Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Zimowe zawody
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 03.12.2005 10:34:11
thomson napisa³(a):
No to fura jest !
Skrzat sie ofiarowa³. (bêdzie ¶ciepa w czapke na paliwo smiley
Ja bede ze Skrzatem i ze startu pojedziemy na mete i bêdziemy spisywaæ. Sprawa za³atwiona.


¯adnej ¶ciepy nie bêdzie... Ja siê z nim rozliczê poprzez wymianê nielegalnych materia³ów filmowychsmileysmileysmiley

A tak powa¿nie to trzeba do tej fury zapakowaæ jakie¶ ciuchy, browce i kie³bachy... najlepiej ¿eby wiara do Ró¿y przywioz³a to co chce wrzuciæ do auta i po k³opocie...
No i bierzemy siakie¶ finki...!! (ale to ju¿ chyba grupy militarne przygotuj±smiley) Chyba ¿e chodzi o p³eæ piêkn± z pó³wyspu skandynawskiego to moja w tym g³owasmiley

JO£!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Ogniobranie
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 05.12.2005 20:58:06
Grupy paramilitarne w ten dzieñ maj± zaplanowane [jak co roku] ogniobranie wiêc mo¿ecie siê nie¼le wpierdoliæ w gwiazdeczki [o ile wiecie co to znaczy]. Drogi s± zazwyczaqj zablokowane, ¿eby nie by³o niespodziewanej wizyty samochodów. Nie ustalono jeszcze dok³adnego kwadratu æwiczeñ ale zazwyczaj jest w rejonie rzeki, która p³ynie wzd³u¿ drogi wy¶cigu. To tak w odpowiedzi na podtekst budynia.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zimowe zawody
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 06.12.2005 22:14:49
Cantagiro napisa³(a):
Grupy paramilitarne w ten dzieñ maj± zaplanowane [jak co roku] ogniobranie wiêc mo¿ecie siê nie¼le wpierdoliæ w gwiazdeczki [o ile wiecie co to znaczy]. Drogi s± zazwyczaqj zablokowane, ¿eby nie by³o niespodziewanej wizyty samochodów. Nie ustalono jeszcze dok³adnego kwadratu æwiczeñ ale zazwyczaj jest w rejonie rzeki, która p³ynie wzd³u¿ drogi wy¶cigu. To tak w odpowiedzi na podtekst budynia.


Chcia³em to przemilczeæ ale jako¶ nie moge. Móg³by¶ mi powiedzieæ jakim prawem chcecie blokowaæ drogi ? Moze ja o czyms nie wiem i w Polsce ch³opcy poubierani w moro maj± takie prawo ??
Chyba ze macie to oficjalnie zalatwione i drogi blokuje policja, to co innego. Bylbym wdzieczny za poinformowanie nas o takim fakcie.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zimowe zawody
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 07.12.2005 18:30:47
Mnie te¿ nosi³o ¿eby cos odpowiedzieæ ale nie chcia³em znowu pierwszy siê wychylaæ...
Thomson, mo¿e ja Ci wyt³umaczê: Pod has³em "blokowanie drogi" kryja siê takie zabawki jak np. zakopane dechy ponabijane gwo¼dziami...

Ale podajê to tylko jako ciekawostka bo nawet nie wyobra¿am sobie co by sie dzia³o gdyby nie daj bo¿e skrzat na cos takiego najecha³...smiley
To tyle.


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 07.12.2005 18:31:50
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: No, jestem pod wra¿eniem!
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 08.12.2005 11:48:06
Budyñ czy Ty kiedy¶ bawi³e¶ siê w paramilitaria? Jak nie to sk±d znasz takie szczegó³y? Ale czasy siê zmieniaj±. Teraz zamiast desek s± p³yty PCV z wtopionymi stalkami. Jest to l¿ejsze do niesienia, skuteczniejsze i mniej widoczne (w³a¶ciwie niewidoczne). Aha, no i wolfram od drzewa do drzewa. Ma³o widoczny ale robi du¿o zamieszania.

A co do strony prawnej to nie ma o czym mówiæ. Przecie¿ my oficjalnie nie istniejemy. ¯adne prawo nas nie obejmuje. Mamy w³asne prawa.

Rejon æwiczeñ ju¿ dzisiaj poka¿ê Budyniowi na mapie, bo muszê komu¶ z Plusa podarowaæ mapê wojskow±, bo ju¿ dawno to obieca³em.

A ¿eby nie zniszczyæ samochodu to po prostu nie obje¿d¿ajcie nim trasy. My¶lê, ¿e tam gdzie drogi bêd± zablokowane i tak nie bêdzie wam siê chcia³o wje¿d¿aæ autem.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zimowe zawody
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.01.2006 18:38:55
No Panowie ! Styczen nadszedl ! Jakies decyzje ???
Widze ze w tym roku GKKG zapadlo troche w zimowy sen.
Czy grupa XC kula jeszcze w niedzielne przedpo³udnia?


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zimowe zawody
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.01.2006 21:36:28
Prezes, za³atw samochód i ¶nieg.. pó¼niej do mnie zadzwoñ..nara...smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zimowe zawody
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 08.01.2006 21:17:03
I jak zimowe zawody? Uda³y sie?


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zimowe zawody
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 13.01.2006 11:15:58
Pytanie do prezesa: Czy za³atwi³e¶ auto? ..no bo je¶li nie to nie wiem jak tam dotachamy te piffka i kie³bachyy...
JO£!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Zimowe zawody
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 13.01.2006 17:50:39
Gada³em ze Skrzatem - auto bêdzie. Tylko czy pogoda dopisze??!!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 2 z 2 < 1 2
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>