Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 13 z 15 << < 10 11 12 13 14 15 >
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 20.11.2010 19:45:51
"ET" jaka decyzja co do jutra - 10 (bior±c pod uwagê propozycjê kudlatego, czy 11 (maj±c na uwadze pro¶bê Vice Prezesa - no i jak tu nie przyjechaæ na 11, no chyba, ¿e kto¶ chce mieæ przechlapane u w³adzy - ja na w³adze nie poradze smiley ?
P.S.
A tak ca³kiem serio to proszê o info.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 20.11.2010 21:07:26
Zostaje 10ta. Uderzamy na Skorzêcin. Plecak ju¿ gotowy. Zapa³ jest.

Padaæ mo¿e, byle bez "¿ab" z nieba.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 21.11.2010 16:44:11
ET zgodnie z planem uderzy³ do Skorzêcina.

O 10 na rynku by³y 2stopnie i nas 3.

Skorzêcin zdobyty, na liczniku 65km. Jestem zadowolony. Wiêkszych przygód nie odnotowano.

Fotka potwierdzaj±ca (co by nie by³o)

http://zapodaj.net/80c981820c96.jpg.html


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/

Edytowane przez kudlaty dnia 21.11.2010 16:55:40
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 21.11.2010 18:34:17
Potwierdzam Skorzêcin dzisiaj by³ nasz smiley
Na liczniku 64 km.
P.S.
Hej ludziska !!!
Co tu na tym forum cisza jak w rodzinnym grobowcu smiley - cisza wyborcza dot. tylko wyborów.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Michal1
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 24
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.07.10
Dodane dnia 21.11.2010 21:06:47
Byli¶my i zaliczyli¶mysmiley 65km do Skoja i do domciu - nastêpny plan dla 'ET" bêdzie ju¿ bardziej ambitny-85KMów musi stukn±æsmiley i tak jak dzi¶, troszkê po asfalcie, a reszta po b³ociesmiley i bezdro¿achsmiley
Ogólnie by³o GUCIOsmiley i za to podziêkówasmiley

p.s.
widzieli¶my ekipê NASZYCH, jak mknê³a w stronê Witkowa - My JU¯ wracali¶my z powrotemsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 21.11.2010 21:20:02
Jak widaæ, druga ekipa nawet czasu nie ma, ¿eby zdaæ relacje na forum.

Szkoda.

My bawili¶my siê dobrze. Z tym 85 to ostro¿nie, choæ nie twierdze, ¿e nie wykonalne. (je¶li o moj± osobê chodzi)


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 21.11.2010 21:33:15
kudlaty napisa³/a:
Jak widaæ, druga ekipa nawet czasu nie ma, ¿eby zdaæ relacje na forum.


Mo¿e jeszcze jad± smiley albo tak opadli z si³ smiley

Ch³opaki dzisiaj ostro pociskali. Odpad³em od grupy gdzie¶ pewnie w po³owie dystansu, ale przynajmniej (ju¿ samemu) zaliczy³em trochê b³otka, a nie tylko ta wstrêtna szosa... smiley

Mi wysz³o 50km z jak±¶ chor± ¶redni± ponad 25km/h.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 21.11.2010 21:34:35
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 22.11.2010 06:23:32
To ¿eby nie by³o napisze pare s³ów.

Troche tempo mnie zmêczy³o, na koñcu noga te¿ ju¿ troche odmówi³a.

Na moim liczniku (bo na ka¿dego liczniku chyba wysz³o co innego - Ci co jechali to wiedz± jak peleton zosta³ rozci±gniêtysmiley) wysz³o 86 km. z ¶redni± prêdko¶ci± 28 km/h. Troche ¿a³uje koñcówki, ale co tam za tydzieñ wykrêce ¶redni± 30 w koñcu tendencja na szosie w porównaniu do zesz³ego tygodnia idzie w górêsmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 22.11.2010 18:05:44
Powiem tak, nie wszyscy lubi± krêciæ d³ugie kilometry po szosie, ale to dobra inwestycja na przysz³o¶æ. Oczywi¶cie teraz nie pora na budowanie czegokolwiek, z drugiej strony szkoda by³o zmarnowaæ tak± pogodê. Co prawda po 2 h jazdy by³o mi ju¿ nieco zimnawo a w nogach zapali³a siê kontrolka rezerwy. Cieszê siê z faktu, ¿e o tej porze roku udaje nam siê przejechaæ taki dystans z przyzwoit± ¶redni±. Poza tym to dobra okazja pouczenia siê jazdy "na kole" (dla tych co nie umiej± smiley ).

