Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Og³oszenia
Autor Pancerz + linka hamulca przód
Skrabinho
Uytkownik

Postw: 44
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.03.07
Dodane dnia 19.06.2008 08:28:53
Zamieniê pancerz i linkê hamulcow± (przód) wraz z koñcówk± metalow±, firmy shimano, zakupiony wczoraj w Poznaniu za 6pln na Butelkê Piwa Lech Premium 0.5l. Muszê sie pozbyæ pancerza poniewa¿ nie spostrzeg³em siê ¿e przy skoku amortyzatora zwiêkszonym o 30mm pancerz po prostu oka¿e siê zbyt krótki, a po co ma le¿eæ w domusmiley. My¶lê ¿e przys³owiowa butelka piwa to najlepsza zamianasmiley Pozdrawiam wszystkich. Jak ktos chce to ¶mia³o na gg: 10000482


Only Bike 4ever
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>