Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Od s³ów do czynów
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 10.04.2007 15:49:04
Przyznam,¿e mój apetyt na jazdê urós³ niepomiernie.Z przyczyn ode mnie niezale¿nych nie mogê jednak zjawiæ siê w niedzielny poranek na rynku.I st±d pytanie:mo¿e znale¼liby siê chêtni,by wyskoczyæ gdzie¶ równie¿ w sobotê?Proponujê godz.9,traskê d³ugo¶ci ok.50km. i ¶redni± prêdko¶æ ok.20km/h.Oczywi¶cie wszystko jest do negocjacjismileyChêtnych proszê o wpisanie siê w tym po¶cie lub kontakt telefoniczny z nr.601343150
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>