Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor Kopczyn
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 22.09.2005 12:04:16
Ostatni wy¶cig tego sezonu niedziela 2-10-2005 . Czasówka w Kopczynie , znowu szansa na zgarniêcie wielu pucharów. Obecno¶æ OBOWI¡ZKOWA.
G.F.T. i inni te¿ przyjed¼cie . Tek jak rok temu poci±giem do Mogilna. szczegó³y pó¼niej.
Ja i Herkules jedziemy do Wrze¶ni i Kopczyna.


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 22.09.2005 19:58:44
JAZDA NA CZAS r11; KOPCZYN 2005.10.02
Pogoñ Mogilno zaprasza kolarzy górskich 2 pa¼dziernika 2005 roku do Kopczyna. Kopczyn to miejscowo¶æ po³o¿ona 5 km od Mogilna. Wyje¿d¿aj±c z Mogilna ulic± Padniewsk± w Padniewku skrêcamy w prawo, kieruj±c siê na Niestronno (G±sawê) i po przejechaniu kilkuset metrów skrêcamy w lewo. Poruszamy siê do koñca asfaltu, doje¿d¿aj±c do lasu, gdzie usytuowany jest start i meta. Tam te¿ mie¶ciæ siê bêdzie biuro zawodów. Oto kilka danych o zawodach:
Rodzaj: jazda na czas
Data: 2005.10.02
Zapisy: 10.30 r11; 11.30
Objazd trasy: 11.30 r11; 12.00
Start: od 12.00 zawodnik nr 1, kolejni startuj± co 1 minutê
D³ugo¶æ trasy: 7500 metrów
Wpisowe: nie ma
Wszystkie kategorie wiekowe
Ka¿dy startuj±cy przed startem podpisuje regulamin
Organizator zapewnia pomoc medyczn±
Dla najlepszych puchary i dyplomy
Kontakt z organizatorem:
stanislaw_holak@o2.pl komórka 660402927

Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 23.09.2005 09:03:49
Zbiórka na dworcu 8.30 . Poci±g odje¿d¿a 8.52

Obecno¶æ OBOWI¡ZKOWA !!!!!!!!!!!!.

POWIADAMIAJCIE KOGO SIÊ DA .


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: PKP
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 24.09.2005 09:31:29
Tak swoj± drog± to dla tych co nie wiedz±smileyrzewóz roweru poci±giem jest darmowy. Trzeba tylko wzi±æ za¶wiadczenie z kasy, ¿e przewozi siê bika.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 24.09.2005 18:17:01
Tak swoj± drog± to dla tych co nie wiedz±rzewóz roweru poci±giem jest darmowy.


Czy aby napewno? Z tego co wiem to w SKM jest darmowy, ale w PKP pierwsze s³yszê! A to jaka¶ promocja jest teraz?


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
BikerFG
Uytkownik

Postw: 1
Miejscowo: Gorzów Wlkp.
Data rejestracji: 25.09.05
Dodane dnia 25.09.2005 08:03:32
Jestem tutaj nowy, wiec WITAM WSZYSTKICH,
niestety zawsze jak korzystalem z PKP to za rower trzeba bylo placic :/ jeszcze kwestia jego przewozu...
Moze uda mi sie dotrzec 2.10 do Kopczynasmiley

ps. o stronie i tym forum dowiedzialem sie od ludzi spotkanych w Lednogórze, wiec pozdro od bikera z Gorzowa smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 26.09.2005 16:16:55
Dziêki Za Pozdro smiley Niom Licze na Przyjazd Wiêkszej ekipy z Gorzowa smiley Pozdro Dla Kobitki ze Swarzêdza smiley we¼ J± ze sob± smiley
Do Zobaczenia w Kopczynie
Jakby niepatrzeæ ostatnia impreza w tym roku smiley

Edytowane przez Chelseapro dnia 01.10.2005 19:59:20
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 01.10.2005 09:05:55
UWAGA ! Dyskusjê na temat zimowych zawodów przenios³em do tematu "Zimowe zawody" tak dla porz±dku.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 03.10.2005 07:35:51
JAZDA NA CZAS r11; KOPCZYN r11; 02.10.2005

Kategoria ¯AK
1.Mateusz Lewandowski (czas r11; 18:34 r11; open - 16) r11; Orchowo

M£ODZIK
1.B³a¿ej Murzyn (18:15 r11; 14) r11; MTC Mogilno
2.Mateusz Przybylski (18:52 r11; 17) r11; Pogoñ Mogilno
3.Mateusz Holak (20:05 r11; 23) r11; Pogoñ Mogilno
4.Krzysztof Kolczyñski (23:10 r11; 28) r11; MTC Mogilno

