Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor U B E Z P I E C Z E N I E
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 12.04.2015 22:17:12
Do¶æ d³ugo to trwa³o, ale mam nareszcie pe³ne dane dotycz±ce naszego ewentualnego ubezpieczenia w towarzystwie PZU.
1. Jest to ubezpieczenie osobowe NNW (nastêpstw nieszczê¶liwych wypadków) i OC (odpowiedzialno¶ci cywilnej) czyli jak ulegniemy wypadkowi czy te¿ wyrz±dzimy krzywdê na ludziach lub mieniu komu¶ innemu.
2. NNW - mo¿emy to zrobiæ oczywi¶cie indywidualnie, ale korzystniej finansowo wypada na polisie zbiorowej na minimum 5 osób. Ró¿nica w sk³adce jest o oko³o 100 % (120PLN/256PLN). Suma ubezpieczenia to 10 000 PLN - oczywi¶cie dla ka¿dego kto do niego przyst±pi
3. OC - tak czy inaczej polisy indywidualne (nie ma mo¿liwo¶ci zbiorowej) na sumê 55 000 PLN za sk³adkê 120 PLN od osoby
Jedna i druga polisa chroni nas zarówno w czasie treningów jak równie¿ w czasie zawodów !!!

Proszê o szybkie informacje, kto jest zainteresowany takim ubezpieczeniem


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>