Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Offtopic
Autor Sylwester 2004/2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 21.12.2004 14:43:29
Zapowiada siê silna ekipa GKKG na sylucha w M£YNIE!!!

Wszyscy chêtni mile widziani (Spidi - ty niesmiley).

Uwaga: Mo¿na wzi±æ rowerysmiley, chocia¿ nie wiem po cosmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sylwester 2004/2005
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 23.12.2004 09:38:49
spidi Czyli ja olewam Budynia (Micha³a B.) ciep³ym [...] wiêc na sylwka bedzie trzeba otworzyc okna bo bedzie "pachnia³o" moczem i starymi ludzmi. A ja ide na prywatnego sylwka na chate do... i "to pe³ny wypas bedzie" ¶rednia wieku 22 lat. Wisi mi to ¿e Bydyñ mnie nie akceptujesmiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sylwester 2004/2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 23.12.2004 10:05:22
spidi napisa³:
spidi Czyli ja olewam Budynia (Micha³a B.) ciep³ym [...] wiêc na sylwka bedzie trzeba otworzyc okna bo bedzie "pachnia³o" moczem i starymi ludzmi. A ja ide na prywatnego sylwka na chate do... i "to pe³ny wypas bedzie" ¶rednia wieku 22 lat. Wisi mi to ¿e Bydyñ mnie nie akceptujesmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

"..... jak jest Liroy?.......- jest dobrze!!!"


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Andrew
Andrew001
Uytkownik

Postw: 38
Data rejestracji: 20.11.04
Dodane dnia 29.12.2004 13:25:15
smileySpidi mo¿e wjebiemy kilka Flashbacków do M³yna w Sylwka. Mam cztery w chacie. 50 z³. za nie zap³aci³em. W³a¶nie ok. 1.00 w Sylwka rozpoczynam wypad z Surv... , pó¼niej wracamy na imprezkê, ale najpierw narobimy trochê "dymu". smiley
A tak na serio, to wolê robiæ dym z wyæwiczonymi lud¼mi, ale mogê na jednej puszce napisaæ twoje inicja³y, bêdzie tak, jakby¶ ty j± wrzuci³.smiley


"Bóg zes³a³ nas na Ziemiê aby¶my siali zamêt i zniszczenie!"
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sylwester 2004/2005
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 29.12.2004 16:00:13
Andrew001 napisa³:
Mam cztery w chacie. 50 z³. za nie zap³aci³em.


Tej sk±d ty wzi±³e¶ tyle kasy??
Nie b±d¼ taki rozrzutny bo nied³ugo nowy napêd bêdziesz potrzebowa³smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Sylwester 2004/2005
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 30.12.2004 10:12:35
Andrew001 napisa³:
smileySpidi mo¿e wjebiemy kilka Flashbacków do M³yna w Sylwka. Mam cztery w chacie. 50 z³. za nie zap³aci³em. W³a¶nie ok. 1.00 w Sylwka rozpoczynam wypad z Surv... , pó¼niej wracamy na imprezkê, ale najpierw narobimy trochê "dymu". smiley
A tak na serio, to wolê robiæ dym z wyæwiczonymi lud¼mi, ale mogê na jednej puszce napisaæ twoje inicja³y, bêdzie tak, jakby¶ ty j± wrzuci³.smiley¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>