Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 22.01.2005 09:43:02
Proponujê ¿eby¶my tutaj pisali wszystko o wyjazdach.. Jak by³o..., ¿e siê nie podoba³o..., ¿e dupa boli od siode³ka... itp.itd.
W temacie "Wypady - grupa XC" wpisujemy tylko PEWNE terminy zbiórek ¿eby nie by³o pó¼niej m³yna...
Jak kto¶ ma jakie¶ propozycje terminów to niech wpisuje je TUTAJ. Przedyskutujemy i zatwierdzamy... ...albo nie...smiley
Pozdro!


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.

Edytowane przez budyn dnia 22.01.2005 09:47:05
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 25.01.2005 11:10:15
Napisze co¶ bo forum zamiera :/

Ostatni wypad do Czerniejewa by³ naprawde spoko. Chyba nikt nie zna³ trasy i jechali¶my w ciemno ale uda³o siê. Nareszcie kto¶ wpad³ na to ¿eby jechaæ pod wiatr a wracaæ z wiatrem (chocia¿ nie do koñca tak wysz³o). Szkoda tylko ¿e sprzêt znowu tak dosta³ w dupe od tego b³ota. Ekipa te¿ raczej dopisa³a (ja naliczy³em 7 osób ).

Gdyby kto¶ spotka³ wiosne to niech jej powie ¿e ma siê po¶pieszyæ!! smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"

Edytowane przez thomson dnia 25.01.2005 11:11:07
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 25.01.2005 11:18:27
No to ja szybko odpowiemsmiley

Osób by³o 8: Czechuu, Predatorsmiley, Prezes, Thomson, Dany, ¦wirus, Budyñ, Spidi...

Jazda fucktycznie by³a spoko... Lasy czerniejewskie pewnie jeszcze nie raz odwiedzimy...

P.s. Thomson - dobra wiadomo¶æ. Mam liczniksmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 25.01.2005 11:28:53
Faktycznie 8 osób, chyba Prezesa nie policzy³em sorry!


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 25.01.2005 16:24:03
BTW Mam jeszcze pytanie czy panowie MA£KI (MA£KOWIE - nie wiem jak siê mówismiley) kiedy¶ jeszcze z nami pokulaj± czy zw±tpili?? W koñcu trzeba trochê podkrêciæ tempo przed szklarsk±, nie??smiley

A tak faktycznie to co¶ jest z nami nie tak skoro wszyscy "nowi" wymiêkaj± po jednej przeja¿d¿ce...smileysmileysmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: I oto mi chodzi³o!!!!
mlody
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: G-no
Data rejestracji: 13.01.05
Dodane dnia 25.01.2005 17:10:16
Budyñ bardzo dobrze ¿e tak zrobili¶cie w³a¶nie oto mi chodzi³o ¿eby by³ temat do rozmów oddzielny do tematu wypadów widzê ¿e g³ówka wam pracuje pozdro


Pozdro wszystkim
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 26.01.2005 18:38:58
A tak faktycznie to co¶ jest z nami nie tak skoro wszyscy "nowi" wymiêkaj± po jednej przeja¿d¿ce...smileysmileysmiley[/quote]

Wiesz Budyñ nie wszyscy po pierwszej przeja¿d¿ce wymiêklismiley


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
Dany_
Uytkownik

Postw: 7
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 29.10.04
Dodane dnia 27.01.2005 10:25:53
A ¶wistak siedzi i zawija w te sreberka ....

£adnie sobie kadzicie, ³adnie. smiley


http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=22 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
spidi
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 53
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 05.11.04
Dodane dnia 27.01.2005 12:12:09
Ostatni wypadzik by³ troche mokry ale do przyjêcia. (nie w takich warunkach siê kula³o) Mia³em lekkiego do³a ale na drugi dzieñ ju¿ by³o OK... . Podczas moich szaleñczych wyg³upów (miotaniem tylniego ko³a na prawo i lewo) zw±tpi³em troszeczke gdy ty³ roweru chcia³ wyprzedziæ przód. Postawi³o mnie lekko bokiem, ale uda³o mi siê ¶ci±gnoæ rower na w³a¶ciwe tory.
P.S. Troche siê adrenalinka podnios³a!smiley


