2014
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 16.07.2014 10:07:30
Panowie nie widzê entuzjazmu - ale có¿, wolna wola. Z tej racji, ¿e od jutra jestem na urlopie i wracam dopiero 1 sierpnia, ponawiam pro¶bê. Wszak to najwa¿niejsza impreza kolarska w naszym kraju.
Na pro¶bê kolegów z Szubina trasê ogólnie scharakteryzowa³bym tak: z Gniezna przez Dêbówiec do G±sawy, dalej £abiszyn i do Bydgoszczy. Trasa to g³ównie teren choæ jest i nie ma³o asfaltu. Jecha³em tak i wysz³o mi 85,5 km (s±dzê, ¿e bez wy¶cigów i z rozs±dkiem da siê to przejechaæ w 4 h).
mam nadziejê, ¿e po urlopie zobaczê bogat± listê chêtnych (zapraszam naszych turystów).


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>