Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Maraton SZKLARSKA PORÊBA co? gdzie? kiedy?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 28.07.2005 14:15:49
Festiwal rowerowy trwa od 12 do 14 sierpnia.
Mam pytanie kto zajmie sie organizacj± wyjazdu ze starszych bikerów nie mam namy¶li m³odych?
"to nie ma byæ nagonka na m³odych" - napisa³ tomeq.smiley
Jakiego transportu u¿yjemy aby tam dotrzeæ?
Jakie koszty trzeba bedzie ponie¶æ za ca³y wyjazd?
Szczegó³owe pytania i odpowiedzi prosze kierowaæ na ten zamieszczony przezemnie temat.smiley

Je¿eli kto¶ ma jakie¶ osobiste "spostrze¿enia" - kierownik tomeq mi podpowiedzia³.smiley
Serdecznie dziêkuje.
Prosze pisaæ na spidi695@plusnet.pl

Pozdrower!!!


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.

Edytowane przez spidi dnia 28.07.2005 14:26:16
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton SZKLARSKA PORÊBA co? gdzie? kiedy?
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 28.07.2005 15:55:46
spidi napisa³:
Festiwal rowerowy trwa od 12 do 14 sierpnia.
Mam pytanie kto zajmie sie organizacj± wyjazdu ze starszych bikerów nie mam namy¶li m³odych?
"to nie ma byæ nagonka na m³odych" - napisa³ tomeq.smiley
Jakiego transportu u¿yjemy aby tam dotrzeæ?
Jakie koszty trzeba bedzie ponie¶æ za ca³y wyjazd?
Szczegó³owe pytania i odpowiedzi prosze kierowaæ na ten zamieszczony przezemnie temat.smiley

Je¿eli kto¶ ma jakie¶ osobiste "spostrze¿enia" - kierownik tomeq mi podpowiedzia³.smiley
Serdecznie dziêkuje.
Prosze pisaæ na spidi695@plusnet.pl

Pozdrower!!!Organizacj± ZGRUPOWANIA - trudne s³owo - moge zaj±æ siê ja..smiley

Transport to dwa auta (Dany i ja)... czyli w sumie max.6-7 osób (raczej 6)..

Nocleg chyba w ciemno - uwielbiam takie wyjazdy...smiley

Przewidywana ekipa na chwilê obecn± to:
Dany( od szefa zacz±³emsmiley) , Czechuu(³amacz kobiecych serc), Predator(kierownik), Budyñ(balast), Spidi(truteñ), Prezes(³amacz korb shimano)...

Czyli wychodzi na to ¿e mamy komplet...
(Herkules nie jedziesmiley)

Koszt ca³kowity imprezki zamknie siê w 200-250z³.


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton SZKLARSKA PORÊBA co? gdzie? kiedy?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 28.07.2005 16:27:12
Dziêki za powa¿n± odpowiedz.
"W koñcu tylko 1 cz³owiek zacz±³ gadaæ ze mn± powa¿nie."
Dziêki Budyñsmiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton SZKLARSKA PORÊBA co? gdzie? kiedy?
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 28.07.2005 20:22:31
spidi napisa³:
Dziêki za powa¿n± odpowiedz.
"W koñcu tylko 1 cz³owiek zacz±³ gadaæ ze mn± powa¿nie."
Dziêki Budyñsmiley


Pogrubion± czcionka to znowu Tomeq?smiley

BTW Je¶li wiêcej osób chce jechac i ma transport to oczywi¶cie niech daje znaæ!!!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton SZKLARSKA PORÊBA co? gdzie? kiedy?
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 02.08.2005 08:33:21
Panowie, krótka pi³ka...

Szklarska za pasem tak¿e trzeba siê wzi±æ za konkrety...

Wczoraj , w zacnym groniesmiley, ustalili¶my co nastêpuje:

Do 5 sierpnia tj.pi±tku, nale¿y wykonaæ przelew na konto bikeaction w kwocie 50z³(startowe za maraton)..

Rejestracji dokonujemy pod tym adresem(jest tam równie¿ numer konta) ---> http://www.bikeaction.pl/?menu=559862125b17f1cfb89e4ee4043db51c

Kto nie dokona wp³aty nie jest brany pod uwagê przy organizacji transportu... i pó¼niej mo¿e siê okazaæ ¿e np. nie ma dla niego miejsca bo jedziemy jednym autem..itp. itd..

W ten prosty sposób zobaczymy kto naprawdê jest tym wyjazdem zainteresowany..

Jakby co, dzwonic do mniesmiley

Pozdrower!

Aha: PREZES ju¿ zap³aci³!!! dzisiaj p³acê ja...

EDIT: Spidi zap³aci³!! Ja te¿!!!

Róbcie te przelewy do pi±tku bo pó¼niej mo¿na zap³aciæ dopiero na miejscu i to 70z³... no i przede wszystkim zabukujemy jaki¶ nocleg w poniedzia³ek...co by w ciemno nie jechaæ...

Aktualny sk³ad ekipy: Prezes, Spidi, Budyñ..

EDIT: Do sk³adu ekipy do³±czy³ niejaki Herkules!!! A jednaksmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 05.08.2005 13:22:38
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton SZKLARSKA PORÊBA co? gdzie? kiedy?
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 09.08.2005 08:26:38
Oficjalnie og³aszam:

Ekipa która zawita na Festiwalu Rowerowym w Szklarskiej to:
* spidi czyli ja smiley
* Budyñ
* Herkules
* Prezes (weteran jedzie PKP)

Kiedy wyjazd? O której?

Maraton tu¿ tu¿..... $smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.

Edytowane przez spidi dnia 09.08.2005 18:39:37
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>