¯ycie jest zbyt krótkie, by zmarnowaæ choæby pó³ sekundy.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=13 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 27.01.2005 16:09:19
Dany_ napisa³:
A ¶wistak siedzi i zawija w te sreberka ....Oj, oj, bêdzie zmiana grupy na Jarecki-Bukowskismiley


A tak powa¿nie to w sobotê znowu kulamy?? O niedzielê nie pytam bo wiadomosmiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 28.01.2005 08:34:13
Generalnie to ja jestem za tym aby troszkê pokulaæ w sobotê.Je¶li bêdzie podobnie jak ostatnio to ja siê na to piszê.smiley


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 04.02.2005 16:46:14
Proponuje w Sobotê o 15.10 na rynku.Tak jak wtedy 1,5h i wracamy na hause...Mo¿emy obczaiæ ten start w Jankowie...
Pó¼nym wieczorem zapodam konkretny termin...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 05.02.2005 18:35:24
Kurna, jeszcze nie odtaja³emsmiley
Jutro bêdzie gitsmiley
Byle by ekipa by³a wiêksza... bo stracê wiarê w ludzi..smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
swirus
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 78
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 05.02.2005 20:06:36
Jutro napewno bêdzie super.A je¿eli bêdzie taki lód i koleiny jak dzi¿ to bêdzie hardcorowa zabawasmiley


IMPOSSIBLE IS NOTHING!!!!!!!!!!!
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=21 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
thomson
Super Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 615
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 28.10.04
Dodane dnia 05.02.2005 22:36:43
By³o spoko ale nie mam nic przeciwko ¿eby by³o troche cieplej. Po przyje¼dzie musia³em stopy do piekarnika w³o¿yæ smiley


"Everyone has limits, not everyone accepts them"
nie mam www.jeszczeinaczej.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 07.02.2005 09:27:46
Budyñ, ja za nowego sie nie uwa¿am, poza tym jak juz wiele razy pisa³em, nie zawsze mo¿emy !!!! Wiesz jak jest luty, sesja itd. Nie ¿ebym siê t³umaczy³, ale taka jest prawda.
Oficjalne stanowisko jest nastêpuj±ce
POKULAMY POKULAMY - wiosna przed nami, no i perspektywa wypadów poci±gowo - rowerowych kusi smiley a moja przynajmniej forma jest stabilna bo nie tylko na rowerku j± szlifujêsmiley
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 07.02.2005 21:35:29
Bzyk------>Looz maryja...
Ale tak ogólnie to nie mówiê o lutym tylko o ca³o¶ci....
Ci co s± czêsto w niedzielê te¿ maj± inne zajêcia...smiley


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 20.05.2005 20:18:41
Bzyk napisa³:

POKULAMY POKULAMY - wiosna przed nami,


BUAHAHAHAHA!!! Kulacie jak cholerasmiley
Sms-y dostajesz o zbiórce tak¿e no comments...


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
Bzyk
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 58
Data rejestracji: 02.11.04
Dodane dnia 30.05.2005 17:06:59
niestety Budyñ - ¿ycie. Te¿ bym chcia³ mieæ tyle wolnego co ty.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=8 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Komentarze do tematu "Wypady - grupa XC"
budyn
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 241
Miejscowo: Clonmel
Data rejestracji: 30.10.04
Dodane dnia 31.05.2005 08:34:57
Bzyk napisa³:
niestety Budyñ - ¿ycie. Te¿ bym chcia³ mieæ tyle wolnego co ty.


Z wra¿enia to a¿ siê zalogowa³em...smiley

Normalnie nie wiem czy mam siê ¶miaæ czy p³akaæ...smiley
To nie jest kwestia wolnego tylko dobrych chêci!

Je¶li siê mylê to zazdroszczê Tobie tego szmalu który "robisz" jak my akurat je¿d¼imy na rowerkach...

JO£


Praktyka - Jest wtedy gdy wszystko dzia³a, ale nie wiemy dlaczego.
Teoria - Jest wtedy gdy wiemy wszystko, a nic nie dzia³a.
Na tym forum ³±czymy praktykê i teoriê - nic nie dzia³a i nie wiemy dlaczego.
http://www.gkkg.pl/faq.php?cat_id=18 Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>