JUNIOR M£ODSZY
1.B³a¿ej Kolczyñski (16:40 r11; 3) r11; MTC Mogilno
2.Mateusz Pieszczyk (18:10 r11; 13) r11; MTC Mogilno
3.Mateusz Maciejewski (19:18 r11; 20) r11; Kruchowo

JUNIOR
1.Andrzej Bukowski (17:43 r11; 11) r11; Gniezno
2.Sebastian Superczyñski (18:03 r11; 12) r11; Pogoñ Mogilno

KOBIETY OPEN:
1.Barbara Macherzyñska (20:53 r11; 24) r11; GKKG Gniezno
2.Agnieszka Tylinska r11; Sopoliñska (21:06 r11; 25) - Inowroc³aw

ELITA
1.Przemys³aw Szubert (15:36 r11; 1) r11; GKKG Gniezno
2.Sebastian Je¿ewski (16:50 r11; 4) r11; Trzemeszno
3.£ukasz Duszyñski (16:52 r11; 5) r11; Trzemeszno
4.Rafa³ Macherzyñski (17:00 r11; 9) r11; GKKG Gniezno
5.Pawe³ Zalewski (18:53 - 18) - Inowroc³aw

MASTERS 1
1.Karol Sopoliñski (16:27 r11; 2) r11; Inowroc³aw
2.S³awomir Pieczyñski (16:52 r11; 5) r11; GKKG Gniezno
3.Tomasz Filipiuk (16:53 r11; 7) r11; Inowroc³aw
4.S³awomir Graczyk (16:59 r11; 8) r11; GKKG Gniezno
5.Rados³aw Jaskulski (17:39 r11; 10) r11; GKKG Gniezno
6.Artur Lisiecki (19:58 r11; 22) r11; GKKG Gniezno

MASTERS 3
1.Wies³aw G³owacki (18:33 r11; 15) r11; MTC Mogilno
2.Tadeusz Szubert (19:08 r11; 19) r11; GKKG Gniezno
3.Józef Michalak (19:23 r11; 21) r11; MTC Mogilno
4.Czes³aw Dudek (22:54 r11; 27) r11; Szczepanowo

MASTERS 4
1.Wit We³niak (22:42 r11; 26) r11; Pogoñ Mogilno
2.Mieczys³aw Kwas (25:45 - 29) - Mogilno

Edytowane przez holly dnia 03.10.2005 14:49:49
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 04.10.2005 09:24:19
fotorelacja z zawodów w Kopczynie na stronach:
www.rowerymogilno.prv.pl
www.fakty24.pl
oraz w czwartkowym wydaniu tygodnika
Pa³uki i Ziemia Mogileñska
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 06.10.2005 14:21:17
Fajna zabawa w kameralnym gronie. No i kie³bachy...
A powa¿nie to wypada pozazdro¶ciæ narybku jaki siê szykuje u s±siadów, szczególnie B³a¿ej Kolczyñski (kategoria J.m³. - 3 OPEN!!!) - co wy na to???
Niestety w Gnie¼nie (w¶ród aktywnie startuj±cych) kategoria wiekowa zaczyna siê od juniora. Za moment wszyscy bêdziemy konkurowaæ w jednej kategorii - emeryci m³odsi. A na maratonie bêd± nam przygrywali PUDELSI "Emeryten party"!
Pozdrawiam stra¿aków i oczywi¶cie Stasia H.-mo¿e jego kapela zagra co¶ na przysz³orocznych zawodach?!?


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Nioch
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 07.10.2005 17:29:08
Co fo m³odych MTBciaków to w Gnie¼nie, szczególnie w moim rejonie, jest kilka osób, które maj± du¿± chêæ dojazdy, ma³o lat i co najgorsze- ma³o kasy. G³ówn± przeszkod± zawsze s± pieni±dze. Dzieciaki chêtnie by pokula³y i ci±gle pytaj± mi siê kiedy w Gnie¼nie bêd± jakie¶ zawody. Za kilka lat mo¿e zapewni± wymianê sk³adu.

