Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 1 z 15 1 2 3 4 > >>
Autor Niedzielna jazda
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 20.05.2007 10:32:03
Dzisiaj tj. 20 maja troszeczkê (delikatnie mówi±c) grupa XC zawiod³a. Ma³o nas by³o - tylko 2, ale i tak trochê terenu objechali¶my:
DST: 47.848
AVS: 22,6
Dziêkujê Jarkowi (-eckiemu) za wyrozumia³o¶æ i dostosowanie tempa - SZACUNECZEK !!!

Mo¿e za tydzieñ bêdzie nas wiêcej na "pospolitym ruszeniu"

Przypominam o rozwa¿eniu relaxu w Niechanowie 3. 06.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 20.05.2007 11:59:20
dst- dystans po polsku smiley
avs-srednia predkosc smiley


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 20.05.2007 16:50:20
Najlepiej bedzie jak przyjedziesz i raz sie z ekipa przejedziesz.


Always hardcore smiley
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 20.05.2007 18:08:28
Mnie nie by³o bo akurat nie mog³em dzisiaj smiley Ale za tydzieñ przyjadê smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 20.05.2007 18:23:10
Ostatnie moje tygodnie, to zbieg ró¿nych sytuacji uniemo¿liwiaj±cych mi jed¿dzenie na rowerze, chocia¿ pisa³em, ¿e bêdê stara³ siê w niedzielê przyje¿dzaæ na Rynek o 9.
Patrz±c na Wasze dst, o których pisali¶cie w ró¿nych postach, to jestem w stanie to wykrêciæ, ale przy takim avs to raczej nie dotrzymam Wam tempa, a jeszcze w grê wchodzi, na jakich trasach takie avs wykrêcacie, bo je¿eli na szutrach, polnych drogach, piachach, wertepach, ze znikom± ilo¶ci± asfaltów lub bez, to ja jako absolutny amator wymiêkam smiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 20.05.2007 18:23:33
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 25.05.2007 12:38:19
Wyjazd w niedzielê o 9 z Rynku.Kierunek Powidz.PRZYBYWAJCIE!!


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 27.05.2007 11:01:32
I kolejny wyjazd zakoñczony. Tym razem by³o nas 10. Po 15km podzielili¶my siê na 2 ekipy wolniejsz± i t± trochê szybsz± smiley . W szybszej jecha³em ja oraz - Przemek, Prezes, Radek, Lupa i Jarecki. Pojechali¶my do Powidza tak jak wcze¶niej planowali¶my, a wrócili¶my przez Skorzêcin.

Dane z mojego licznika:

DST:76.46km
AVS:24.00km/h

Dziêki za przeja¿d¿kê ch³opaki smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 27.05.2007 11:24:55
By³o ¶wietnie,tempo odpowiednie i towarzystwo doborowe.Wielkie dziêki dla Prezesa za odnalezienie zagubionej czê¶cismileysmiley


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 27.05.2007 21:07:33
A nie planujecie jakiego¶ nocnego wypadu, albo gdzie¶ w dalsze rejony?


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 02.06.2007 07:52:31
S± jakie¶ plany co do jutrzejszego wypadu? smiley Czy ustalimy trasê na rynku?

Aha i oczywi¶cie nie zapomnijcie przyjechaæ smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 02.06.2007 14:41:04
Zapowiada mi siê ciê¿ki wieczór/noc, wiêc na Rynku raczej siê nie zjawiê...


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 03.06.2007 07:36:18
Co siê sta³o?
By³em na rynku o 9:12 wg. tamtejszego zegara (wiem, wiem trochê siê spó¼ni³em, ale przecie¿ zawsze ruszali¶my o 9:15) i kogo zobaczy³em? Paru turystów z zagranicy i kilku spaceruj±cych starszych panów wraz z ¿onami. ¯adnego rowerzysty. I tu nasuwa siê pytanie... Wyjechali¶cie wcze¶niej ni¿ ja przyjecha³em czy nikt nie przyjecha³? smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 03.06.2007 08:38:19
A mo¿e kto¶ by³by chêtny aby wyskoczyæ rowerem w okolice Konina na "Lazurowe Wybrze¿e" smiley ( http://static.panoramio.com/photos/original/2236099.jpg , http://static.panoramio.com/photos/original/780990.jpg po drodze zaliczaj±c kopalnie w Kleczewie oraz próbê wjazdu na ha³dê w Kamienicy?


