Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zobacz Temat
Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego | GKKG | Rozk³ad jazdy
Strona 1 z 2 1 2 >
Autor Maraton Powidz
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 05.04.2008 02:24:23
No to zamieszczam pierwsze informacje o imprezie i zapraszam na pierwsza wersje strony i forum:
http://www.rowerowypowidz.pl/

Pozdrawiam
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 06.04.2008 21:25:31
Je¿eli istnieje potrzeba stworzenia profilu wysoko¶ciowego trasy lub wyznaczenia jej pod urz±dzenia GPS to siê polecam smiley


NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 06.04.2008 22:13:57
Oj przyda³by siêsmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 07.04.2008 12:43:35
ludziska,zapraszam Was wszystkich serdecznie!wpisywaæ siê i przyje¿d¿aæ!takich terenów jak w okolicach powidzkiego parku to nigdzie w okolicy nie znajdzieciesmiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
jOzzy
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 134
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 06.03.07
Dodane dnia 07.04.2008 16:56:46
Karrlajn napisa³/a:
ludziska,zapraszam Was wszystkich serdecznie!wpisywaæ siê i przyje¿d¿aæ!takich terenów jak w okolicach powidzkiego parku to nigdzie w okolicy nie znajdzieciesmiley

W przesz³o¶ci bywa³em w Powidzu dosyæ czêsto, teraz mniej, ale zawsze wracam do Powidza z du¿ym sentymentem.
Dodam jeszcze tylko, ¿e woda w jeziorze Powidzkim jest jak kryszta³.
Wymarzone miejsce np. do nurkowania, czy dla ¿eglarzy.
Postaram siê przyjechaæ na maraton.


Pozdrower ! smiley

Bardzo lubiê je¼dziæ na rowerze, zwykle niedaleko, czasami dalej .....
Z nikim siê nie ¶cigam, nikt mnie nie goni (no czasami psy), nikomu niczego nie muszê udowadniaæ .....
Je¿d¿ê sobie swoim tempem, czasem wolniej, a czasem szybciej .....

Edytowane przez jOzzy dnia 07.04.2008 16:57:35
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
sebekfireman
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 219
Miejscowo: Trzemeszno
Data rejestracji: 01.11.04
Dodane dnia 15.04.2008 19:44:25
W niedzielê trasê objecha³em z "cup'em" i muszê przyznaæ ¿e trasa jest ca³kiem przyjemna - ca³y czas prawie po lasach siê je¼dzi i czêsto ma sie piêkne widoki na jezioro i raz po raz przeje¿d¿a siê przez pla¿e. Zw³aszcza przeja¿d¿ka przez mokrad³a by³a zar±bista kiedy to przeje¿d¿aj±c przez ka³u¿e nie wiedzia³em na jak± g³êboko¶æ wody trafiê - na szczê¶cie maxymalna g³êboko¶æ to by³a prawie do kolan (szkoda ¿e na wy¶cigu nie bêdzie tej atrakcji bo zapewne wszystko obeschnie). Przejazd, a raczej przej¶cie przez drewniany mostek te¿ emocjonuj±ce. No i niespodzianka na sam koniec w postaci najciê¿szego podjazdu i bardzo szybkiego zjazdu te¿ by³a ciekawa.NA ROWERZE Z FIREMANEM - www.rowersebek.xt.pl
MAPA FOTOGRAFICZNO-TURYSTYCZNA - www.mapaturystyczna.xt.pl
MÓJ BIKEBLOG - sebekfireman.bikestats.pl/
1035707 sebekfireman www.rowersebek.prv.pl Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 18.04.2008 07:58:55
Wielkie dziêki dla Sebkasmiley
Dodali¶my mapê i profil trasy na stronie. A chêtnym prze¶lê wstêpny ¶lad z objazdu.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 22.04.2008 16:22:01
No ciekawie wszystko siê zapowiada,tylko gnie¼nieñska ekipa co¶ nie chce siê zapisywaæ. Trzeba ich jako¶ hmmmm zmotywowaæsmiley


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 23.04.2008 19:29:39
Ludziska!!! - zapisywaæ siê proszê! nie czekaæ do ostatniej chwili!
Sam jestem ciekaw jak trasa w ca³o¶ci wygl±da, bo w sumie po czê¶ci znam te okolice. Musze przyznaæ, ¿e mo¿e byæ ciekawie....
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
zaskar
Uytkownik