We wtorek w Przegl±dzie prawdopodobnie uka¿e siê artyku³ o zawodach w Kopczynie. Napisa³em "prawdopodobnie", bo nie wiem ile zosta³o jeszcze wolnego miejsca w tym numerze i czy uda mi siê to wepchn±æ.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 09.10.2005 19:24:47
Kasa nie zawsze musi byæ przeszkod±.
Wiadomo, ¿e na pewnym etapie bez niej ani rusz: pocz±wszy od drobiazgów (wymiana klocków) a skoñczywszy na konkretach (zu¿ycie napêdu) itd... Ale wiem z do¶wiadczenia, ¿e dla chc±cego nic trudnego - sam zaczyna³em (moje pierwsze zawody Grand Prix Wielkopolski W±growiec'98) na s³adanym rowerze, który zreszt± wyzwala³ w¶ród innych startuj±cych ¶miech ze wzglêdu na rozmiar (ok.16"przy wzro¶cie 183cm). Czerwieni³em siê, gdy wo³ali za mn± "ty bo siê tobie sznurówki wkrêc±" - oprócz Adzia G. i mnie wszyscy jechali w systemach. Nie powiem, ¿e nie napala³em siê na sprzêty konkurentów (Canondale, Sintesi itp.) ale cieszy³ mnie mój rumak czystej krwi NO NAME, odmalowany i obwieszony po czê¶ci zu¿ytymi klonkrami z wystawek naszych zachodnich s±siadów. Niestety albo w³a¶nie stety rower by³ na 1 miejscu. Jak tylko znalaz³y siê fundusze to w miarê mo¿liwo¶ci dokrêca³em nowe czê¶ci - RST 281 kupi³em zim± i maca³em go przed snem do wiosny.
Dzisiaj gdybym zaczyna³ mia³bym du¿o pro¶ciej - chc±c za wszelk± cenê dosi±¶æ tzw. górala wystarczy dzi¶ kilka stów (choæ moja opinia na temat rowerów z marketu jest raczej negatywna to czasem jestem pozytywnie zaskoczony przegl±daj±c oferty Cash & Carry).
Za bardzo siê rozpisa³em.
Na koniec podam za przyk³ad naszych kolegów z ZIEMII MOGILEÑSKIEJ (chyba siê nie obra¿±) - czê¶æ z Nich startuje na zupe³nie podstawowych rowerach, A.F. w Dusznie, na stalowym bike'u rocznik z pocz±tków MTB radzi³ sobie zajeb....e. Takich pzyk³adów móg³bym podaæ jeszcze kilka ale nie o to chodzi.
Apel do kolesi z rejonu Cantagiro! Je¶li macie górala to mo¿e warto sprawdziæ swoje si³y i wzi±æ udzia³ w zupe³nie darmowych amatorskich zawodach, jak Duszno, Kopczyn?
Na wymianê sk³adu trzeba solidnie zapracowaæ!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 09.10.2005 20:57:26
Absolutnie popieram zaskara - podpisujê siê pod teori±, ¿e sprzêt owszem wa¿ny ale bez przesady... Sami musicie poradziæ sobie z kwesti± obciachu, która pojawi siê na pierwszych zawodach (to do m³odych adeptów ¶cigania siê na góralach). Ale to rodzi siê tylko w waszych g³owach!!! Jak widzê zawodnika na cienkim sprzêcie to nie przysz³oby mi do g³owy ¿eby ¶miaæ siê z tego. Inna sprawa ¿e taki sprzêt mo¿e ciê nie dowie¶æ do mety... Lepiej wystartowaæ od zera i rasowaæ sprzêt ni¿ naraziæ rodziców na koszty i za rok przestaæ je¼dziæ. Poza tym jak zaczniecie du¿o trenowaæ to i tak czeka was wymiana wielu czê¶ci która zu¿ywaj± siê w tempie ekspresowym.
Zawody które wspó³organizujê maj± popularyzowaæ ¶ciganie siê na góralach. Wobec tego mo¿ecie przyjechaæ do Duszna , Kopczyna i po prostu ¶cigaæ siê jak równy z równym - liczy siê tylko wasza si³a i motywacja
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Kopczyn
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 09.10.2005 21:27:21
Dodam jeszcze ¿e ustalaj±c przebieg trasy np. w Kopczynie biorê pod uwagê to ¿e nie mo¿e to byæ zbyt trudna trasa. To jest wy¶cig typowo amatorski i dla takich zawodników organizowany. Zdarza³o siê w poprzednich latach ¿e zawodnicy krytykowali trasê min. na forum GKKG ukaza³a sie relacja, w której autor mówi³ - w du¿ym uproszczeniu -¿e gdyby nie b³oto to trasa by³a nudna i nieciekawa. Dla równowagi podam przyk³ad dwóch pocz±tkuj±cych kolarzy którzy po treningu oddali numery startowe - niestety trasa by³a dla nich zbyt trudna... Na nastêpnych zawodach ju¿ siê nie pojawili.
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>