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 03.06.2007 08:39:04
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.06.2007 14:10:31
Sebek mo¿esz zapodac jaka¶ mapke gdzie dokladnie jest to "lazurowe wybrze¿e" ? wyglada super


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 03.06.2007 16:26:30
Hejka po d³ugim u¶pieniu wyjechalem na spotkanie z rowerzystami na gnie¼nieñskim rynku i co zobaczy³em hehe stadko go³êbi lataj±ch tam i tu szukaj±cych pewnie drogi na maraton do Jankowa Dolnego. W poszukiwania trasy pojecha³em wraz z jedynym punktualnym zawodowcem samym przedstawicielem najwy¿szych w³adz - Prezesem , do spu¼nialskiego wyjechali¶my z rynku o czasie zegarowym 9.10 jad±c Chrobrego . Dzi¶ to naprawde chyba wszysce pogody siê przestraszyli niby kilka chmurek smiley

Do Sebka grunt to dobry marketing , ³adne fotki i juz mo¿na mapki sprzedawaæ do ukrytego skarbusmiley
Jedngo chêtnego na wypad ju¿ mo¿esz zapisac na liste , lecz najlepiej by³oby to zorganizowaæ w jaki¶ niedzielny dzieñ wramach ogólnego spotkania na rynku gnie¼nieñskich bikerów proponuje termin po zawodach na Dêbówcu.
Tam do pierwszych miejsc mo¿esz do³±czyæ do pucharów mapki dojazdowe smiley

Pozdrowienia i do Zobaczenia za tydzieñ w liczniejszej obsadzie.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 03.06.2007 20:54:04
Sebek mo¿esz zapodac jaka¶ mapke gdzie dokladnie jest to "lazurowe wybrze¿e" ? wyglada super

Jedno jest tutaj http://mapa.szukacz.pl/?&nc=52,27119&ec=18,25803&n=52,27118&e=18,25803&z=3&t=WYBRANY%20PUNKT
a drugie trochê ³adniejsze, ale dalej (ale jeszcze w zasiêgu wypadu 1 dniowego) znajduje siê tutaj http://obiezyswiat.org/index.php?gallery=1621


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/

Edytowane przez sebekfireman dnia 03.06.2007 20:56:04
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Chelseapro
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 34
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 13.11.04
Dodane dnia 09.06.2007 18:33:27
Czy jutro kto¶ planuje stawienie siê na rynku o 9? jak s± jeszcze tacy bikerzy którzy s± niezdecydowani to zapraszam , po wieczornych opadach deszczu niepowinno byc jutro rano parno smiley Pozdrowienia i do zobaczenia jutro

Edytowane przez Chelseapro dnia 09.06.2007 18:34:13
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 10.06.2007 09:56:16
Hej !
By³em o 9.00 na Rynku, czeka³em do 9.10 i nie by³o ¿adnego bikera.
Szkoda smiley, ale i tak samotnie przemierzy³em 50 km, zapuszczaj±c siê lasami do Smolar i Jastrzêbowa.
dst 50,80
avs 22,00


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 01.07.2007 12:01:19
Dzisiaj pojecha³em na rynek z Mateuszem i niestety nikogo innego nie spotkali¶my smiley Wiêc w 2 osoby pojechali¶my do Skoja

Dane:
DST-68.18
AVG-20.33 (by³oby wiêcej gdybym siê przez 25 min. nie krêci³ po rynku nie przekraczaj±c 5km/h smiley )

Ps. Od razu siê usprawiedliwiam ¿e w 2 nastêpne niedziele nie bêdzie mnie na rynku bo jadê trenowaæ w góry smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 04.07.2007 08:08:01
Ogladam sobie te posciki i z tego wynika, ¿e grupa XC to nie jest juz to samo co za moich czasów lub czasów Sebola Czai itd ....
Je¼dzi³o nas po 10 i to w ka¿d± niedziele to by³y czasy...heh
Ale ³adnie ze nowi ludzie przybywaja jest dobrze... Polecam wam trasê do Poznania na Malte!!! W 2004 roku kiedy ja jeszce je¼dzi³em wybrali¶my siê tam z grupa bodaj¿e 8 osób zrobilismy 186 km w jeden dzionek Naprawdê. super prze¿ycie....heh
Teraz zacz±³em troche je¼dziæ na rowerku po 2 latach przerwy, authorek Jest ju¿ dobrze przygotowany do uzytku wiêc mo¿e kiedys siê pojawie... Chociaz teraz nie jest to co kiedys(choroba robi swoje)... Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie ¿ycze powodzenia i mobilizacji do niedzielnych wypadów....smiley


Pozdro wszystkim

Edytowane przez mlody dnia 04.07.2007 08:09:20
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 15 1 2 3 4 > >>
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>