Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 15 z 15 << < 12 13 14 15
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 23.01.2011 17:36:07
Wszystko chyba OK, rêka troche st³uczona, g³owa raczej te¿ w pocz±dkusmiley

Pamiêtajcie: ZAK£ADAJCIE KASKI I NIE OSZCZÊDZAJCIE NA NICH!!

Sorki, ¿e na Was nie czekali¶my, ale chcia³em ju¿ do domu. Dziêkie za troskesmiley

PS. To ja ju¿ wole szybkie tempo, skoro powolne kulanie siê tak koñczysmileysmileysmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 23.01.2011 21:41:03
Nie ma tradycyjnej fotki po glebie?

Potwierdzam info o kaskach... Wcale nie trudno waln±æ ³bem.

Uwaga te¿ na ³±zienkach na psie gówna. Na jednym siê przejecha³em, doszed³ do tego ¶nieg z lodem i do dzi¶ mam zbite biodro.

Za to pogoda by³a piêkna. smiley


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 23.01.2011 21:47:07
Mimo tej kraksy by³o ca³kiem fajnie my¶lê ze Micha³ i jego rower siê wykuruj± ba jestem tego pewny smiley Ps.kierowcy byli super
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 23.01.2011 22:04:36
A jaka przyczyna tej kraksy ??


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 23.01.2011 22:55:34
Przyczyna- to bliski kontakt dwóch rowerów, jak pisa³ Dawid jecha³em z ty³u ale wola³bym siê nie wypowiadaæ co do winy je¶li mo¿na o takowej mówiæ. Mój upadek by³ wymuszony w przeciwnym razie wpad³bym na Micha³a a chcia³em tego unikn±æ smiley

Edytowane przez Robert Knast dnia 24.01.2011 18:16:32
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 24.01.2011 09:02:22
Sorry, wczoraj nie mog³em przy³±czyæ siê do dyskusji.
Po pierwsze: Najwa¿niejsze, ¿e Micha³ (jak sam twierdzi) jest OK - pozdrawiam i trzymaj siê.
Po drugie: By³a to chyba (wg. mnie) najpowa¿niejsza kolizja w czasie "Niedzielnej jazdy" i je¿eli sprawa dzieje siê na serio to nikomu nie przychodzi do g³owy foto. My¶lê, ¿e post nie na miejscu.
Po trzecie: Hmmm... przyczyny. Chwila nieuwagi na drodze, mo¿e zbyt du¿a nonszalancja. Fakt pozostaje faktem, ¿e zaczepienie o rogi ca³kowicie pozbawia panowania nad rowerem, co przy szybkim asfaltowym zje¼dzie koñczy siê bardzo gro¼nym upadkiem. Ewidentnie to ja zahaczy³em o kierownice Micha³owego roweru - SORRY !!!
Ogólnie mora³ - kask, kask i jeszcze raz kask na g³owie !!!
A tak na koniec - to nie wszyscy kierowcy to "idioci" i nasi wrogowie. Szacun.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 24.01.2011 20:41:59
Przy okazji my¶lê, ¿e warto zastanowiæ siê nad ubezpieczeniem od wypadku. My¶lê równie¿ o sprzêcie, którego naprawa kosztuje niema³o po takich kraksach. Co mnie upowa¿nia do tego typu wypowiedzi...a no sam mam za sob± dwa powa¿ne wypadki: po pierwszym zosta³em go³y i weso³y-brak ubezpieczeniasmiley, po drugim zwróci³o siê za naprawê sprzêtu i ma³a rekompensata za doznane cierpienia.smileyJak to siê mówi m±dry Polak po szkodzie.Od tej pory jestem ju¿ ubezpieczony. Tak¿e polecam tak± formê ochrony siebie i sprzêtu.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Dawid Marosz
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 125
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 09.02.10
Dodane dnia 29.01.2011 18:51:50
Jutro jak zwykle 11.00 na rynku. W terenie jest fajnie ale przydaje siê trochê techniki wiêc proponujê szosê. Proszê napisaæ kto siê wybiera.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 29.01.2011 20:37:53
Ja bêdê je¶li nie po lodzie to oksmiley

Edytowane przez Robert Knast dnia 29.01.2011 20:41:12
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 30.01.2011 15:34:26
Piêkny trening pogoda dopisa³a przejechali¶my w dobrym tempie 88 km szkoda ¿e taki ma³y sk³ad bo tylko trzech bikerów ale to zima w koñcu pozdrawiamsmileysmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
michalosa
Uytkownik

Postw: 116
Data rejestracji: 25.09.09
Dodane dnia 31.01.2011 09:18:51
Jak Ty Robert piszesz, ¿e "piêkny trening" to siê zastanawiam czy wysz³a Wam ¶rednia 30 czy 32 km/hsmiley
http://www.gkkg.pl/images/photoalbum/2094.jpg Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 31.01.2011 10:10:04
"Piêkny"-bo s³oñce ¶wieci³o smiley

"Piêkny"-bo 88 km w 3godz 20 minut a ¶rednia 26.smiley

Edytowane przez thomson dnia 31.01.2011 15:14:05
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
LosMisiakos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 12
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 18.01.09
Dodane dnia 05.02.2011 13:23:05
Bêdzie kto¶ jutro na rynku?
Przejecha³ bym siê z wami. Je¶li kto¶ chce to zapraszam na trasê w stronê Powidza.

Pozdrower
Micha³
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 05.02.2011 17:13:10
Osobi¶cie bym z chêci± przewietrzy³ p³uca, ale przy takich wiarach jak dzi¶ nie ma sensu.

Je¶li pogoda siê poprawi to mogê siê ruszyæ, ale na katy i zawodnicze tempo siê nie pisze.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
LosMisiakos
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 12
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 18.01.09
Dodane dnia 05.02.2011 18:08:41
Spokojnie.
Ja mam ciê¿ki treningowy rower i przy tym wietrze wiêcej jak 30 km/h nie pojadê. W sumie s±dzê, ¿e tempo bêdzie tym bardziej rozs±dne, ¿e zanim przyjadê do Gniezna to zrobiê 30km pod wiatr.

Wiêc proponuje jutro 11 na rynku
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 05.02.2011 19:36:24
Mój rower koñczy siê ju¿ przy 25/26km/h z racji sta³ego prze³o¿enia. 30 nieois±galne ani kondycyjnie ani sprzêtowo na d³u¿sz± metê.


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Robert Knast
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 08.01.11
Dodane dnia 05.02.2011 19:54:23
Bêdê jutro na rynku. Wiem, ¿e przyjedzie kilku kolegów. Mamy plan zrobiæ 70 km umiarkowanym tempem, my¶la³em o Kiszkowie ale je¶li dystans bêdzie wszystkim odpowiada³ to siê dogadamy co do kierunku. byle wiatry nam sprzyja³y.smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 15 z 15 << < 12 13 14 15
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>