Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 11 z 15 << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.10.2010 15:09:10
Dziêkujemy za atrakcje smiley
ale ogólnie na focie to wygl±da jakby siê nic nie sta³o. Do poprawki smiley"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 03.10.2010 15:10:47
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
rzeznik_powidz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 14
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 14.04.09
Dodane dnia 03.10.2010 15:09:39
opowiadac o atrakcjach smileyP
rzeznik_powidz Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 03.10.2010 16:39:06
Niby tak spokojnie mia³o byæ a tu ludzie siê o ma³o co nie pozabijali smiley ; niektórzy gdzie¶ siê pogubili po drodze... widaæ, ¿e ciê¿ki sezon za nami smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 03.10.2010 18:08:12
Spoko, spoko. Co prawda bywa³y krytyczne momenty, ale ogólnie nie by³o tak ¼le. We wspania³ych humorach przekrêcili¶my ponad 60-tkê.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.10.2010 18:45:17
Darkowe foty:"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 04.10.2010 05:12:10
Dane z mojego licznika:

AVS 23,4
TM 2.44
DST 64

Pozdrawiam i dziêki za wspóln± jazdêsmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 15.10.2010 13:32:18
Pad³a propozycja ¿eby w niedzielê spróbowaæ nakrêciæ kilka ujêæ do filmiku promuj±cego GKKG.

W zwi±zku z tym, PRZYBYWAJCIE W NIEDZIELE NA RYNEK SILN¡ EKIP¡ KONIECZNIE W STROJACH KLUBOWYCH !


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 15.10.2010 21:40:40
smiley

Edytowane przez rradek1985 dnia 16.10.2010 18:51:31
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Michal1
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 24
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.07.10
Dodane dnia 16.10.2010 20:37:01
Ja napewno bêdêsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 23.10.2010 21:19:39
OK panowie wiem, ¿e ju¿ pó¼no ale ... co¶ jutro ???


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Michal1
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 24
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.07.10
Dodane dnia 30.10.2010 20:41:33
Bêdzie KTO¦ jutro na rynkusmiley ja bêdê napewnosmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 07.11.2010 13:04:31
Ale dzisiaj t³umy by³y na rynku, ludzie pytali siê czy dzisiaj s± jakie¶ zawody mtb w Gnie¼niesmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 07.11.2010 14:47:12
Na rynku nie by³em, wiêc tych t³umów smiley nie widzia³em, ale na Dalkach mija³em siê z Matim, a przed dwunast± w Woli Skorzêckiej mija³a mnie grupa czterech bikerów (chyba z GKKG), tak wiêc duch rowerowy w Gnie¼nie nie zagin±³. Poza tym nie wszyscy lubi± je¼dziæ w grupie, ka¿dy ma swoje tempo, poziom wytrenowania oraz indywidualny styl jazdy.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 07.11.2010 16:48:13
jOzzy napisa³/a:
Poza tym nie wszyscy lubi± je¼dziæ w grupie, ka¿dy ma swoje tempo, poziom wytrenowania oraz indywidualny styl jazdy.

Tak jak piszesz wy¿ej a na dodatek jeszcze zimno, mokro itp.
p.s. uda³o siê Tobie przejechaæ przez to b³oto na Dalkach?? bo ja o ma³o co bym zaliczy³ k±piel a i tak w jedynym miejscu musia³em przej¶æ bokiem.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 07.11.2010 20:02:50
Mati !
Jakby przewiduj±c, ¿e na drogach gruntowych mo¿e byæ nieweso³o, pojecha³em wzd³u¿ obwodnicy, Wolno¶ci i dalej na Lubochniê asfaltami i chyba dobrze zrobi³em, bo na drogach gruntowych by³o chyba niez³e bagno, a nie mia³em ochoty po powrocie siedzieæ w gara¿u i czy¶ciæ rower z b³ota.
Ale przy okazji pochwalê siê, ¿e tegoroczny plan tj. 3 000 km rowerem zrealizowa³em w³a¶nie dzisiaj (dzisiejsze DST 26,9 km i od pocz±tku 2010r. 3 002 km). Mo¿e kto¶ powiedzieæ, ¿e to nic wielkiego, ale dla mnie du¿e osi±gniêcie smiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 07.11.2010 20:30:14
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Michal1
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 24
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.07.10
Dodane dnia 07.11.2010 20:48:15
Zgadza siêsmiley czwórka dusi³a w stronê SKOJAsmiley lecz w Witkowie ma³a guma by³a i we dwójkê pojechali¶my w stronê Gnieznasmiley pompuj± po drodze BALONAsmiley ogólnie dali¶my radê dojechaæ do domu (na Winiary)smiley


POZDrowersmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 07.11.2010 21:20:35
jOzzy napisa³/a:
tegoroczny plan tj. 3 000 km rowerem zrealizowa³em w³a¶nie dzisiaj (dzisiejsze DST 26,9 km i od pocz±tku 2010r. 3 002 km)smiley

Gratulowaæ!!! osi±gniêcia, chêci i motywacji! - do koñca roku jeszcze trochê czasu wiêc pewnie co¶ jeszcze do³o¿ysz! i + za wybranie innej drogi smiley oj by³o b³otko by³o.

Edytowane przez Matii dnia 07.11.2010 21:23:00
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 08.11.2010 15:22:16
Dziêki za gratulacje, chocia¿ nie traktujê tego jako osi±gniêcia sportowego, poniewa¿ nie je¿d¿ê dla wyniku tylko dlatego, ¿e jazda na rowerze sprawia mi ogromn± przyjemno¶æ, a przy okazji dowiedzia³em siê z mojego licznika jak d³uga by³a w tym roku ta moja przyjemno¶æ. Sam siê dziwiê, ¿e tak d³uga. Jak pogoda do koñca roku chocia¿ trochê dopisze to co¶ jeszcze dokulam.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 08.11.2010 15:26:33
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 12.11.2010 19:29:15
W niedziele bêdê.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 14.11.2010 15:52:32
Team 1 Skorzêcin. Czekamy na relacje.

Team 2 Misja wiatrak. MAti wrzucaj foty. 40 zrobili¶my, czê¶æ b³otkiem. By³o dobrze.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/

Edytowane przez kudlaty dnia 14.11.2010 15:53:03
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 11 z 15 << < 8 9 10 11 12 13 14 > >>
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>