Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Ogólne pogaduchy
Autor KOPCZYN - 30.10.2005
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 18.10.2005 21:03:21
ZAKOÑCZENIE SEZONU CROSSOWEGO - FINA£ PUCHARU STANIS£AWA MAJCHERKIEWICZA
JAZDA NA CZAS r11; KOPCZYN 2005.10.30
Pogoñ Mogilno i Fundacja Rozwoju Regionu i Przedsiêbiorczo¶ci zapraszaj± kolarzy górskich 30 pa¼dziernika 2005 roku do Kopczyna. Oto kilka danych o zawodach:
Rodzaj: jazda na czas
Data: 2005.10.30
Zapisy: 11.30 r11; 12.30
Objazd trasy: 12.30 r11; 13.00
Start: od 13.00 zawodnik nr 1, kolejni startuj± co 1 minutê
D³ugo¶æ trasy: 6700 metrów
Wpisowe: nie ma
Wszystkie kategorie wiekowe r11; kategorie m³odzie¿owe rywalizuj± o puchar Stanis³awa Majcherkiewicza
Ka¿dy uczestnik startuje na w³asn± odpowiedzialno¶æ, a zawodnicy niepe³noletni za zgod± rodziców
Organizator zapewnia pomoc medyczn±
Dla najlepszych puchary, dyplomy oraz drobne upominki
organizator: Stanis³aw Holak tel.660402927

Edytowane przez holly dnia 18.10.2005 21:05:13
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KOPCZYN - 30.10.2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 22.10.2005 17:53:30
No to jedziemy, tylko o której :
1) G-no 8:52 - Mog 9:22 osobowy bilet ok 10 z³
2) 10:34 - 11:00 pospieszny bilet ok 15 z³
Proponujê 10:34

Jest jeszcze jedna opcja jedziemy rowerami - cena 0 z³ (promocja)


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KOPCZYN - 30.10.2005
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 26.10.2005 11:59:20
Przy takich wiatrach my¶lê ,¿e z promocji ma³o kto skorzysta i teraz tylko pytanie o której jest zbiórka na dworcu pkp?
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KOPCZYN - 30.10.2005
prezes
Uytkownik

Postw: 109
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 28.10.2005 10:09:53
Ja jadê rowerem . Wyjazd z rynku 10:00, przez Go³±bki.
Kto chce niech do³±cza .


prez
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=3 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KOPCZYN - 30.10.2005
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 30.10.2005 17:56:21
WYNIKI - JAZDA NA CZAS r11; KOPCZYN r11; 30.10.2005

Kategoria ¯AK
1.Mateusz Lewandowski (czas r11; 20:00 r11; open - 13) r11; Orchowo
2.Marek Tomczak (36:44 - 31) - MTC Mogilno
Jacek Grzegorzewski (DNS) - Pogoñ Mogilno

M£ODZIK
1.B³a¿ej Murzyn (20:17 r11; 15) r11; MTC Mogilno
2.Mateusz Przybylski (21:07 r11; 18) r11; Pogoñ Mogilno
3.Mateusz Holak (22:54 r11; 22) r11; Pogoñ Mogilno
4.Pawe³ Tomczak (25:48 - 28) MTC Mogilno

JUNIOR M£ODSZY
1.B³a¿ej Kolczyñski (18:12 r11; 1) r11; MTC Mogilno
2.Mateusz Pieszczyk (21:22 r11; 19) r11; MTC Mogilno
3.Mateusz Maciejewski (22:35 r11; 20) r11; Kruchowo

JUNIOR
1.Sebastian Superczyñski (19:28 r11; 10) r11; Pogoñ Mogilno
2.Andrzej Bukowski (20:06 r11; 14) r11; Gniezno

KOBIETY OPEN:
1.Barbara Macherzyñska (24:44 r11; 27) r11; GKKG Gniezno

ELITA
1.Rafa³ Macherzyñski (18:46 r11; 3) r11; GKKG Gniezno
2.Sebastian Je¿ewski (19:06 r11; 4) r11; Trzemeszno
3.Hubert Januchowski (19:27) - 9) - GKKG Gniezno
4.£ukasz Noske (20:48) - 17) - Mogilno
5.Marcin Koz³owski (26:55 - 29) GKKG Gniezno

MASTERS 1
1.Karol Sopoliñski (18:40 r11; 2) r11; Inowroc³aw
2.S³awomir Graczyk (19:26 r11; 8) r11; GKKG Gniezno
3.Przemys³aw Gwiazda (19:31 - 11) - MTC Mogilno
4.Rados³aw Jaskulski (19:52 r11; 12) r11; GKKG Gniezno

MASTERS 2
1.Andrzej Mazurkiewicz (20:35 - 16) MTC Mogilno

MASTERS 3
1.Wies³aw G³owacki (19:21 r11; 5) r11; MTC Mogilno
2.Ryszard Dembkowski (19:22 - 6) Toruñ
2.Grzegorz Napiera³a (19:22 - 6) Poznañ
4.Feliks Kotarski (22:43 - 21) MTC Mogilno
5.Józef Michalak (22:59 r11; 23) r11; MTC Mogilno
6.Czes³aw Dudek (23:53 r11; 25) r11; Szczepanowo

MASTERS 4
1.Zbigniew Wojciechowski (23:31 - 24) Pako¶æ
2.Mieczys³aw Kwas (24:12 - 26) - Mogilno
3.Wit We³niak (35:02 r11; 30) r11; Pogoñ Mogilno


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KOPCZYN - 30.10.2005
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 31.10.2005 16:02:29
B³a¿ej jest niesamowity!!!
A¿ strach pomy¶leæ co On bêdzie wyrabiaæ za rok czy dwa...
Oby tak dalej!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: No
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 31.10.2005 19:13:14
Zgadzam siê z tym, ¿e B³a¿ej jest zaj... zawodnikiem. Je¿eli tylko siê nie zaje¼dzi to faktycznie nie¼le siê zapowiada. A jakby do tego zacz±³ jeszcze pokazywac siê na ciut wiêkszych zawodach to pewnie znalaz³by sponsora. Chocia¿ mo¿e i bez tego znalaz³by kogo¶ z regionu kto zasponsorowa³by mu wyjazdy na maratony itp.

Na zawodach by³o super. Szkoda tylko, ¿e tak ma³o ludu z Gniezna.

Za tydzieñ bêdzie artyku³ w Przegl±dzie Gnie¼nieñskim.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: KOPCZYN - 30.10.2005
holly
Uytkownik

Postw: 16
Data rejestracji: 22.09.05
Dodane dnia 01.11.2005 19:27:33
relacje na
www.mogilno24.pl
www.fakty24.pl
wkrótce fotorelacja na
www.rowerymogilno.prv.pl
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Artyku³
Cantagiro
Uytkownik

Postw: 37
Data rejestracji: 29.06.05
Dodane dnia 05.11.2005 10:26:39
Artyku³ w Przegl±dzie Gnie¼nieñskim uka¿e siê 8 listopada.


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê, aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>