Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Autor Maraton w Murowanej Go¶linie
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 21.03.2008 12:47:55
Hej, mam pytanie, czy kto¶ z Gniezna wybiera siê na maraton do Murowanej Go¶liny, który odbêdzie siê bodaj¿e 20 kwietnia??
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 21.03.2008 14:25:10
Ja pewnie pojadê (ale jeszcze nie wiem na 100%) smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 24.03.2008 16:29:37
Witam,
Wróci³em w³a¶nie z objazdu trasy w Murowanej Go¶linie i poza b³±dzeniem prowadz±cych trasa spodoba³a mi siê i jak na p³askie okolice wydaje siê ze jest nawet ciekawiej ni¿ we Wroc³awiu. Trasa w 90% przebiega drogami le¶nymi, które aktualnie pe³ne s± wody, ale s±dzê ¿e je¶li po¶wieci trochê s³oñca wiêkszym problemem bêdzie du¿a ilo¶æ piasku. Charakterystyka raczej interwa³owa,czyli krótkie podjazdy i zjazdy, oczywi¶cie poza podjazdem po Dziewicz± Gór±, gdzie mo¿na siê zmêczyæsmiley.
Po dzisiejszym przeje¼dzie zaczynam siê zastanawiaæ nad tym maratonem, a tym którzy my¶l± czy warto, polecam gor±cosmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 26.03.2008 12:59:57
ja mam zamiar jechaæ o ile zdrowie pozwoli no i jak wiara z Gniezna sko³owa³aby jaki¶ transport bo raczej fury od rodziców nie dostanesmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 26.03.2008 16:19:19
Jak bêdê jecha³ to pewnie znajdê dwa wolne miejsca w samochodzie smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
rradek1985
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 94
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 21.09.06
Dodane dnia 26.03.2008 18:04:23
Ooo to supersmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 13.04.2008 00:59:55
Pytanie natury formalnej, to nazwa dru¿yny, ¿eby zakwalifikowaæ siê do dru¿ynówki, no i oczywi¶cie kto jedzie, bo zosta³ tydzieñ, a tu ciszasmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 14.04.2008 20:15:32
Potwierdzam ¿e jadê, ale niestety nie mogê nikogo zabraæ ze sob±, bo po maratonie jadê jeszcze do rodzinki na imieniny.
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 15.04.2008 09:29:40
Te¿ siê wybieram. Mam nadziejê, ¿e pogoda pozwoli na udan± imprezê. Nie jestem przekonany co do startu dru¿ynowego, jednak¿e mam nadziejê, ¿e wystartujemy jako grupa.
Czekamy na dalsze deklaracje - Kto jedzie ???


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 16.04.2008 15:49:49
Dru¿yna zale¿y tylko od naszych zapisów, wiêc je¶li bêdzie nas ponad czterech to mo¿na j± stworzyæsmiley A jakie dystanse jedziecie i w jakich kategoriach??
Je¶li kto¶ potrzebowa³by transportu to mogê s³u¿yæ pomoc±smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 16.04.2008 21:12:40
Ja jestem za jazd± w dru¿ynie - przecie¿ nie zaszkodzi smiley Tylko ¿eby by³y 4 osoby...

Jadê dystans mega w kat. M1
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 16.04.2008 21:29:09
Ja jestem za jazd± w dru¿ynie - przecie¿ nie zaszkodzi smiley Tylko ¿eby by³y 4 osoby...

Jadê dystans mega w kat. M1
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 17.04.2008 07:26:30
Ja te¿ jestem za jazd± dru¿yn± i ju¿ zg³osi³em siê w dru¿ynie GKKG. My¶lê tylko nad tras± bo mam w g³owie niecny plan na gigê, ale nie wiem czy to m±dry pomys³smiley
A co do miejsc to bêde móg³ zabraæ do trzech osób z rowerami, jesli zg³osz± siê do sobotysmiley

Edytowane przez cup dnia 17.04.2008 07:37:56
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 17.04.2008 21:40:13
Nadal chcê pojechaæ ale ..................................
Je¿eli pogoda siê nie poprawi to chyba siê z³amiê i odpuszczê, tym bardziej ¿e za tydzieñ Scandia w Chodzie¿y.
Nie bêdê nic przes±dza³ ale wszystko zale¿y od aury jurto. Przez te deszcze zero treningu w tym tygodniu.
Je¿eli bym jecha³ to M3 mini


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 19.04.2008 01:42:11
Darku pamiêtaj co masz w opisiesmiley
My z Rudym jedziemy i to zapewne razem, a wiec i Ciebie zapraszamy do naszej weso³ej ekipysmiley No i przyda³by siê jeszcze kto¶ ¿eby GKKG zaistnia³osmiley
A co do warunków, to mimo, ¿e trudne zapowiadaj± siê lepsze ni¿ we Wrocku wiêc fajnie bêdzie pojechaæsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 20.04.2008 20:44:39
Wrócili¶my! smiley

Trasa by³a fajna, organizacja te¿, relacja bêdzie pó¼niej.


Ps. Szkoda ¿e nie uda³o siê zrobiæ chocia¿ 4 osobowego teamu............
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
Darek
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 152
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 01.04.07
Dodane dnia 21.04.2008 09:09:49
SsmileyOsmileyRsmileyRsmileyY !!!


Dopóki walczysz, jeste¶ zwyciêzc±
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton w Murowanej Go¶linie
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 21.04.2008 13:43:00
No có¿,pokopane wyniki, niektórych nie wyczytali, no i ch³opaki nadal nie znaj± swoich czasów...ale trzeba przyznaæ, ¿e taka liczba kolarzy robi wra¿enie...zdecydowanie na plus to no i nag³o¶nienie imprezy. Du¿o siê dzia³o, teren z tego co widzia³am, ciekawy. Sponsorzy konkretni smiley
Zdjêcia tutaj,je¶li kto¶ chce zobaczyæ

http://picasaweb.google.pl/karrlajn/MurowanaGoLina

Gratulujemy Rudemu 5. miejsca na medze smiley

pozdrawiam,Karolina


Wylij Prywatn Wiadomo
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>