Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 14 z 15 << < 11 12 13 14 15 >
Autor RE: Niedzielna jazda
mihalw28
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 49
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.02.09
Dodane dnia 28.11.2010 20:02:11
Zauwa¿y³em kontrast miêdzy stwierdzeniem "rodzinnie i bez spiny" a fraz± "always hardcore", ale to tylko takie moje lu¼ne spostrze¿enia. smiley
(po prostu zabawnie to wygl±dasmiley)


mihal
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 28.11.2010 20:22:09
Czasami wbrew pozorom "wodê" - jOzzy - Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej ..... i "ogieñ" - Bombell - Always hardcore, daje siê pogodziæ smileysmiley
I my jeste¶my tego najlepszym przyk³adem smileysmileysmiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 29.11.2010 16:21:11
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Bombell
Uytkownik

Postw: 257
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.07.05
Dodane dnia 29.11.2010 18:00:03
Hardcorowy cz³owiek lasu czeka jeszcze na brakuj±ce organy w ciep³ym domku wiêc do czasu narodzin i rozpoczêcia sezonu trzeba trochê wyluzowaæ i odpocz±æ od kontuzji smiley
W nastêpn± niedziele te¿ ¶migamy xD


Always hardcore smiley

Edytowane przez Bombell dnia 29.11.2010 19:47:05
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&ROWINDEX=0&function=myphotos&photouserid=85327 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
LosMisiakos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 12
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 18.01.09
Dodane dnia 02.12.2010 23:22:14
Bêdzie kto¶ przy tej pogodziê chêtny na wspóln± jazdê w niedziele?smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 03.12.2010 13:58:00
Jak bêdzie taka pogoda jak dzisiaj to pewnie wyjadê, ale na jak±¶ "trasê" siê nie piszê. Mogê zrobiæ kó³ko na wenecji smiley ewentualnie dwa smiley
W lesie i tak drogi pewnie bêd± nieprzejezdne, a na szosê na mrozie mnie nie namówicie.

Dzisiaj pierwszy raz od ³adnych paru lat za³o¿y³em kolce i wyskoczy³em na miasto. Zabawa przednia ! Miny i komentarze przechodniów - bezcenne smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 05.12.2010 12:17:09
Jak na tak± pogodê 4 osoby na rynku to sporo. Objechali¶my gnie¼nieñskie tereny rekreacyjne smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 02.01.2011 15:17:57
Dla tych co nie pojechali: przejechali¶my w 7 osób, na moim liczniku wysz³y w niedziele 33 km. Wcale nie by³o, a¿ tak ¶lisko tylko 2 upadkismiley) i jedne podarte spodnie. ¦rednia prêdko¶æ mo¿e nie jest najwa¿niejsza, napisze tylko tyle, ¿e najwy¿sza prêdko¶æ jak± odnotowa³em to 38 km./h na zje¼dzie do Jankowasmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 02.01.2011 22:42:51
Fotki z rynku - http://www.gkkg.pl/photogallery.php?album=92


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
rzeznik_powidz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 14
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 14.04.09
Dodane dnia 03.01.2011 13:26:38
dupa nie szklanka, tylko trochê uci±¿liwe jest smiley
rzeznik_powidz Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 08.01.2011 08:47:53
Bêdzie kto¶ w niedziele o 11?
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Szymon
Uytkownik

Postw: 25
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 17.05.10
Dodane dnia 08.01.2011 18:10:23
To jak jutro ? 11 rynek ?smiley
www.szymonbereznicki.ludziesportu.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 09.01.2011 08:24:01
Proponujê wyjazd nieco wcze¶niej, tj. o 10.30.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 13.01.2011 10:05:17
A jak w sobote jedzie ktos ?


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 13.01.2011 21:29:46
Jedziemy, tzn. ja i Radek na pewno, gdzie¶ tak ok. 11.00.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 14.01.2011 14:42:42
OK to pokulamy siê razem to co 11-ta przy torach?smiley


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 14.01.2011 20:06:52
Mo¿e byæ przy torach bo trzeba objechaæ trasê niedzielnego treningu (ma³a pêtla w okolicach Strzy¿ewa).
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 14.01.2011 20:13:37
OK ja bêdê
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 22.01.2011 21:53:32
Wszystkich chêtnych (szczególnie tych wahaj±cych siê czy jechaæ w tak± pogodê) zapraszam jutro na rynek, godz. 11. W planie spokojna jazda.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 22.01.2011 23:02:30
A bêdzie mo¿na zadaæ pytania o sposoby trenowania, czy to tajemnice od zesz³ego tygodnia?? smiley Bo jak tempo spokojne, to pewnie czas na rozmowy siê znajdzie smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 23.01.2011 17:07:13
Sposoby trenowania: có¿ - ¿adna tajemnica, na pewno bêdzie okazja podzieliæ siê tymi informacjami, przetestowaæ czy dane æwiczenia i uwagi przek³adaj± siê na oczekiwany efekt. Tempo dzisiaj by³o co prawda spokojne ale emocji nie zabrak³o, g³ównie za spraw± kolizji, która gdyby nie kask nag³owie Micha³a mog³aby zakoñczyæ siê bardzo ¼le. Osobi¶cie w niej uczestniczy³em, ale uda³o mi siê wyratowaæ przeje¿d¿aj±c po rowerze kolegi. Robert jad±cy za nami nie mia³ ju¿ tyle szczê¶cia. Zrobili¶my trochê zamieszania na drodze - pozytywna ocena reakcji kierowców, zatrzymywali siê, wysiadali z samochodów oferuj±c pomoc. Ostatecznie wszyscy pozbierali siê i o w³asnych si³ach dotarli do domów. Micha³ - daj znaæ czy wszystko jest ok?
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 14 z 15 << < 11 12 13 14 15 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>