Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 4 z 15 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 16.12.2007 12:31:50
No to szacunek, ja odpu¶ci³em. Temperatura niby na plusie ale jako¶ okrutnie zimno dzisiaj.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
kudlaty
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 164
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.10.06
Dodane dnia 23.12.2007 12:12:34
i jak tam wypadly dzisiejsze jazdy?


http://www.pinkbike.com/photo/1490758/
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 23.12.2007 14:34:56
Spó¼ni³em siê 5 minut i nie zasta³em nikogo na rynku. Wyruszy³em wiêc samotnie do Lasu Miejskiego. Ostatnio jako¶ bardzo chêtnie go odwiedzam. Na pocz±tku mróz mocno dokucza³, ale potem by³o ju¿ tylko lepiej i pokusze siê o stwierdzenie, ¿e warunki do jazdy by³y bardzo dobre. Twarda, zmarznieta nawierzchnia pozwala³a siê ca³kiem nie¼le rozpêdziæ. Generalnie by³o super! Niestety karta pamiêci w aparacie odmówi³a wspó³pracy przy takiej temperaturze, ale kilka fotek uda³o mi siê zrobiæ.
http://www.gkkg.pl/photogallery.php?album=53
Dane z licznika:
24,74km; avs 18,99km/h; max 35,4km/h


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 23.12.2007 14:35:41
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
beny1111
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 60
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.11.07
Dodane dnia 23.12.2007 20:48:37
ja natomiast przyby³em na rynek o 11.24 czeka³em do 11.30 i nie spotka³em ¿adnego bikera wiec wyruszy³em na samotna przeja¿d¿kê.jecha³em g³ównie przez ³±ki i czasami napotka³em ma³e lasy.tak jak ju¿ thomson wspomnia³ warunki by³y bardzo mro¼ne ale po kilku kilometrach mo¿na by³o sie przystosowaæ do tej pogody.jedyny minus to to ze nie mia³em licznika wiec nie mogê wam podaæ ani prêdko¶ci ¶redniej ani przebytych kilometrów.smileymy¶lê ze za tydzieñ bêdzie lepiej.smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 05.01.2008 12:00:55
Jest kto¶ chêtny na jutrzejsz± jazdê?
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 05.01.2008 16:29:36
Jutro raczej lipna pogoda ma byæ. Mokry ¶nieg. Zobaczymy...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 05.01.2008 17:10:34
Na jutrzejsze przedpo³udnie polecam basen (bêdê oko³o 9.00). Godzinka p³ywania, potem jacuzzi i ewentualnie sauna. Rewelacja - gor±co polecam smileysmileysmiley


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 05.01.2008 17:11:24
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 05.01.2008 22:05:48
Jutro jednak nie przyjadê - w³a¶nie suport pad³ smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 20.02.2008 20:59:37
Potrzebujê przewodnika,który oprowadzi mnie po trasie tegorocznego Winter Race-znajdzie sie chêtny?Niedziela,11:30,Rynek oczywi¶cie


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 21.02.2008 09:11:45
Lupa napisa³/a:
Potrzebujê przewodnika,który oprowadzi mnie po trasie tegorocznego Winter Race-znajdzie sie chêtny?Niedziela,11:30,Rynek oczywi¶cie


Te¿ nie by³em na "Winter Race" (...pi, ...pi - szko³a). Chêtnie siê przejadê w niedzielê. Ale kto nas poprowadzi ???
Pozdrawiam


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 21.02.2008 11:05:52
Nie obiecuje ale moze sie pojawie. Z tym ¿e nie jestem pewien czy dokladnie pamietam trase.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Lupa
Uytkownik

Postw: 100
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 04.03.06
Dodane dnia 21.02.2008 17:31:40
thomson napisa³/a:
¿e nie jestem pewien czy dokladnie pamietam trase.


Mo¿esz nadrobiæ to w³asn± inwencj± twórcz±smiley


Dwie moje najwiêksze pasje ¿yciowe to punk rock i ³amaæ przepisy drogowe
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 22.02.2008 21:21:23
Ja przyjadê, ale trasy zupe³nie nie pamiêtam smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 23.02.2008 11:26:25
Wygl±da na to, ze jednak sie nie pojawie. Mamy plan zrobic wiosenne porz±dki na OeSie no i trzeba na fullu troche pojezdzic po zimowej przerwie...


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 23.02.2008 14:53:41
Temperatura OK, ale przy tym wietrze mo¿e okazaæ siê, ¿e przejechanie dwa razy wokó³ Rynku to ju¿ bêdzie extremalne wyzwanie. Miejmy nadziejê, ¿e przestanie dmuchaæ.


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 23.02.2008 20:05:55
Ju¿ przesta³o smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 24.02.2008 16:26:55
Hej! Dzisiaj ju¿ czuæ by³o wiosnê co nie?
Lupa podes³a³ fotki z waszego wypadu. Wrzucone tu http://www.gkkg.pl/photogallery.php?album=53
Potwierdzam autentyczno¶æ fotek, ch³opaki rzeczywi¶cie je¼dzili, zameldowali siê nawet przejazdem na Oesie, gdzie grupa fr rozpoczyna³a sezon ³opatowo-grabkowy. (jak zwykle nowa hopa wysz³a nam wiêksza ni¿ planowali¶my smiley
Przy okazji - gdyby kto¶ wiedzia³ sk±d wywo¿± ziemie jak±¶ nie za du¿± wywrotk± to dajcie znaæ.


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 24.02.2008 19:19:38
Tak, dzisiaj by³a wiosna w pe³ni, gdyby przesta³o wiaæ to ju¿ zupe³nie super smiley
Objechali¶my trasê winter race'a - mój licznik pokaza³ 41km
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 26.02.2008 22:48:05
Dopiero dzi¶ dodam cokolwiek (awaria kompa). W niedzielê trasa by³a super. M³odzie¿ prawie mnie wykoñczy³a na pocz±tek sezonu. Dziêkujê Lupie i Rudemu za wyrozumia³o¶æ i dostosowanie tempa.
Niezale¿nie od jazdy zrodzi³o siê kilka fajnych pomys³ów, ale o tym pó¼niej.

Mam nadziejê, ¿e Thomson dorzuci kilka zdjêæ


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Niedzielna jazda
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 27.02.2008 16:56:48
Darek dlaczego te foty s± takie niebieskie ???? co¶ masz ¼le ustawione/zepsute w aparacie


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 4 z 15 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>