Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Zawody zaproszenie
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 17.05.2007 09:35:08
Zapraszam wszystkich imprezê, któr± organizujemy przy okazji Kaliskich Juwenalii

Otwarte Mistrzostwa Szkó³ Wy¿szych Kalisza w MTB

Drugiego dnia Studenckich Juwenalii w czwartek 24 maja zapraszamy na pierwsze studenckie zawody MTB, które odbêd± siê oczywi¶cie na terenie Kampusu PWSZ, a raczej gdzie¶ w jego pobli¿u.

Zg³oszenia przyjmowaæ bêdziemy od godziny 13.45 do nastêpuj±cych klasyfikacji:
- Studenci
- Przyszli studenci
- Ju¿ nie studenci
- P³eæ piêkna

Start wy¶cigu o godzinie 14.30.
wpisowe 0z³
Je¶li chcesz wystartowaæ zabierz ze sob± rower oraz kask dla ochrony swoich cennych szarych komórek i przyjed¼ do nas!!
Wiêcej informacji na stronie
www.rowery.kalisz.pl

Wy¶cig ma byæ g³ównie sposobem na integracjê ¶rodowiska rowerzystów Kaliskich i spotkania towarzyskiego wiêc nie przeidujemy nagród w stylu nowej ramy XTC, ale mi³a atmosferê i upominki dla zwyciê¿ców bêd± z ca³± pewno¶ci±
Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>