Je¶li pogoda dopisze to na przysz³y weekend umawiajmy siê na t± sam± godzinê. Nie ma przymusu je¼dziæ wspólnie przy ró¿nych mo¿liwo¶ciach i aspiracjach, ale wyjazd o jednej godzinie z rynku to chyba niewielki problem.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 26.11.2010 16:03:05
Pogoda na niedzielê http://new.meteo.pl/php/meteorogram_id_coamps.php?ntype=2n&id=2425
Proponujê ciep³e gacie, herbatê w termosie i raczej zapomnieæ o przejechaniu 85 km (je¿eli chodzi o mnie).Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 26.11.2010 20:30:35
Ja siê tam szukuje, 85 mo¿e nie, ale 50tke chcia³bym pykn±c, Jozzy, damy rade?

Mati, ¿yjesz tam?


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Matii
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 89
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 26.11.2010 22:01:05
kudlaty napisa³/a:
Mati, ¿yjesz tam?


Cze¶æ.... jeszcze ¿yjesmiley nic nie obiecuje smiley ale jestem z Wami!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=6 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 27.11.2010 12:08:17
Jozzy, odbiór, ruszamy zadki jutro?

Muszê siê nastawiæ mentalnie i budzik przygotowaæ. :]

Termos niestety siê rozszczelni³.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 27.11.2010 15:32:14
Osobi¶cie odradzam wyjazd d³u¿szy ni¿ 2h przy takiej temperaturze, chyba ¿e bêdziemy siê kulaæ gdzie¶ po lesie. Przypominam: 11.00 na rynku.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 27.11.2010 16:13:03
kudlaty no i oczywi¶cie reszta za³ogi smiley!
Jutro proponujê o 11 na rynku. Pogoda nieszczególna, a po dzisiejszym dniu spêdzonym na dworze, chêci s±, ale jakby trochê nie za du¿e, ale s±, wiêc dystans te¿ proponujê nie za d³ugi (co by siê jakim¶ choróbskiem niedzielna eksploracja nie skoñczy³a).
P.S.
Hey ! Ludziska jest tam który z "ET"
najbardziej aktualna prognoza pogody na jutro: http://new.meteo.pl/php/meteorogram_id_coamps.php?ntype=2n&id=2425


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 27.11.2010 20:24:19
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 27.11.2010 21:09:00
et obecny. Zjawiê siê jutro. Mam problem z ubiorem bo ani czapeczki pod kask ani grubszych gaci nie ma, ale co¶ wymy¶lê.

Postaram siê byæ, chyba, ¿e bêdzie wali³o z nieba.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
bananok
Uytkownik

Postw: 18
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 30.06.10
Dodane dnia 28.11.2010 07:40:04
Ja siê chyba te¿ pojawiê smileyale odradzam d³ug± jazde i to jeszcze na ods³oniêtym terenie (szosa). Wczoraj zrobili¶my szos± do Witkowa prawie 50km i po 30-35 km zrobi³o siê naprawde zimno smileypomimo dobrego ubrania smiley

BY£EM NA WENECJI NA SPACERZE Z PSEM I UJ¦Æ NIE IDZIE DAJCIE ZNAÆ CZY WSZÊDZIE JEST TAK ¦LISKO CZY TYLKO KO£O JEZIORA


banan

Edytowane przez bananok dnia 28.11.2010 08:45:18
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 28.11.2010 13:43:28
jOzzy i Bombell dzi¶ rodzinnie i bez spiny ok 25km smiley
Mój sprzêt w budowie to trzeba formê podtrzymaæ smiley


Always hardcore smiley
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 28.11.2010 17:46:02
Bombell napisa³/a:
jOzzy i Bombell dzi¶ rodzinnie i bez spiny ok 25km


Always hardcore


Co¶ mi siê nie zgadza.....:-D


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 28.11.2010 18:42:38
Potwierdzam !
Dzisiaj by³o kulanie rodzinne ok.25 km.
Mia³o byæ o 11 na rynku, ale niestety rodzinny wyjazd musia³ byæ prze³o¿ony na trochê pó¼niej, wiêc je¿eli za³ogê "ET" dzisiaj zawiod³em to sorry (sami rozumiecie, ¿e rodzina rzecz ¶wiêta i najwa¿niejsza).
P.S.
mihalw28 !
Co siê Tobie nie zgadza ?


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 13 z 15 << < 10 11 12 13 14 15 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>