Postw: 26
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 19.08.05
Dodane dnia 23.04.2008 19:31:03
A tak przy okazji:
Gniezno pozdrawia Powidz!!
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 24.04.2008 13:53:35
Ca³y czas liczba startuj±cych siê zwiêksza ale...na razie to sami mê¿czy¼ni! (oprócz jednego Pana,który pomyli³ p³eæ,hm zdarza siêsmiley )
Za pozdrowienia dziêkujê,bo jednak czujê siê po czê¶ci z Powidza smiley
I równie¿ powtarzam-zapisywaæ siê!smiley


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 25.04.2008 07:37:52
A ja zapraszam do zapoznaniem siê z wiadomo¶ciami na forum XCMTB.pl, gdzie rozgorza³a rozmowa na temat objazdu w czasie d³ugiego weekendu, wiêc je¶li kto¶ by³by chêtny to proszê sk³adaæ propozycje.
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 27.04.2008 23:22:34
A wiêc oficjalnie pierwszy objazd trasy, odbêdzie siê 3 maja o godzinie 11.30, zebranie na rynku w Powidzu. Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszam smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 04.05.2008 17:02:08
I po obje¼dzie,podobno Panowie byli zadowoleni. I nawet frekwencja niez³a,ale to te¿ ja za du¿o nie mogê siê wypowiadaæ,gdy¿ przyby³am po wszystkimsmiley
Trasa podoba³a siê ludziom,czekam teraz na ich opinie.
Pozdrawiam


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 01.06.2008 22:34:40
Na stronie maratonu zamie¶cili¶my kilka zmian, zgodnych z sugestiami zainteresowanych.

Najwa¿niejsze to nowa poprawiona trasa, z met± w innym miejscu i wyd³u¿ona do 42 kilometrów na trasie mega.
Nast±pi³ równie¿ inny podzia³ na kategorie.

Zapraszamy do zapoznania siê z nowo¶ciami, oraz na objazd, który odbêdzie siê 22 czerwca o godzinie 11.00. smiley
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 04.06.2008 14:47:40
No,teraz ju¿ wszystko dopracowane,na mapie s± wszystkie try trasy smiley zapraszam do ogl±dania i przybywania na objazd smiley


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 20.06.2008 13:48:29
Ju¿ w niedzielê objazd trasysmiley Bêdzie tym razem mo¿liwo¶æ objechania równie¿ mini (ze mn±). Proszê o wyrozumia³o¶æ, gdy¿ trasê jutro przejadê po raz pierwszy.
Pozdrawiam i zapraszamsmiley Do zobaczenia na rynku o 11:00


Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
Rudy
Administrator

Avatar Uytkownika

Postw: 304
Miejscowo: Gniezno
Data rejestracji: 24.04.06
Dodane dnia 20.06.2008 16:53:30
Ja siê na ten objazd przejadê.
Ruszam w niedzielê o 9.00 z rynku - wiêc je¶li kto¶ chcia³by jeszcze pojechaæ to zapraszam smiley
rudd_1992 http://gkkg.pl/faq.php?cat_id=30 Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
cup
Uytkownik

Avatar Uytkownika

Postw: 76
Miejscowo: Powidz
Data rejestracji: 17.12.06
Dodane dnia 21.06.2008 08:51:13
Dla chêtnych na przyjazd z rodzinami pojawi³a siê kolejna atrakcja, jak± jest z cal± pewno¶ci± mo¿liwo¶æ dojazdu do Powidza kolejk± waskotorowa z Gniezna. Kolejka ruszy z Gniezna 13 lipca o godzinie 10.00 i dotrze do Powidza o 11.50 chyba, ¿e ilo¶æ chêtnych na wcze¶niejsze dotarcie bêdzie du¿a, wtedy istnieje mo¿liwo¶æ jej startu wcze¶niej, tak by dotarla przed startem maratonu. Bêdzie równie¿ mo¿liwo¶æ powrotu kolejk± o godzinie 18.00.
Szczegó³y na temat Kolei W±skotorowej na stronie Kolej W±skotorowa Gniezno

Edytowane przez cup dnia 21.06.2008 08:52:33
Wylij Prywatn Wiadomo
Autor RE: Maraton Powidz
rfggf
Uytkownik

Postw: 26
Data rejestracji: 10.02.08
Dodane dnia 29.06.2008 22:31:30
powiem jedno: powrót po torach mnie po prostu wykoñczy³,wytrz±s³ i tak dalej. szczególnie,¿e trasê przejechali¶my jeszcze dzieñ wcze¶niej (plecy bola³y...)
ale lepsze to,ni¿ wracaæ ruchliw± ulic±,prawda?
widoki piêkne.nie a¿ tak du¿o piachu smiley
Edytowane przez rfggf dnia 29.06.2008 22:39:42
Wylij Prywatn Wiadomo
Strona 1 z 2 1 2 >
Skocz do Forum:
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>